donderdag 18 december 2014

100 dagen dankbaarheid zzp-boek Alexandra SmithNederland telt 890.000 zzp’ers.  maar wie zijn dat eigenlijk? En hoe overleven ze?

Als zzper in de crisistijd geeft Alexandra Smith de lezer 100 dagen een kijkje in de keuken. In columnachtige, anekdotische stukjes schrijft ze over de hunkering naar succes, de tegenslagen waarmee je te maken kunt krijgen, de schaamte die zorgt dat je alleen maar over successen praat en het spanningsveld tussen werk en privé. Het verhaal ontwikkelt zich van dankbaarheid voor wat er wél is, naar inzicht in wat nodig is om de situatie te verbeteren. In 100 dagen dankbaarheid rekent Alexandra op eigen wijze af met de crisis die voor het merendeel te wijten is aan het wanbeleid van de regering Rutte.

Gerelateerd nieuws RUTTE WANBELEID

Crisis door Wanbeleid Regering Rutte
Het is volgens Emons duidelijk, ‘dat er een hogere risicopremie wordt toegekend aan Nederland. De rente kan zelfs stijgen tot het niveau van Frankrijk, indien Nederland een afwaardering krijgen van kredietbeoordelaars en de economie krimpt.’ Dit is allemaal het gevolg van wanbeleid door regering Rutte. Het is duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om Nederland economisch weer op de rails te krijgen, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Niet alleen nemen de politieke spanningen toe, maar het kabinet Rutte weigert het beleid aan te passen en heeft daardoor vrijwel geen geloofwaardigheid bij de kiezer. Allemaal zaken die wijzen op een groeiende impasse. Nederland dreigt daarom in buitenlandse ogen van de regen in de drup te komen en gaat daar een hoge prijs voor betalen!


Nederland eist het ontslag van kabinet Rutte 2
Kabinet Rutte 2 besteelt de burger, maakt de bevolking armer en zieker met haar bezuinigingsdrang, liegt, bedriegt, verraadt (geeft NL weg aan de EU), negeert de wensen van het volk, past doofpotpraktijken toe (MH17), bagatelliseert sociale problemen (Moslimextremisme/ISIS), is een pion van de VS en EU.
 


 1. Economen geven Rutte II dikke onvoldoende - Joop.nl

  www.joop.nl/.../23723_economen_geven_rutte_ii_dikke_onvoldoende/
   En volgens economen halen premier Rutte en zijn kabinet een ... van het staande wanbeleid, en zo een meerderheids-consensus helpen ...
 2. VVD'er in Opspraak doet Mark Rutte in lachen uitbarsten ...

  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/.../vvder-in-opspraak-doet-mar...
  Machtsmisbruik, Corruptie, Kiesbedrog, Wanbeleid, Zelfverrijking, Belangenverstrengeling, Fraude…. en ga zo maar door. Rutte Zo blijken er veel onbetrouwbare ...
 3. Petitie Rutte 2 - www.identitairverzetlimburg.nl

  www.identitairverzetlimburg.nl/412059890
  Kabinet Rutte 2 besteelt de burger, maakt de bevolking armer en zieker met haar ... dat Kabinet Rutte 2 zich schuldig maakt aan wanbeleid, corruptie, diefstal, belastingverhoging...doofpot Demink,
 4. POL / Kenniseconomie: Rutte draait om wanbeleid heen ...

  forum.fok.nl/topic/1564607/1/999
  228 berichten - ‎116 auteurs
  Rutte maakt zich schuldig aan wanbeleid, belastingen werde n verhoogd met catastrofale gevolgen...AH topman veroordeelt Rutte wegens wanbeleid.. Den Bosch twee kleine innovatieve bedrijven. Hij herhaalde zijn ambitie om een eind te maken aan alle bureaucratie en ...

