vrijdag 10 december 2010

Subsidies


Subsidies 

Er zijn in Nederland heel veel subsidieregelingen! Wie bezig is met  innovatie of vergaande milieumaatregelen neemt, heeft grote kans in aanmerking te komen voor subsidie  maar ook op veel andere vlakken is er van alles mogelijk. Zo zijn er subsidies voor landbouwers en bedrijven die kansen creëren voor scholing en voor bedrijven in de creatieve sector etc.


 Starterssubsidies, zijn per onderwerp gebonden zoals.maatregelen om innovatie te bevorderen of aan steun voor starters op de buitenlandse markt. U dient uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf..

Er zijn subsidies vanuit het rijk en op provinciaal of gemeentelijk niveau. Er zijn veel gemeentelijk regelingen voor (beginnende) ondernemers die  per gemeente weer anders zijn. .De Amsterdamse subsidie Veilig Ondernemen is bedoeld om ondernemers te stimuleren te investeren in de veiligheid van hun bedrijf . Gemeenten in  Brabant geven subsidie op de aanschaf van voertuigen die op aardgas rijden, zie  www.schoneluchtinbrabant.nl. Rotterdam bied speciale kansen voor bedrijven die zich vestigen in bepaalde delen van de stad, de zogenaamde kansenzones.

Op provinciaal  niveau zijn er allerlei stimuleringsregelingen zoals die op het gebied van toerisme en recreatie en  duurzame landbouw.
 
Bestudeer de  verschillende online subsidiezoekers zoals:  Antwoord voor bedrijven of  OnlineSubsidieAdvies.nl  .


Heeft  u een subsidie gevonden waar u aanspraak op wil maken, dan dient u uw aanvraag zorgvuldig en zo slim mogelijk in te dienen. De aanvraag moet ingediend zijn vóór er verplichtingen worden aangegaan en kosten worden gemaakt en uw aanvraag dient u goed en volledig te documenteren want dat vergroot de kans op een toekenning.

De subsidieaanvraag  kun U ook uitbesteden aan een specialist ,dat gaat sneller en bovendien weet een adviseur de juiste accenten te leggen, zodat uw project beter in het plaatje van de subsidieregeling past
De meeste subsidieadviseurs werken - op no cure, no pay basis. Na een toekenning van subsidie betaalt u doorgaans l tussen de 5 en 15%  van de ontvangen subsidie aan de adviseur maar dit percentage wordt doorgaans  lager, naarmate het subsidiebedrag groter wordt.

Via NVAS  kunt u een subsidieadviseur zoeken die gespecialiseerd is op uw vakgebied.


Krijgt u  geen subsidie, vraag dan een    microfinanciering  tegen gunstige voorwaarden voor kleine (startende) ondernemers met microkredieten tot € 35.000 ,en wie meedoet aan deze regeling  krijgt coaching tegen een extra laag tarief

Gebruik  belastingvoordeel voor ondernemers via , de ondernemersaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. laat u goed adviseren mbt de aangiftes.

Voor starters zijn er diverse regelingen die helpen de overstap van uitkering naar eigen bedrijf te financieren. Meer informatie hierover is te vinden bij het UWV. Denk aan  coaching, een (bijna) kosteloze begeleiding, een subsidie 'in natura'  en in 37 gemeenten zijn er voor starters speciale coachingstrajecten beschikbaar. Meer informatie:  www.kvkcoachpool.nl, www.ikstartsmart.nl en www.starterslift.nl.


Freelance Markt Advies 


Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top