woensdag 8 december 2010

Succesvol Ondernemen
Ondernemen Succes Tips

Alles wordt bepaald door hoe je denkt

Als je een succesvolle onderneming wil opzetten zal je je angsten moeten doorleven én deze op een veilige en verantwoorde manier moeten overwinnen. Angst voor kwetsbaarheid, onvermogen, het onbekende, weerstand, verlies van zekerheden,failissement etc, elke angst die wordt doorleefd, levert kennis, ervaring en vaardigheden op waardoor je unieke kracht zich verder ontwikkelt. Iedereen heeft een onbeperkte creatieve en helende kracht in zich om "je dromen" waar te maken.

Denk positief. Denk aan succes, niet aan mislukking. Pas op voor negatieve invloeden.

“Wanneer men tegen je zegt 'waar ben jij in godsnaam mee bezig":  , dan weet je dat je op je unieke eigen weg zit want een gebaand pad is het pad van een ander en daar zul jij je unieke schatten  niet ontdekken”. Dromen zijn uniek en per persoon verschillend en niemand anders dan de persoon zelf, kan deze werkelijkheid laten worden.

Kies je doelen, Formuleer je doelstellingen Schrijf ze op. Ontwikkel een plan om ze te realiseren en laat  je niet van de wijs laten brengen door mensen die zeggen dat je
plannen niet reëel en haalbaar zijn. Weet wat je wilt en wat je vaardigheden zijn, geloof in jezelf en gebruik de onuitputtelijke bron van kennis op bv internet die op heel veel gebieden zelfs geheel gratis toegankelijk is.

Authenticiteit en autonomie ontwikkelen vraagt oefening en gaat met vallen en opstaan. Alleen wanneer je volledig in je eigen kracht staat en je eigen koers vaart, kan je jouw droom werkelijkheid laten worden. Durf te innoveren. Doe het op jouw creatieve manier want  imitatie-gedrag leidt tot middelmatigheid. Gebruik je creativiteit, en overtroef de concurrentie.

Keer je naar binnen en luisteren naar de antwoorden die naar boven komen. Om de informatie zuiver te interpreteren en laat de informatie ten goede komen van anderen
Alleen onder die voorwaarden kan je jezelf effectief inzetten voor de verwezenlijking van je dromen.

Negatieve energie uit zich door mensen die regelmatig klagen, anderen afvallen/aanvallen of de macht over de ander willen uitoefenen. Zij zijn nooit in staat om hun dromen waar te maken, omdat ze voortdurend problemen op hun weg creëren die maken dat ze niet komen waar ze willen zijn.

Positieve energie uit zich door mensen die altijd rekening houden met de ander en weten dat zij nooit onheus behandeld kunnen worden. Ook al worden ze bij wijze van spreken bestolen van alles wat hen dierbaar is. Zij weten namelijk dat ze uiteindelijk alles kunnen creëren wat hun hart hen ingeeft, als ze maar geduld betrachten.

Deze mensen kunnen negatieve energie bij anderen wegnemen, zuiveren via hun eigen lichaam en hen positieve energie teruggeven. Daarmee verlichten zij hen tijdelijk van hun problemen en brengen ze hen iets meer in contact met hun dromen. Dit is alleen verstandig om te doen als wordt gevoeld dat iemand het echt nodig heeft óf de intentie heeft om structureel te veranderen. 

Onderneem actie, Doelen zijn niets waard zonder actie. Wees niet bang om te beginnen. Ga aan de slag, analyseer de details, verzamel feiten en informatie. Let op details en leer ze analyseren. Leer van je fouten.Wees altijd eerlijk en betrouwbaar en  neem je verantwoordelijkheid.

Mensen die onder alle omstandigheden overwicht hebben  zijn meesters in het waarmaken van hun dromen en creëren rust, kracht en overzicht. Rust is nodig om een helder beeld en sterk gevoel te ontwikkelen en kracht zet aan tot actie en helpt vol te blijven houden, ook als alles tegenzit. Overzicht is essentieel om te weten waar men nu staat, waar men heen wil en om te kunnen bepalen wat op elk moment juist is om te doen.

Intuïtie is het innerlijk weten dat je aanspoort tot actie te komen. Laat intuïtie en verstand optimaal samenwerken en blijf leren zodat je gerichter te werk kunt gaan in het verwezenlijken van je concepten. Durf te innoveren. Doe het op jouw manier want  imitatie -gedrag leidt tot middelmatigheid.

Zet door en werk hard, Succes is een marathon, geen sprintje. Het draait om doorzettingsvermogen Geef het nooit op maar let op: Een lichaam dat uitgeput is, is  slechter in staat om iets te creëren dan een lichaam dat sterk en gezond is. Mensen die hun dromen willen waarmaken doen er dan ook verstandig aan om liefdevol zorg te dragen voor hun lichaam.

Kies gezonde voeding, ga regelmatig sporten, zorg voor voldoende rust maar blijft jezelf uitdagen en ga bewust om met  de informatie die je tot je neemt. Een overload aan informatie vertroebelt de geest dus neem regelmatig de tijd om naar binnen te gaan en je open te stellen voor nieuwe inzichten en andere dimensies van het bestaan.

Als je vooruit wil zal je niet moeten blijven vasthouden aan een beperkte zienswijze.Wie zich met hard werken en door te leren losmaakt van de belemmeringen kan alles creëren, omdat niets meer in de weg staat.Blijf ten alle tijden eerlijk en betrouwbaar en bouw een goede reputatie, en trouwe klantenkring op.

Stop nooit met leren, Ga naar school, volg seminars en lees boeken. Ontwikkel jezelf. Durf te leren! 

De kunst is de verbinding aan te gaan met gelijkgestemden en samen te werken. Niemand is in staat alles alleen te realiseren. Zonder de ander komt men vaak een heel eind, echter de laatste slag dient met anderen gemaakt te worden. Het s verstandig je zo vroeg mogelijk met gelijkgestemden  te verbinden en te netwerken, des te sneller succes zal volgen.Ga effectief met anderen om ,Niemand leeft op een eiland. Communiceren is belangrijk. Begrijp wat anderen motiveert.

Niets is  onmogelijk maar zonder geloof faal je onherroepelijk. Richten je op op wat je kan en verbind je met anderen die over de specifieke middelen, contacten, kennis, kwaliteiten en vaardigheden beschikken waar je van kan leren en alles dat nodig is om je bedrijf met succes te  kunnen voeren.

Elke droom begint bij de gedachte en vervolgens de uiting daarvan. Als die niet helder en zuiver zijn, dan kan de droom nooit de vorm aannemen zoals je die voor ogen hebt.

Zorg voor een goede voorbereiding en neem de obstakels weg. Laat je niet afschrikken door de schaarste aan bijvoorbeeld geld. Door bewust alle beschikbare middelen in te zetten, kom je al een heel eind. .Des te bewuster je bent , des te sneller een situatie ook word doorzien waardoor je flexibel en succesvol kunt meebewegen met de flow van het leven. Maak van alle kansen die op je pad komen gebruik, en blijf bouwen aan je onderneming.

Wij wensen u veel succes toe met uw onderneming!!
 


Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top