Stichting ZZP Nederland nieuwsStichting ZZP Nederland RSS nieuwsStichting ZZP Nederland: de belangenbehartiger voor zelfstandigen

zzp.nu actueel voorpagina nieuwsZZP.NU Voorpagina Nieuws RSS

Van de ruim 900.000 zzp'ers in Nederland boden in het derde kwartaal van 2014 625.000 ondernemers hun eigen diensten aan. Aantal faillissementen daalde ...echter is het steeds nog ontoelaatbaar groot als gevolg van de verhoging van de belastingen en accijns en een gevolg van het wanbeleid van de regering Rutte.Crisis door Wanbeleid Regering Rutte
Het is volgens Emons duidelijk, ‘dat er een hogere risicopremie wordt toegekend aan Nederland. De rente kan zelfs stijgen tot het niveau van Frankrijk, indien Nederland een afwaardering krijgen van kredietbeoordelaars en de economie krimpt.’ Dit is allemaal het gevolg van wanbeleid door regering Rutte. Het is duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om Nederland economisch weer op de rails te krijgen, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Niet alleen nemen de politieke spanningen toe, maar het kabinet Rutte weigert het beleid aan te passen en heeft daardoor vrijwel geen geloofwaardigheid bij de kiezer. Allemaal zaken die wijzen op een groeiende impasse. Nederland dreigt daarom in buitenlandse ogen van de regen in de drup te komen en gaat daar een hoge prijs voor betalen!


Nederland eist het ontslag van kabinet Rutte 2
Kabinet Rutte 2 besteelt de burger, maakt de bevolking armer en zieker met haar bezuinigingsdrang, liegt, bedriegt, verraadt (geeft NL weg aan de EU), negeert de wensen van het volk, past doofpotpraktijken toe (MH17), bagatelliseert sociale problemen (Moslimextremisme/ISIS), is een pion van de VS en EU.


Gerelateerd Wanbeleid Rutte

 1. Economen geven Rutte II dikke onvoldoende - Joop.nl

  www.joop.nl/.../23723_economen_geven_rutte_ii_dikke_onvoldoende/
  4 nov. 2013 - En volgens economen halen premier Rutte en zijn kabinet een ... van het staande wanbeleid, en zo een meerderheids-consensus helpen ...
 2. VVD'er in Opspraak doet Mark Rutte in lachen uitbarsten ...

  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/.../vvder-in-opspraak-doet-mar...
  5 dec. 2014 - Machtsmisbruik, Wanbeleid, Zelfverrijking, Belangenverstrengeling, Fraude…. en ga zo maar door. Zo blijken er veel onbetrouwbare ...
 3. Petitie Rutte 2 - www.identitairverzetlimburg.nl

  www.identitairverzetlimburg.nl/412059890
  Kabinet Rutte 2 besteelt de burger, maakt de bevolking armer en zieker met haar ... dat Kabinet Rutte 2 zich schuldig maakt aan wanbeleid, corruptie, diefstal ...
 4. POL / Kenniseconomie: Rutte draait om wanbeleid heen ...

  forum.fok.nl/topic/1564607/1/999
  24 nov. 2010 - 28 berichten - ‎16 auteurs
  Rutte bezocht in Den Bosch twee kleine innovatieve bedrijven. Hij herhaalde zijn ambitie om een eind te maken aan alle bureaucratie en ...

Oplossingen met Impact van de Nationale DenkTank 2014De 10 Oplossingen voor Maatschappelijke Impact met Big Data van de Nationale DenkTank 2014


nationale-denktank.nl

Stichting de Nationale Denktank.  Het Doel van de stichting is met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving en economie verder vooruit helpen. Jaarlijks leidt dat tot de presentatie van een rapport, waarmee ondernemers, overheid en instellingen verder kunnen.

Big Data Impact.

