woensdag 7 september 2011

Solliciteren Cursus Tips en LinksSolliciteren Gratis Cursus

 
Solliciteren

Het doel van solliciteren is dat de werkgever je aanneemt!
Dat betekent dat je jezelf en je kwaliteiten moet verkopen tijdens de sollicitatieprocedure.

Jezelf verkopen
Als jij weet dat die baan voor jou is gemaakt, dan moet je alleen nog de werkgever ervan overtuigen.
Een goede voorbereiding is essentieel

Als je weet waarnaar een werkgever op zoek is, kun je hem duidelijk maken waarom jij aan zijn vraag voldoet. Solliciteren is jezelf verkopen. Wees niet te bescheiden. Bereid je goed voor en weet wat je wilt.

Jouw voorbereiding


De eerste stap bestaat uit zelfonderzoek: wat wil je en wat kun je?
Wat voor werk is er bij jou in de buurt te vinden?
Op het moment dat je weet wat je wilt én weet wat er voor werk is, kun je deze op
elkaar afstemmen en gaan solliciteren.


Oriëntatie

Voordat je begint is het belangrijk om vast te stellen hoe jouw ideale baan eruit ziet. Om dit te kunnen bepalen is het belangrijk om eens kritisch naar jezelf te kijken.

Wat zijn mijn sterke en minder sterke punten?
In welke functie komen mijn sterke punten goed tot hun recht en worden mijn zwakkere punten tot een minimum teruggebracht?
In welke werkomgeving kom ik het best tot mijn recht?
Welke branches trekken mij aan?
Hoe ziet mijn ideale werkplek eruit?
Wat zijn mijn professionele doelen op de (middel)lange termijn?
Welke grote en kleine stappen moet ik zetten om mijn professionele doelen te bereiken?

Hoe een baan te vinden?

Kijk in verschillende kranten, vakbladen en op internet naar advertenties en stuur een sollicitatiebrief.
Stuur een open sollicitatie of bel naar een organisatie die je aanspreekt.
Ga netwerken
Schrijf je in bij een werving- en selectiebureau of bij een uitzend- of detacheringbureau.

Hoe vind je een passende vacature?

Als bedrijven op zoek zijn naar een nieuwe medewerker zetten ze een advertentie in de krant of in een vakblad. Deze advertenties staan vaak ook op internet. Als je zelf geen internet hebt, kun je bij de bibliotheek of bij het CWI zoeken op vacaturesites. Ook liggen hier veel kranten en tijdschriften.

Heb je een vacature gevonden? Lees de tekst zorgvuldig door, zodat je een antwoord krijgt op de volgende vragen: Wat doet de organisatie en wat zijn de bedrijfsdoelstellingen? Weke taken horen bij de functie? Wat is de plaats van de functie binnen de organisatie? Aan welke eisen moet ik voldoen en waarom?

Bellen voor meer informatie

Denk je dat je in aanmerking komt voor de baan? Bel dan met de organisatie en vraag voor meer informatie. Je kunt bijvoorbeeld vragen of je alleen of in een team komt te werken en aan welke functie-eisen je beslist moet voldoen. Met deze informatie kun je jouw sollicitatiebrief beter afstemmen op de vacature en is je naam bekend bij de organisatie, waardoor je meer opvalt tussen de andere sollicitanten!

Aan de slag

Als je een vacature hebt gevonden waarvan je weet wat de baan inhoudt, waarvan je aan de gestelde eisen voldoet én waar je echt zin in hebt, dan kun je aan de slag. Je kunt de werkgever met een positieve instelling tegemoet treden. Neem hierbij je eigen verantwoordelijkheid en laat je niet storen door externe factoren. Wees overtuigd van jezelf en denk vanuit de werkgever en je carrierevooruitzichten. Verken de markt voor je solliciteert, bereid je goed voor, 'ken' het bedrijf, de bedrijfscultuur, en de baan door internet, via een telefoontje, nader onderzoek, zodat je weet wat het werk en de mogelijkheden zijn.

De sollicitatiebrief

Het eerste dat een werkgever vaak van je te zien krijgt, is je sollicitatiebrief.
Beschouw je sollicitatiebrief als je persoonlijk visitekaartje.

Je brief bestaat in ieder geval uit twee delen: je Curriculum Vitae (C.V.) en je brief. Het wordt aangeraden om met je C.V. te beginnen. Het vormt het uitgangspunt voor je brief en in een later stadium voor het gesprek.


