dinsdag 7 december 2010

Verzekeringen


Verzekeringen


Als startende ondernemer weet u als geen ander dat ondernemen het accepteren van risico’s inhoudt. Uiteraard zit u niet te wachten op risico’s die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Daarom is het van groot belang  voor uzelf duidelijk in beeld te hebben:
1. welke risico’s u daadwerkelijk loopt
2. welke risico’s u zelf wilt dragen en hoe u deze risico’s beheersbaar kunt maken
3. welke risico’s u goed afgedekt wilt hebben d.m.v. een verzekering.
Een onafhankelijke verzekeringsadviseur kan u helpen met het maken van een risico inventarisatie. Voor elk risico dat afgedekt moet worden zijn verschillende verzekeringen. Globaal zijn deze verzekeringen in de volgende rubrieken in te delen:
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Dekt de wettelijke aansprakelijkheid van uw bedrijf voor materiële- en/of letselschade, aan derden toegebracht als gevolg van schuld of nalatigheid voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Op de AVB wordt vermogensschade als gevolg van advieswerkzaamheden expliciet uitgesloten. Voor adviserende beroepsgroepen biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst. In veel gevallen is het zelfs zo dat iemand met een beroep met een adviserend karakter geen werkzaamheden kan en/of mag uitvoeren indien hij niet beschikt over een dergelijke verzekering.
Goederen / Inventarisverzekering.
Uw totale aangeschafte inventaris (“zakelijke inboedel”) wordt verzekerd tegen de gevolgen van brand/ontploffing/blikseminslag, diefstal, inbraak, vandalisme/ gewelddadige beroving, afpersing, storm, water/stoom, regen, aanrijding/aanvaring, olie onvoorzien gestroomd uit CV, etc. Let op: uw particuliere inboedelverzekering dekt alleen de inboedel die particulier is aangeschaft. Zakelijk aangeschafte spullen worden uitgesloten op de particuliere inboedelverzekering.
Opstalverzekering
Uw eigen bedrijfspand (niet: huur) is op deze verzekering verzekerd tegen de gevolgen van de reeds genoemde evenementen.
Computer- en elektronicaverzekering.
Voor al uw hardware, software en kosten die gepaard gaan met het herstel (reconstructie of extra kosten) biedt deze verzekering dekking. Ook hiervoor geldt een alle van buiten komende onheilen dekking, de all risk dekking.
Autoverzekering: Bestel- of personenautoverzekering.
Deze verzekering spreekt voor zich. U bent verplicht in ieder geval een WA verzekering voor uw voertuig af te sluiten. Daarnaast kunt u kiezen voor de zogenaamde beperkt casco-dekking of de all-risk dekking (casco). Let op, enkele maatschappijen hanteren het 8-wielenplan principe voor de zelfstandige ondernemer met een eenmanszaak: de “noclaimkorting” die u geniet op uw privé-auto kan worden meegenomen op de polis van de zakelijke auto.
Eigen vervoersverzekering
Veel zelfstandigen beschikken over een bedrijfsauto (bestelauto) bestemd voor het vervoer van de eigen inventaris (gereedschappen etc.). Inventaris die in de laadruimte van de bestelauto aanwezig is wordt niet gedekt op de normale goederen/inventarisverzekering. De meeste ondernemers laten de spullen ’s avonds en ’s nachts gewoon in de auto liggen. Maar weinig ondernemers hebben de mogelijkheid de auto te stallen in een afgesloten ruimte. De eigen vervoersverzekering biedt uitkomst: de inventaris in de auto is gewoon verzekerd en een alarm is niet nodig! (en de auto mag normaal aan de straat blijven staan, uiteraard goed afgesloten).
Rechtsbijstandverzekering 
Vier verschillende modules kunnen worden meeverzekerd: Verkeer, Bedrijfsvoering inclusief incasso, Inkoop en Verkoop. De rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor de geschillen die onder de afgesloten modules vallen. De incasso-dekking die bij de rubriek Bedrijfsvoering is meeverzekerd zorgt voor de incasso van uitstaande vorderingen bij wanbetalers (onbetaalde, niet betwistbare vorderingen).
Ziekteverzuimverzekering
Indien u beschikt over personeel dan betekent dit als werkgever dat u zelf verantwoordelijk bent voor de doorbetaling van het loon van de werknemer in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Het eerste en tweede jaar bent u verplicht 70% van het loon door te betalen. In veel CAO’s is geregeld dat de werkgever het eerste jaar 100% dekking verleent. De ziekteverzuimverzekering zorgt voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer(s).

Bookmark and Share


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Freelancers Gezocht

back to top