 Op  8 december presenteerde Stichting de Nationale Denktank het  rapport met oplossingen  uiteenlopend van 'hack je hokje' tot 'buurt in beeld' en 'pacmed' tot 'flexibus'.  De Datawijzer is  een van de meest in het oog springende oplossingen: en moet duidelijkheid verschaffen over data die verzameld wordt door apps en websites. Icoontjes moeten gebruikers in een ogenblik tonen wat de belangrijkste voorwaarden zijn - in aanvulling op de doorgaans veel uitgebreidere 'algemene voorwaarden'.

Dataverkeer is een van de tien beste oplossingen. Door bestaande applicaties en technologieën met elkaar te combineren met openbare data  worden  beheerders, overheid en  automobilisten beter geïnformeerd over verkeer en over de infrastructuur. Automobilisten krijgen een beter inzicht in hun rijgedrag en de staat van hun auto, wat bij kan dragen aan minder files en een verlaging van het brandstofgebruik
.
Wegbeheerders krijgen sneller toegang tot de geanonimiseerde data, waardoor beter onderhoud aan wegen zal kunnen plaatsvinden.

U kunt het Denktank rapport bestellen via   http://www.nationale-denktank.nl/eindrapport2014/bestellen/ 

Stichting De Nationale DenkTank

Stichting de Nationale DenkTank
Haarlemmerweg 8a
1014 BE Amsterdam
info@nationale-denktank.nl
www.nationale-denktank.nl

zzp nieuws Rijksoverheid.nlzondag 30 november 2014

WBSO en RDA Belastingplan 2015Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek).

Via de fiscale regeling WBSO en RDA stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren technische innovaties in iedere bedrijfssector. U kunt het voordeel van de WBSO en RDA verrekenen via uw belastingaangifte.

De goedkoopste hosting

De goedkoopste hosting

Budget WBSO en RDA

Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO en RDA vast. De realisatie kan afwijken van het budget.
 • WBSO: € 756 miljoen in 2014; het budget in 2015 is € 794 miljoen.
 • RDA:    € 302 miljoen in 2014; het budget in 2015 is € 238 miljoen.

Voor wie?

Nederlandse bedrijven kunnen voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten gebruikmaken van de WBSO en RDA. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals.

Aanvragen

 • U kunt eenvoudig meerdere keren per jaar digitaal een aanvraag indienen.
 • U kunt een of meerdere projecten opnemen in uw aanvraag.
 • U kunt de RDA alleen tegelijkertijd met de WBSO aanvragen.
 • U ontvangt eerst een S&O-verklaring voor de WBSO. Daarna volgt een RDA-beschikking.

Wijzigingen in de WBSO en RDA voor 2015

WBSO
 
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Hierin zijn wijzigingen voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research en Development Aftrek (RDA) aangekondigd.

Via de fiscale regeling WBSO en RDA stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wijzigingen per 2015

Een passage uit de wet WVA, artikel 1, L2 wordt met ingang van 2015 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten hebben gekregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO.

Verder blijft voor de WBSO

 • de bovengrens van de 1e schijf van de S&O-loonsom €250.000
 • het percentage van de 1e schijf 35%
 • het percentage van de 1e schijf voor starters 50%
 • het percentage van de 2e schijf 14% 
 • het plafond voor de S&O-afdrachtvermindering € 14 miljoen
Voor de RDA blijft het RDA-percentage gehandhaafd op 60%.
De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden eind 2014 bekendgemaakt.
Het budget voor de WBSO bedraagt in 2015 €794 miljoen.
Het budget voor de RDA bedraagt in 2015 €238 miljoen.
Bovengenoemde wijzigingen gelden voor de WBSO/RDA-aanvragen voor het jaar 2015.
Hieronder treft u de links naar het complete Belastingplan 2015 en de Prinsjesdagstukken op Rijksoverheid.nl.

vrijdag 14 november 2014

ZZP Zorg Vacatures in FlevolandZZP Zorg Vacatures in ZeelandZZP Vacatures in Zeeland