Het Curriculum Vitae (CV)

Het C.V. is je 'advertentie', met het doel je kwaliteiten te verkopen en een werkgever ervan te overtuigen dat jij erg interessant voor hem bent.

Wat kun je in je C.V. vermelden?

* Persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats.
* Opleiding: alle opleidingen/cursussen die je hebt gevolgd. Vermeld daarbij in welke periode je die opleiding/cursus hebt gevolgd en de behaalde diploma's.
* Werkervaring: vermeld ook eventueel uitzendwerk, stages en vakantiewerk. Geef hierbij de naam van het bedrijf, de vestigingsplaats, het jaar waarin je gewerkt hebt, je functie en een functieomschrijving aan.
* Hobby’s: het vermelden van hobby’s geeft een werkgever een idee over je persoonlijkheid, of je graag met mensen omgaat en of je in teamverband kunt werken.
* Overige informatie: bijvoorbeeld spreekvaardigheid Engels, goede contactuele vaardigheden, leidinggevende capaciteiten, stressbestendigheid etc.

Eisen aan je CV

Je C.V. is kort en bondig. De werkgever behoort in één oogopslag duidelijk te zien wie je bent. Houd het bij één A-4tje en vermeld geen zaken die niet direct van belang zijn.

Werk consequent, geef jaartallen aan en werk met behulp van duidelijke kantlijnen.
Maak geen spel- of typefouten en gebruik geen afkortingen.
Gebruik zeker geen standaarddocument!

Je C.V. moet goed aansluiten bij de wensen en eisen van de werkgever.
Bekijk per sollicitatie of je de inhoud van je C.V. moet aanpassen aan de vacature waar je op dat moment op reageert.

Zorg er verder voor dat je zo min mogelijk 'gaten' in je C.V. hebt. Een werkgever wil altijd weten wat je gedaan hebt in het tijdsbestek dat je niet hebt vermeld.


Curriculum Vitae (CV)


Houd het simpel.
Wees duidelijk.
Houd het kort.

Maak het Curriculum Vitae prettig leesbaar, het cv dient de volgende rubrieken te bevatten:

Persoonsgegevens

Opleiding
Werkervaringen
Aanvullende informatie
Vrije tijd
Referenties

Naam (duidelijk voor- en achternaam vermelden, voor een getrouwde vrouw de naam vermelden die je wenst te gebruiken), adres, telefoonnummer waarop je het grootste gedeelte van de dag bereikbaar bent, geboortedatum en plaats, nationaliteit, burgerlijke staat.

Opleidingen en cursussen

In dit onderdeel kun je vermelden wat voor scholing en opleiding(en) je hebt gehad. Hoe langer dat geleden is, hoe minder relevant de informatie is. Zo zal een schoolverlater bij dit onderdeel een uitgebreide opsomming geven van alle vakken die hij of zij gehad heeft, omdat er verder minder of zelfs niets te melden valt qua werkervaringen. Tenslotte noteer je of je een bepaald diploma wel of niet hebt behaald en in welk jaar. Ook relevante cursussen zeker vermelden.

Werkervaringen

In je CV begin je met de meest recente baan en gaat zo verder terug in de tijd. Zorg dat er geen gaten ten aanzien van periodes aangetroffen worden. Wanneer je wat ouder bent verkort je de cv door de meest relevante werkervaringen te vermelden. Probeer kort en krachtig de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een bepaalde functie te beschrijven.

Aanvullende informatie

Dit onderdeel kun je gebruiken om belangrijke mededelingen te doen die niet uit je cv naar voren komen, bijvoorbeeld: in deze periode een wereldreis gemaakt van dit jaar tot dat jaar, voor mijn kinderen gezorgd, etc.

Referenties

Noem het bedrijf, naam, functie en telefoonnummer van degene van wie je toestemming hebt om ze als referent op te geven. Ook heel gangbaar is het om pas een referentie af te geven op het moment dat dit relevant is. Zet dan in je cv: op verzoek beschikbaar.

Je brief schrijven

Met de inhoud van je brief moet je de lezer overtuigen van je kwaliteiten en je motivatie. In de brief vertaal je jouw positieve eigenschappen naar voordelen voor de werkgever. Je brief moet opvallen en de werkgever nieuwsgierig maken. Let erop dat je een duidelijke structuur hanteert en vermeld in je brief hoe je weet dat er een bepaalde vacature openstaat (naar aanleiding van... solliciteer ik naar de functie van...). Als je de brief boeiend schrijft, wordt de rest ook gelezen. In je brief moet in ieder geval staan:

Dat je solliciteert en naar welke functie.
Waarom je solliciteert naar deze functie.
Waarom je een geschikte kandidaat bent.

