dinsdag 7 december 2010

Aftrekposten


Zelfstandigenaftrek


De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost bij de berekening van de winst. U komt hiervoor in aanmerking als u het bedrijf zelf drijft of samen met anderen  en voldoet aan het urencriterium (u besteed dan jaarlijks minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf).

De aftrek hangt af van de hoogte van de winst uit onderneming. Hoe hoger de winst, hoe lager de zelfstandigenaftrek. Ondernemers van 65 jaar en ouder mogen de helft van het bedrag aftrekken.

Als er wordt begonnen met ondernemen zijn de eerste weken, maanden en soms zelfs jaren geen vetpot. Zelfstandige ondernemers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zorgen regelmatig voor innovaties, groei van de economie en werkgelegenheid. Vanuit de overheid wordt dan ook van alle kanten ondernemersschap gestimuleerd, onder andere via de zelfstandigenaftrek.

Werken als ZZP ondernemer heeft dus als voordeel dat u gebruik mag maken van fiscale aftrekposten, zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Met die aftrekposten kunt u uw belastbaar inkomen verlagen en hoeft u dus minder belasting te betalen.

Voorwaarden 

 

Aan het gebruik van de aftrekposten zijn echter wel voorwaarden verbonden.

De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat belastingvrij verdiend mag worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • U bent (zelfstandig) ondernemer.
  • U voldoet aan het zogeheten urencriterium van de Belastingdienst: u werkt per jaar ten minste 1.225 uur in uw onderneming, en u besteedt meer dan de helft van uw werktijd aan de onderneming.
  • U drijft de onderneming feitelijk zelf.
  • U bent jonger dan 65 jaar.


Startersaftrek


De startersaftrek is een extra aftrek voor startende ondernemers. Deze komt bovenop de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.110. Een ondernemer komt in aanmerking voor startersaftrek als hij recht heeft op zelfstandigenaftrek, in de voorgaande 5 jaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek toepaste en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming dreef. Een startende ondernemer kan dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.U kunt een extra bedrag aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Indien er recht is op de zelfstandigenaftrek.
  • Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek is toegepast.
  • Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren er geen sprake was van een eigen bedrijf.

De zelfstandigenaftrek en startersaftrek, dient u als kostenpost te verwerken in de jaarrekening die u met het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting naar de Belastingdienst stuurt.


Arbeidsongeschikheid

 

Als u arbeidsongeschikt bent en een eigen onderneming start, dan heeft u recht op een specifieke startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij gelden andere andere criteria en bedragen.

Meewerkaftrek


De Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat u van uw winst kunt aftrekken als uw partner onbetaald meewerkt in uw onderneming. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt.


Fiscale oudedagsreserve (FOR)

 

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen; u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Een voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium. Jaarlijks kunt u maximaal 12% van de winst uit uw bedrijf reserveren. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 11.811 (2010) en mag niet hoger zijn dan uw ondernemingsvermogen. Met de for alleen heeft u nog geen oudedagsvoorziening.


Willekeurige afschrijving

 Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen 'willekeurig afschrijven'. Dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen hoeveel u afschrijft. Een voordeel van willekeurig afschrijven op de korte termijn is dat u door veel af te schrijven minder winst heeft (of zelfs verlies lijdt), waardoor u minder belasting betaalt of u zelfs belasting terug krijgt. De regeling geldt voor de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap en op voorwaarde dat de ondernemer recht heeft op startersafrek. Daarnaast gelden er voor deze regeling nog enkele aanvullende eisen.


Mkb-vrijstelling


De MKB -vrijstelling is een aftrekpost op de winst. Ondernemers hoeven geen belasting te betalen over 12% van de winst. De vrijstelling wordt berekend over de winst nadat deze is verminderd met de andere aftrekposten die voor ondernemers gelden (zoals zelfstandigenaftrek). De aftrekpost geldt voor alle ondernemers, dus ook voor deeltijdondernemers.

Investeringsaftrek


De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager  en de kans is groot dat u als ondernemer van deze regelingen kunt profiteren.


Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top