ZZP Zorg vacatures in FrieslandZZP Zorg vacatures in Friesland

ZZP Zorg Vacatures in DrentheZZP Zorg Vacatures in Drenthe

ZZP Zorg vacatures in GelderlandZZP Zorg vacatues in Gelderland

ZZP Zorg vacatures Zuid-HollandZZP Zorg vacatures Zuid-Holland

ZZP Zorg Vacatures Noord-HollandZZP Zorg Vacatures Noord-Holland

ZZP Zorg Vacatures in UtrechtZZP Zorg Vacatures in Utrecht

ZZP Zorg vacatures in LimburgZZP Zorg vacatures in Limburg

ZZP ZORG VACATURES NEDERLANDDe goedkoopste hosting

De goedkoopste hosting

ZZP ZORG VACATURES NEDERLAN

donderdag 28 augustus 2014

zzp vacatures Techniek Groningen


zzp vacatures Techniek Groningen

vacatures Techniek Zeeland


vacatures Techniek Zeeland

zzp vacatures Techniek Gelderland


zzp vacatures Techniek Gelderland

zzp vacatures Techniek Friesland


zzp vacatures Techniek Friesland

zzp vacatures techniek Noord-Brabant


zzp vacatures techniek Noord-Brabant

zzp vacatures Techniek Overijssel


zzp vacatures Techniek Overijssel

zzp vacatures Techniek Zuid-Holland


zzp vacatures Techniek Zuid-Holland

zzp vacatures Techniek Noord-Holland


zzp vacatures Techniek Noord-Holland

zzp vacatures Techniek Limburg


zzp vacatures Techniek Limburg

woensdag 27 augustus 2014

zzp zorgsector vacatures in Assen


zzp zorgsector vacatures in Assen

zzp zorgsector vacatures Maastricht


zzp zorgsector vacatures in Maastricht

zzp zorgsector vacatures Rotterdam


zzp zorgsector vacatures in Rotterdam

zzp zorgsector vacatures Den Haag


zzp zorgsector vacatures in Den Haag

zzp zorgsector vacatures Amsterdam


zzp zorgsector vacatures Amsterdam

zzp zorgsector vacatures Gelderland


zzp zorgsector vacatures in Gelderland

zzp zorgsector vacatures in Noord-Brabant


zzp zorgsector vacatures in Noord-Brabant

zzp zorgsector vacatures Drenthe


zzp zorgsector vacatures Drenthe

zzp zorgsector vacatures Overijssel


zzp zorgsector vacatures Overijssel

zzp zorgsector vacatures Friesland


zzp zorgsector vacatures Friesland

zzp zorgsector vacatures Groningen


zzp zorgsector vacatures Groningen

zzp zorgsector vacatures Utrecht


zzp zorgsector vacatures Utrecht

zzp zorgsector vacatures Zuid-Holland


zzp zorgsector vacatures Zuid-Holland

zzp zorgsector vacatures Noord-Holland


zzp zorgsector vacatures Noord-Holland

zzp zorgsector vacatures Zeeland


zzp zorgsector vacatures Zeeland

zzp zorgsector vacatures Limburg


zzp zorgsector vacatures Limburg

zzp zorgsector vacatures nederland


zzp zorg vacatures Nederland

De weg naar zelfvertrouwen en succesDe weg naar zelfvertrouwen en succes
De weg naar zelfvertrouwen en succes...
Een zeer leuk en interessant boek, bestaande uit verschillende testjes en theorieën die voornamelijk de nadruk leggen op uw sterke kwaliteiten. Er is een juiste balans tussen een verzameling van interessante teksten en uitdagende opdrachten. Deze 'eye-opener' daagt je uit om het beste uit jezelf te halen.Inspirerend, Uitdagend, Leerzaam

vrijdag 11 april 2014

zaterdag 1 maart 2014

Jobtippers.nl gratis lid woren

Jobtippers.nl is een bijzonder soort vacaturesite; vacatures worden ingevuld via iemand die de gouden tip geeft en die tip is geld waard.