Tips voor een goede sollicitatiebrief

Houd je brief kort en bondig: een A4-tje is genoeg;
Typ de brief. Een handgeschreven brief stuur je alleen als daarom wordt gevraagd;
Schrijf in een persoonlijke stijl. Dat zorgt ervoor dat je brief opvalt;
Stuur alleen een C.V.mee en geen officiële documenten zoals diploma’s;

Wordt er gevraagd om referenties? Vraag dan eerst toestemming aan die persoon;
Leg een sollicitatie-map aan en verzamel daarin per sollicitatie informatie over het bedrijf, een kopie van jouw sollicitatiebrief/CV en de advertentie.
Solliciteren per e-mail wordt steeds gebruikelijker.Het is belangrijk ook bij zo’n sollicitatie aandacht aan je brief te besteden.

Richt de brief aan iemand persoonlijk bijvoorbeeld: Geachte heer Jansen of Geachte mevrouw Banenmaker.
Schrijf de brief en je cv niet met de hand, maar met de computer (beter leesbaar)
Richt de brief aan iemand persoonlijk (Geachte heer / Geachte mevrouw)
Spreek nooit iemand met de voornaam aan
Schrijf kort, bondig en foutloos, maar vooral pakkend en leesbaar
Je brief bevat in ieder geval de volgende elementen: afzender, plaats en datum, geadresseerde, aanhef, reden brief (eerste alinea), motivatie, geschiktheid, afsluiting met handtekening en eventueel bijlage(s) zoals je cv.

Uitgenodigd... Wat nu?

Je hebt een vacature gevonden, je bent voorbereid en de brief is verstuurd. Dan word je uitgenodigd voor een gesprek.


De voorbereiding

Wat bij hele procedure geldt, is ook bij het gesprek van belang; zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. De uitslag van een sollicitatiegesprek is niet te voorspellen, maar wel te beïnvloeden.

Probeer zelf vragen te bedenken die je kunt verwachten en daarna de antwoorden daarop. Er zijn drie dingen die je potentiële werkgever wil weten: Ben je geschikt voor de functie? Waarom wil je deze baan? Pas jij als persoon binnen de organisatie? Andere vragen kunnen zijn: Waarom ben je bij je vorige werkgever weggegaan? Waarom ben je al zolang werkloos? Ben je niet wat jong/oud voor deze baan? Wat is je sterkste/zwakste kant? Waarom zouden we jou voor deze baan moeten nemen? Heb je kinderen? Wat wil je verdienen?

Misschien heb je zelf ook een aantal vragen. Zorg dat je een lijstje met vragen bij de hand hebt over bijvoorbeeld de inhoud van de baan, de werktijden, opleidingsmogelijkheden en dergelijke. Begin niet meteen over je salaris of over toeslagen. Wacht hiermee tot aan het einde van het gesprek. Zorg dat je pen, papier en agenda bij je hebt. Je weet van te voren hoe je er moet komen, hoe lang dat duurt en weet welke kleding je gaat dragen.

Een goed begin is....het halve werk

De eerste minuten van het gesprek kunnen doorslaggevend zijn. De uiterlijke kenmerken vallen altijd direct op, hoe irrelevant het ook klinkt. Zorg dus dat de eerste indruk goed is. Let goed op je gedrag, je stem, een eventueel dialect en je uiterlijk. Trek liever niet je oude kleren aan onder het mom van 'ze moeten me maar nemen zoals ik ben'. Waak er echter voor niet overdressed te zijn. Pas je aan aan je gesprekspartner. Gebruik lichte make-up, geen al te zware luchtjes en wees spaarzaam met juwelen.

Het Sollicitatiegesprek

De eerste minuten van het sollicitatiegesprek kunnen doorslaggevend zijn. De uiterlijke kenmerken vallen direct op, hoe irrelevant het ook klinken mag uit onderzoek is gebleken dat veruit de meeste werkgevers van mening zijn dat de presentatie van de sollicitant zeer belangrijk is. Men vermoedt dat een sollicitant die zichzelf goed kan presenteren, ook goed zal presteren.


