maandag 28 oktober 2019

Forum voor Democratie -FVD

De EU wil dat Nederland ieder jaar 50% meer gaat betalen. Nu betalen we al 5 miljard per jaar. We zijn de grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking. Maar als het aan de EU ligt, moet Nederland voortaan 7.5 miljard per jaar betalen.In Den Haag bepleiten VVD en CDA terughoudendheid, maar in Brussel tekenen ze altijd bij het kruisje. FVD niet. Wij blijven tegen de uitdijende EU strijden, die onze welvaart opslokt en onze grenzen opent. https://fvd.nl/ja


Nederland word steeds armer agv Rutte beleid. (-40 %  sedert 2009)

Nederlandse Economie in het slop agv Ruttes BelastingverhogingenDe cijfers van de Economische groei tonen een marginale groei in Nederland die omgerekend  neerkomt op  extreem hogere belasting druk  en krimp van de NL economie  sinds Rutte aan de macht kwam . Van enige groei is agv Rutte beleid geen enkele sprake. Economen noemen Ruttes uitspraken  leugens. Met de huidige extreem hoge belastingdruk heeft Nederland dringend behoefte aan en recht op betere publieke voorzieningen, en herverdeling op Scandinavisch niveau.zondag 6 oktober 2019

Forum voor Democratie -#FVD nationale oproep


Alleen al volgend jaar zal het kabinet meer dan tien miljard euro over de balk smijten voor nep 'duurzame energie'. Rutte III is Klaver I. Terwijl China op hoog tempo kolencentrales bouwt, bloedt de Nederlandse burger voor miljarden verslindend en onbetaalbaar klimaatbeleid.


#FVD wil dat dit stopt; we moeten geen geld in de bodemloze klimaatput storten, maar bijvoorbeeld de schenk- en erfbelasting afschaffen om zo de lasten voor de Nederlandse burger te verlagen. Https://fvd.nl/word-lid

Het waardeloze Kabinet Rutte beloofde lagere belastingen en een stijgende koopkracht maar alle beloften werden niet waargemaakt wegens kartel corruptie, en ongewenst peperdure projecten  zoals: de massale immigratie, klimaatbeleid en Europese eenmaking. FVD staat voor een totaal ander wereldbeeld. Zij komen op  voor een sterk welvarend vrij en souverein Nederland  met prima handels betrekkingen met de HELE wereld. De toekomst behoort niet aan de vrijheid beperkende fasciste Merkel en haar Elite bende die Nederland benadeelt, beknot en besteelt voor de Miljarden, maar aan de patriotten en alle Nederlanders die ons land en de komende generaties na de uittreding uit de beknottende EU, de beste toekomst gaan geven die alle Nederlanders,jong en oud voor de volle 100 procent verdienen !zondag 18 augustus 2019

Koopkracht Nederland daalt sterk agv wanbeleid Rutte IIINederlandse Economie in het slop agv Ruttes Belastingverhogingen


50 Plus eist miljardeninvestering in Koopkracht Rutte III weigert de Koopkracht te herstellen


Beste volgers,
 
In tegenstelling tot de gemelde groei van de Economie,gaat het helaas helemaal niet zo goed met Nederland zoals premier Rutte iedereen wil laten geloven.

De koopkracht is gedaald en de lasten op arbeid zijnde afgelopen jaren in Nederland door het beleid van Rutte III veel harder gestegen dan in de rest van Europa.

Wimar Bolhuis, universitair docent aan de Universiteit Leiden heeft dan ook grote zorgen over het economisch beleid van Rutte III  geuit in het  economenblad ESB.


De feiten liegen er niet om. Onder de kabinetten  Rutte werd maar liefst 46 miljard euro aan extra kosten in rekening gebracht bij de burger. 17 miljard euro werd door Ruttes kartel binnengehaald via extra belasting op arbeid.

Een kwart van de Nederlandse huurders, zo'n 800.000 huishoudens, zit volgens het Nibud financieel klem. Deze huurders betalen zulke hoge huren dat ze niet genoeg geld overhouden voor hun levensonderhoud.