Hoe? Je meldt je gratis aan via Jobtippers.nl en wordt als lid geregistreerd. Vanaf dat moment ontvang je regelmatig de nieuwste vacatures via de mail. Werkgevers plaatsen hun vacatures ook op de site. Komt jouw ideale baan via de mail voorbij dan reageer je uiteraard zelf, maar misschien is dit wel de perfecte baan voor iemand die je kent. Dan stuur je deze vacature door. Als de persoon die jij getipt hebt reageert en wordt aangenomen op de vacature, dan ontvang jij € 250,=. Heb je zelf op de baan gesolliciteerd en wordt jij aangenomen, dan ontvang jij ook de € 250,=.


Daarnaast kun je ook indirect geld verdienen door het aanbrengen van nieuwe jobtippers. Via een standaard mail kun je mensen uit je eigen netwerk uitnodigen om ook jobtipper te worden. Deze nieuwe jobtippers worden aan jou gekoppeld als ze de uitnodiging accepteren. Als er in dat netwerk dat jij hiermee bouwt ergens een vacature wordt ingevuld, blijf jij daar altijd geld voor ontvangen.

Als een door jou aangebrachte jobtipper succesvol is met het invullen van een vacature, dan ontvangt deze jobtipper € 250,= en jij ontvangt van ons € 50,=. Als de door jou aangebrachte jobtipper nu ook weer nieuwe jobtippers aanbrengt en één van deze jobtippers is succesvol dan ontvang jij € 25,=. Dit gaat door tot 5 niveaus boven jou. Is iemand op 5 niveaus boven jou in jouw netwerk succesvol dan ontvang je nog steeds €2,50. Geweldig toch!

Geld verdienen tot 5 niveaus

Je kunt dus geld verdienen tot maximaal 5 niveaus boven je. Deze moet je wel eerst verdienen. Je verdient niveaus voor iedere door jou rechtstreeks aangebrachte jobtipper. Het maximaal aantal niveaus bereik je dus door zelf direct 5 jobtippers aan te werven. Je mag uiteraard meer dan 5 jobtippers werven.

Aangezien dit ook weer geldt voor iedere jobtipper die door jou direct of indirect is aangebracht zul je begrijpen dat jouw jobtippers netwerk heel snel kan groeien. Jouw kansen om geld te verdienen groeien hiermee ook.

Meld je daarom aan bij Jobtippers.nl en start met het bouwen aan je eigen jobtippers netwerk.

Er is ook een mobiele versie van onze site voor je smartphone of tablet. Zo kun je in je pauze, in de trein of ergens in een paar verloren minuten altijd de laatste vacatures bekijken. Deze stuur je eenvoudig via je smartphone of tablet door of je nodigt nog even wat vrienden of bekenden uit om jobtipper te worden.

Jobtippers. nl steunt War Child
Mensen een toekomst bieden!

Om die reden steunt Jobtippers.nl de stichting War Child.

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Kinderen die een toekomst verdienen maar te maken hebben gekregen met oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. De beproefde programma's gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve inbreng van de kinderen en hun sociale omgeving.

 Jobtippers.nl steunt de ideële doelstellingen van War Child en helpt van harte mee aan het bieden van een betere toekomst.

Daarom doneert Joptippers.nl aan War Child een bedrag gelijk aan 5% van de beloning die wordt uitgekeerd aan de jobtippers. Daarnaast bieden wij de jobtippers de mogelijkheid om hun gehele beloning of een gedeelte daarvan aan War Child te doneren.

  Jobtippers.nl Verdien geld met uw tip en help vrienden aan een baan.

maandag 24 februari 2014

Gratis handboek #ondernemen van de #belastingdienst:Gratis Handboek Ondernemen 2013

Gratis handboek #ondernemen van de #belastingdienst:

Download gratis van De Belastingdienst het handige Handboek Ondernemen, vol met tips, informatie en handvatten voor de startende zzp'er en ondernemer als het gaat om belastingen, bijdragen en premies.

