woensdag 6 juli 2022

stikstof onmisbaar voor vergroeningJetten weet niets van stikstof.

stikstof onmisbaar voor vergroening

Stikstof is namelijk onmisbaar voor planten in het algemeen en voor landbouwgewassen in het bijzonder.  Het bevordert de groei van de plant en de fotosynthese en is een essentieel bouwelement voor eiwitten en DNA . Stikstof  is cruciaal voor planten in de groeifase (vegetatieve fase) en zorgt voor de celstrekking van de plant en de ontwikkeling van de bladeren. Vaak wordt gekozen om in de groeifase een hogere dosering stikstof mee te geven aan de plant via bemesting.

Planten nemen nitraat en ammonium op uit de bodem en gebruiken deze voedingsstoffen om te groeien.
 

Stikstof is cruciaal voor planten. Zonder Stikstof zo er geen groen zijn op aarde. Geen mens of dier  stikt van stikstof zoals Jetten en andere politici suggereren om u bang te maken en te misleiden.


Nederland vervuiling door de schuld van Kabinetten Rutte

Stikstof Bedrog door Ruttes Coalitie
Rutte4 noemt nooit de belangrijkste bronnen van stikstofoxiden en vervuiling zoals niet de boeren,  maar het verkeer energiecentrales, kankerverwekkende fijnstof uitstotende biomassa-centrales  en de industrie.

Ammoniak komt uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Boeren gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere plantengroei en hogere gewasopbrengsten.

De stikstofuitstoot naar de lucht bestaat voornamelijk uit ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). 

NOTE: De berekeningen namens Rutte4 zijn volgens klokkenluiders totaal onjuist, omdat men de neerslag van verkeer en van industrie op landbouwgronden heeft gerekend tot uitstoot van landbouw. 

De depositie van stikstofverbindingen heeft  te maken met uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen en biomassa-centrales en multinationals. Volgens minister Mark Harbers (I&W) is het vliegverkeer ook niet gereguleerd. Dat komt volgens klokkenluiders door Rutte4 bedrog.

bron:  schipholwatch.nl/2022/06/14/tu-delft-70-procent-stikstofdepositie-luchtvaart-niet-meegeteld/

Van Meijeren (FVD) over de asielnoodwet 


Door decennia lang massale immigratie toe te staan kampt Nederland met een woon-asielcrisis. In plaats van de toestroom te stoppen, komt het kabinet met een noodwet waarmee Nederlanders verplicht kunnen worden om vreemdelingen te huisvesten.

vrijdag 19 november 2021

ECB in grote problemen

DE NEXIT zal Nederlanden redden van de Eurocrash

Freelancers Gezocht

GezondheidStan Tube Video Nieuws Alert

SVN Nieuws

s

back to top