Uit onderzoek blijkt dat Rutte III in het voordeel van Duitsland en Frankrijk  veel minder heeft geinvesteerd in de economie, steeds meer heeft wegbezuinigd,en steeds meer geld is gaan afdragen aan Brussel en Berlijn waardoor Nederland met een Staatsschuld van 500 miljard Euro procentueel gezien met 84,9, procent aan "terugverdienen en EU subsidies" het meeste van alle EU landen werd benadeeld.

Van elke Euro die in Nederland word verdiend word omgerekend per saldo 25 eurocent min of meer cadeau gedaan aan de EU.

Bij uittreding uit de EU, zal volgens de fiscale experts, elk modaal gezin er in het eerst jaar van uittreding minstens 6000 euro netto op vooruit zal gaan.

Economen adviseren ZSM  koopkrachtverbetering en belastingverlaging en pensioenindexering. Rutte weigert in opdracht van Merkels Elite te Berlijn.

Nederland dient zsm uit de EU te treden, de gulden te herinvoeren, de belastingdruk fors te verlagen, en de handel te bevorderen zoals met het VK, Amerika, Rusland en met andere souvereine landen.

Bovendien word zeer sterk afgeraden om de voor de economie zee nadelige  plannen van het Klimaatakkoord uit te voeren zoals de door Rutte geplande energietransitie die meer dan 1000 miljard Euro gaat kosten en per die per saldo 25 procent meer CO2 uitstoot, vervuiling en een niet meer te overkomen schulden-ellende voor Nederland met zich meebrengt.

Analyse en Prognose

De Europese Centrale Bank laat de al lage rente verder zakken. Het besluit betekent dat de rentes op spaargeld, hypotheken, krediet en staatsleningen waarschijnlijk verder dalen.


De huidige rekenrente opgelegd door  Koolmees en  Knot van DNB is een misdrijf. De balansen zijn door Koolmees en Knot vervalst om de werkelijke vermogens weg te rekenen.Neem de tijd en laat u ook door Pieter Lakeman helder uitleggen dat u als pensioendeelnemer volkomen belazerd en belogen wordt. 

De rente van de ECB is helemaal niet bepalend voor het vaststellen van de Nederlandse Rekenrente en vervolgens de Dekkingsgraad. Landen rondom ons heen hanteren veel hogere percentages . Rutte heeft  alle mogelijke zaken verdraaid en met Knot vervalst, dat is niets dan pure diefstal

Pensioenen moeten worden geindexeerd. Op alle mogelijke manieren is al aangetoond door deskundigen dat indexeren helemaal geen probleem is gezien de rendementen die de Pensioenfondsen in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Ruttes fraude wekt grote weerzin op in heel Nederland. 

ZZP-ers worden door Rutte III extra zwaar belast.

Gepensioneerden worden door Rutte III  voor  een bedrag  van 500 miljard  gekort.

Rutte III zal de middenklasse een povere 2 procent loonstijging gunnen ten koste van de gepensioneerden, en miljoenen laag betaalden.Enorme bedragen vloeien weg naar het Oranjehuis en naar de EU.

Rutte zal de belastingdruk weer gaan verhogen komend jaar waardoor per saldo alles 5 procent duurder word.

De hoogste inkomen groepen profiteren het meeste van Rutte III maatregelen, maar 2x modaal word gelijktijdig door negatieve spaarrente  hard door Ruttes wanbeleid getroffen..

De kwaliteit van  alle voorzieningen in Nederland is met 20 procent achteruitgegaan.

De Euro word in 2020 ruim 15 procent minder waard.

Nederland word steeds armer agv Rutte beleid. (-40 %  sedert 2009)

De cijfers van de Economische groei tonen een marginale groei in Nederland die omgerekend  neerkomt op een krimp van 12 procent sinds Rutte aan de macht kwam . Van enige groei is geen enkele sprake. Economen noemen Ruttes uitspraken  leugens.

Met de huidige extreem hoge belastingdruk heeft Nederland dringend behoefte aan en recht op betere publieke voorzieningen, en herverdeling op Scandinavisch niveau.
De gemiddelde koopkracht zakt trendmatig, wegens het ontbreken van de nodige investeringen, wegens een veel te lage inflatie-correctie, wegens de negatieve rente en het uitblijven van loonverhogingen en belastingverlaging, wegens geldvernietiging door Rutte III en wegens de onrust op de Internationale beurzen en wegens het voor Nederland zeer nadelige lidmaatschap van de EU.