Het handboek geeft antwoord op de vragen:

Waar krijgen ondernemers mee te maken?
Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?
Hoe zit het met investeringen en met bedrijfsruimte?
Wat te doen als er personeel in dienst komt?
En vooral: welke gevolgen hebben deze kwesties voor de belastingen, bijdragen en premies?


Download  Handboek Ondernemen 2013 (pdf - 3599kB)

Download Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe

http://www.adobe.nl/

De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

#zzp #starten

Bron: Belastingdienst

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/bedrijfskosten_en_investeren/handboek_ondernemen


ZZP in de Zorg Tros Radar 24-02-2014
zzp in de zorg Tros Radar uitzending 24-02-2014

vrijdag 21 februari 2014

Ondernemers ZZpers zwaar teleurgesteld in politiek2014

In het begin van het jaar zien we  lichtpuntjes en tekenen van economisch herstel. Het consumentenvertrouwen stijgt , de huizenmarkt trekt aan en ondernemers durven iets meer te investeren. De Freelance Market Index (FMI) houd een vinger aan de pols door de marktontwikkeling voor tijdelijk werk te meten. De FMI groeit in december ten opzichte van november van 196 naar 214. Alle drie de onderliggende drijvers (CBS, ABU, Opdrachten freelance) tonen een stijgende lijn. Door het beleid van de regering Rutte is de groei echter marginaal en staat in geen verhouding tot de groei in andere landen zoals Duitsland, waar de groei beduidend tot wel 20 procent hoger is.

Politiek


Volgens de laatste peilingen heeft gemiddeld 1 op 3 kiezers heeft de partij verlaten.  Echter meer dan 50 procent loopt teleurgesteld weg bij PVDA.

De PvdA-kiezers zijn het meest ontevreden kiezers en lopen massaal over naar SP , de ontevreden VVD-kiezers zoeken hun heil nu vooral bij de PVV. D66 ligt volgens de peilingen niet in de smaak bij de overlopers.

Vertrokken VVD- en PvdA-kiezers geven vrijwel dezelfde redenen op voor hun vertrek. Zowel VVD- als PvdA-kiezers zijn ontevreden met de rol die de partij van hun keuze heeft ingenomen. Ook menen zij dat de partij in die regeringsrol haar verkiezingsbeloften heeft verbroken

ZZP  probleem


Steeds meer zzp/ freelancers banen gaan naar goedkopere en kwalitatief minder goede krachten uit het buitenland, en de verzekeringen voor ZZP/ers  zijn nog altijd veel te duur.

AOV veel te duur

Het probleem is dat niet-verplichte verzekeringen leiden tot selectief verzekeren, en daarmee veel duurder zijn en blijven dan collectieve regelingen. Daarom juist is de AOV zo duur. 

Vrijheid met ondernemen is er ook niet,  voor elke soort werk is een apart inschrijving nodig met een eigen VAR verklaring wat eigenlijk afgeschaft moet worden.Het is aan te bevelen dit soort dingen collectief te regelen, om kosten te besparen en juist wanneer als het misgaat want dan moet de samenleving voor een groot deel voor de schade opdraaien zoals bij  de ziektekostenverzekering zo, en feitelijk ook bij arbeidsongeschiktheid.


ZZP-kortingspas ZZPpas ZZPkorting


VVD vrijheid debacle

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is zinvol en mag niet afgeschoten  worden met een verwijzing naar `vrijheid`. De reden dat de VVD niet aan een verplichte regeling voor pensioen of AOV wil, is dat zij bang zijn dat ten koste zal gaan van de regelingen voor werknemers hetgeen niet geheel ten onrechte is, en dat gaat de VVD misschien wel stemmen kosten. De VVD benadeeld de vrij ongeorganiseerde maar zeer grote groep ZZPers.  De ware reden van VVD is dus niet kiezen voor vrijheid maar gegronde angst voor te hoge kosten en stemmenverlies. Dat de VVD zich graag profileert als partij voor de ondernemers, betekent niet dat alle ondernemers zich bij die partij thuis voelen. Vrijheid betekent dat je de vrijheid geeft zich te verzekeren. Het betekent dat de overheid er  voor moet zorgen dat van de vrijheid geen misbruik word gemaakt.