Aandachtspunten

Wees jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent.
Benadruk je sterke kanten, wees positief over je zwakke punten en benoem deze als leerprocessen, probeer probleemoplossend te werken, ipv hindernissen te zien als struikelblokken waar je nooit overheen komt.

Laat zien waar je voor staat! Laat zien dat je wil leren en verder wil groeien.
Praat niet te veel, wees "to the point" en val de personeelschef niet in de rede.
Toon respect uit een gezond gevoel van eigenwaarde.
Zorg dat je uitleg mbt opleiding en werkervaring soepel en helder verloopt.
Neem een ontspannen houding aan.

Beheers u d.m.v. een goede en rustgevende (buik)-ademhaling.
Voorkom dat het gesprek te zeer gefixeerd is op de baan, doorgaans zijn er altijd momenten in het gesprek die ruimte bieden om op een ludieke wijze te ontspannen.
Blijf geconcentreerd maar voorkom dat u dichtklapt.
Dwaal niet af met je blik, kijk de ander recht aan maar overdrijf dit niet, dit kan averechts werken .Vertel dat je van voorgaande functies hebt geleerd en dat je daardoor jezelf beter hebt leren kennen. Toon dit aan door enkele voorbeelden uit de praktijk.

Beantwoord alle vragen.Probeer het antwoord dan algemeen te houden.
Je eerste indruk is belangrijk, kom dus niet te laat en doe geen felle make-up of ladingen parfum of aftershave op.
Ga niet meteen zitten, maar wacht tot je een stoel wordt aangeboden.
Doe je armen niet over elkaar, dat is een te gesloten houding. Vouw je handen in elkaar, dit voorkomt dat je zenuwachtig gaat trommelen.
Geef geen "ja" of "nee" als antwoord. Licht je antwoord enigszins toe, zonder al te breedsprakig te worden.
Praat positief over je vorige of huidige werkgever, maar geef ook eerlijk aan waarom je een andere baan wenst.
Gedurende de eerste fase van het gesprek zal de werkgever proberen je een beetje op je gemak te stellen. Je mag het drankje dat je aangeboden wordt gerust accepteren. Ga pas zitten als je een plaats krijgt aangeboden. Let op je houding: ga rechtop of licht voorovergebogen zitten met je borst vrij en je handen boven tafel. Ontspan je; de gesprekken die het beste verlopen, spelen zich af in een min of meer informele sfeer. Als je de ander recht in de ogen kijkt, maak je een sterkere indruk. Als je te maken hebt met verschillende partners, is het raadzaam ze om de beurt aan te kijken.

Een afwijzing

Ben je afgewezen? Neem contact op met de organisatie en vraag naar de reden voor de afwijzing, zodat je weet of er nog punten zijn waaraan je kunt werken. Bij een afwijzing dient u er rekening mee te houden dat binnen sommige bedrijven een tweedde kans of acceptatie op een ander moment, wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.

Alles op een rij

Bij de voorbereiding:

Een goede voorbereiding is goud waard.
Maak een lijst met te verwachten vragen en de antwoorden daarop.
Maak een lijst met vragen voor de werkgever;
Neem een keurig verzorgd C.V. mee.
Vergeet je agenda niet!

Is je vervoer geregeld?

Is je kleding schoon en heel?
Kom ruim op tijd! (20 minuten voor aanvang is redelijk)
Houd rekening ermee dat er onverwachte situaties kunnen ontstaan zoals bv een file, pech met voertuig, zorg altijd voor een tweede mogelijkheid en wijze van vervoer om op tijd te komen .
Verzin geen uitvlucht als u te laat komt.
Mocht u te laat komen kunt u ervan uitgaan dat u in de meeste gevallen
niet wordt aangenomen.

Wat betreft het gesprek

Je eerste indruk is vaak doorslaggevend!
Zorg dat je er verzorgd, maar niet overdressed uitziet.
Wees spaarzaam met sieraden en luchtjes.
Let op je houding en ontspan je!
Begin niet meteen over je salaris/toeslagen.
Maak duidelijk waarom jij de baan wil en wat je het bedrijf te bieden hebt
Onderzoek vooraf alreeds en vraag tijdens het gesprek wat het bedrijf jou
te bieden heeft, toon oprecht uw motivatie!

AfsluitendWij wensen U veel succes toe met uw sollicitatie.


VBN Vacatures Nederland
Tags


Solliciteren Cursus Tips en Links
Gratis Cursus Solliciteren
Gratis sollicitatie cursus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top