Vanaf november zal de ECB maandelijks voor 20 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen opkopen.  Door de economische tegenslag van de laatste tijd – de handelsoorlog tussen de VS en China raakt het vertrouwen, Duitsland is dicht bij een recessie – daalt de inflatieverwachting voor de komende jaren.

De koopkracht per inwoner in NL is afgezakt tot het niveau van mediterrane landen. Nog niet de helft van Zwitserland. Flink lager dan Denemarken, Oostenrijk en Duitsland. Zelfs lager dan Frankrijk hetgeen word toegeschreven aan Ruttes belastingverhogingen..

Als gevolg van de tegenvallende Duitse Economie en de komende schuldencrisis bij "Die Deutsche bank", wegens de Brexit, het Rente-beleid van de ECB, de leugens van Knot en Rutte en als gevolg van  de sociale onrust agv de door Macron geplande verhoging van belastingen zoals op Energie, daalt de koers van de Euro.

Wegens de transitie in Italie, dat met een staatsschuld van 2500 miljard Euro agv de tegenvallende Europese markt de EU zou kunnen verlaten,  zal de koers van de Euro naar verwachting niet meer opleven maar dalen.

De economische groeiramingen werden neerwaarts bijgesteld en de angst voor een recessie is daardoor toegenomen.

De koers van de Dollar stijgt. De Amerikaanse Economie is met ruim 5 procent gegroeid olv Trump,  ruim 2 procent meer dan was voorspeld afgelopen jaar. Wegens de vijandige opstelling van Premier Rutte naar Donald Trump en het eisen van bankgaranties, en wegens de door Rutte geopperde dreigement ivm NATO-missies zal Nederland niet profiteren van de gunstige Amerikaanse Economie.

De inmenging van Rutte in Syrie en het daarbij financieren van oorlogsmisdadigers en rebellen ism Merkel en Macron heeft geleid tot schending van de mensenrechten, honderdduizenden slachtoffers en de verstoring van de internationale betrekkingen. Tevens is er sprake van een miljarden verlies ivm de verwoesting van pijpleidingen en raffinaderijen  agv de diefstal van olie op industriele schaal door Turkije en Saudi Arabie afgelopen jaren, hetgeen toegeschreven word aan Merkels Elite, Rutte en  Multinational Kartels.

Nederland, De EU  maar ook China word door de VS met de gelijke munt terugbetaald, en dus zal ook Nederland meer invoerrechten moeten betalen aan de VS. Rutte III beleid heeft aldus steeds een negatieve uitwerking op de handelsbalans.

Donald Trump heeft de door Merkel, Macron en Rutte niet betaalde rekeningen in het kader van de door de VS geleverde diensten van Defensie,  te Brussel opgeeist.

Aangezien de kabinetten  Rutte I II en III  de rekeningen  niet hebben betaald, tegen alle afspraken in met de VS,  is er een extra schuld ontstaan van ruim 65 miljard euro. Hierboven op komt nog de lopende rente. Donald Trump heeft deze nota met een redelijke aflosschema  te Brussel persoonlijk overhandigd aan premier Rutte.

Rutte III heeft de afgelopen 4 jaar ruim 2 miljard E  in omloop gebracht via stortingen op de rekening van de "Clinton Foundation".  Donald Trump heeft volgens beursanalisten Rutte verzocht deze  handel die indruist tegen de afspraken te staken.

Economen spreken van een negatieve ontwikkeling en komende DNB ECB crisis.

Rutte III veroorzaakt schulden en gaten  en agv corruptie tekorten in de begroting, meer renteschuld en beperkingen met de handel met de VS.  Rutte III  wil dan ook voordelig schulden opkopen, en oude schulden aflossen via o.a. de heffing van extra belastingen zoals deze werden vervat in het  Klimaatakkoord.

Agv het negatief hefboomeffect,  het gebrek aan liquide middelen en wegens het uitblijven van  investeringen, zal de Nederlandse Economie te maken krijgen met inflatie en krimp.