Ondernemers ontvangen zelfstandigenaftrek  zodat zij een voordeel hebben op de IB/PVV, maar per saldo brengen diezelfde zelfstandigen veel meer op voor de (hele)gemeenschap, want naast IB/PVV genereren zij doorgaans ook nog eens 21% (!!) over hun hele omzet die richting de staatskas gaat... dus waarom zou de politiek geen verantwoording kunnen nemen voor de ondernemers die zoveel aan de staatskas bijdragen?

De overheid Rutte heeft door het verhogen van belastingen accijns, een enorme blunder gemaakt. Er zijn nog nooit in de geschiedenis zoveel bedrijven over de kop gegaan en de werkloosheid is niet meer te overzien. De schade loopt in de miljarden. De groei is fors afgezwakt en bovendien verzaakt de regering Rutte paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie, en aan de massa instroom van goedkope ZZP klussers uit het buitenland.

Economie

Geld moet rollen,de kassa moet rinkelen, maar als de regering Rutte steeds meer geld ontneemt bij de consument,zal de vraag dalen en hoe minder vraag er is hoe duurder de producten veelal worden.Als er wel vraag is maar steeds minder te besteden gaan consumenten bezuinigen en daar profiteren de grote bedrijven en concurrentie van, die veelal hun prijzen tijdens prijsoorlogen zonder problemen kunnen drukken omdat zij over geweldige reserves beschikken, en dat alles gaat ten koste van de kleine ondernemers. Een drastisch gevolg van het verhogen van accijns, is dat miljoenen mensen gaan winkelen over de grens zowel in Belgie, Luxemburg en Duitsland, waar producten zoals tabak, benzine, levensmiddelen etc stukken goedkoper zijn, en dat gaat ten koste van de Nl Economie en kost minstens

250 000 banen. Doordat de regering Rutte alsmaar bezig is met bezuinigen, op de rem trapt en amper investeert komt er steeds minder brandstof in de motor van de economie, hoe hard de motor ook op en met alle reserves loopt, het eind resultaat is dat er nog veel meer bedrijven over de kop gaan en nog meer mensen hun baan verliezen en de prijzen alsmaar zullen stijgen totdat de motor zo heet word en op het punt van ontploffen komt. In de hoogste nood injecteren en smeren zal dan niet meer. Daarom is het van het grootste belang dat de regering Rutte zo snel als het kan opstapt en een betere regering aantreed die de belangen van alle Nederlanders en NL Ondernemers voorop stelt, investeert , belastingen verlaagt, en de welvaart eerlijk verdeeld zodat de motor van de economie weer lekker op volle toeren kan draaien, meer mensen aan de slag kunnen, en de alsmaar groter worden kloof tussen rijk en arm kan worden gedicht.

woensdag 19 februari 2014

Freelance.nl wagens AMHC
Freelance  heeft inmiddels 5 auto’s met reclame rijden in Nederland .Dankzij hockeyvereniging AMHC ALKMAAR (overgangsklasse) rijden  4 auto’s voor de heren selectie, en 1 auto voor de dames selectie met het Freelance.nl logo op deuren en achterkant. De selectiespelers studeren in AMSTERDAM, UTRECHT, HAARLEM EN LEIDEN. Door de ritten tussen studieplek en trainingen (3 x per week) rijden de auto’s gedurende de week het hele jaar kris kras door Nederland. Op zondagen is men mobiel voor de landelijke wedstrijden. Elke auto rijdt ongeveer 25.000 KM PER JAAR. Door zichtbaar te zijn op de landelijke wegen  en over de grens, weet  Freelance.nl steeds meer opdrachtgevers en freelancers uit Nederland maar ook uit Belgie te bereiken.

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top