Nederland  is agv Rutte I II III beleid 40 procent armer geworden en opgezadeld met een torenhoge berg aan schulden, wegens het maken van alsmaar meer schulden en door veel geld te lenen, wegens  het niet betalen van de lopende schulden, forse kortingen op pensioen, waardoor de renteschuld en de staatsschuld oplopen. De rente daalt  wat zoals altijd gepaard gaat met een stijging van obligatiekoersen.

Wegens het lidmaatschap van de EU  raakt Nederland steeds armer agv de  EU beperkingen en afspraken die nadelig zijn voor Nederland.
 
Schaars  belastinggeld vloeit rijkelijk weg in het voordeel van Duitsland, Frankrijk, Multinationals  en naar een aantal straatarme lidstaten.

De door Rutte gepropageerde Economische groei, die marginaal is met nog geen 0.375 procent, werd gefinancierd met duur geleend geld. De groei is in geen groei, maar een met  geleend geld  gedekt verlies van de reele krimp van de Economie met 12 procentpunten.

Rutte III gaat meer geld lenen en moet oude schulden aflossen. De regering Rutte zal een groter deel van de geslonken Nederlandse goudreserve verkopen, om schulden af te lossen Onder Rutte slonk onze Nationale Goudreserve door de verkoop( veel te goedkoop verkocht) reeds met ruim 25 procent.  Het Rijk zal  het merendeel van de  overgebleven Nederlandse goudvoorraad tegen een te lage prijs moeten verkopen en de belastingdruk opvoeren  wegens het beslag op goud door de VS  als gevolg van het niet door de regering Rutte nakomen van afspraken en het grotendeels niet betalen van de VS  defensie  nota  over meerdere jaren. 

Rutte III zal weer van alles beloven maar komende jaren de belastingdruk toch weer opvoeren en nog meer gaan bezuinigen, om de enorme gaten in de begroting, en de eerder afgesloten dure leningen af te lossen.

Lonen zullen worden bevroren en Pensioenen zullen niet worden geindexeerd maar zeer fors gekort met ruim20 procent  De belastingdruk word opgevoerd voor het terugdringen van de Staatsschuld. De gekaapte miljarden van onze Pensioenreserve( 2500 miljard) worden deels aangewend voor de kosten van massa-immigratie, het redden van "Die Deutsche Bank" en steun aan  diverse arme EU landen die in financiele nood verkeren zoals Griekenland en Italie.

Omdat de kosten van het levensonderhoud, zorg en energie de komende jaren stijgen, en de lonen bevriezen zal de Koopkracht gemiddeld met 8 procent dalen hetgeen betekent dat de Nederlandse economie agv de lagere "cash flow" en de dalende koopkracht en wegens  o.a. de verslechterde handelsbalans, en wegens de instabiliteit van Italie, Frankrijk,Duitsland, in een malaise zal geraken.

De bedrijfswinsten dalen en vallen lager uit dan in  niet EU landen.

Spaarders worden beroofd  door negatieve spaarrente en pensioenfondsen  krijgen zware klappen via  de negatieve kapitaalmarktrente agv ECB-opkopen

Wat betreft de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting zakt Nederland verder  onder het Oeso-gemiddelde (20,1 procent om 24,4 procent).
 
Rutte III  belast het bedrijfsleven extreem fors met sociale premies en verzekeringen, 37,8 procent van alle belastingen, tegenover een Oeso-gemiddelde van 25,8 procent.

De staatsschuld (ruim535 miljard euro) zal de komende jaren stijgen, onder meer doordat Rutte extra geld zal gaan lenen, en gelijktijdig  oude niet betaalde schulden moet aflossen.  Er is sprake van teruglopende aardgasbaten.Tevens zal er meer geld dan ooit door Berlijn in rekening bij de Nederlanders worden gebracht wegens de BREXIT.

Conclusie

Rutte III heeft  heeft een corrupt desastreus economisch beleid gevoerd, hetgeen resulteerde in steeds meer schulden, dalende Koopkracht, 390 000 bankroete zaken, woonnood, wantoestand in de zorg,  en een steeds hoger oplopende belastingdruk.Nederland is onvrijer,onveiliger, en 40 procent  armer geworden.  Er is van enige economische groei op opleving geen sprake.  De Nederlandse Economie stevent af op een algehele malaise.


back to top