maandag 10 oktober 2011

De Verklaring Arbeidsrelatie VARAls u zich freelancer noemt, wil dat nog niet zeggen dat u door de Belastingdienst en de UWV ook als zelfstandig ondernemer wordt gezien.


De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Voor de freelancer en de opdrachtgever is het belangrijk om vóór het aangaan van een overeenkomst te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een fictief dienstverband. Hiervoor kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst.

Het doorlopen van de vragenlijst en het verkrijgen van de VAR biedt doorgaans voldoende inzicht of u als zelfstandig ondernemer gezien zult worden. Hoe dan ook, de feitelijke praktijk is bepalend! Dat wil zeggen dat u van opdracht tot opdracht steeds weer moet nagaan of er toch geen sprake is van een dienstverband.

Belangrijke criteria die een rol spelen bij de beoordeling:

    * maakt u winst en zo ja, hoeveel?
    * zelfstandigheid in het werk
    * omvang in tijd en geld
    * wie is aansprakelijk?
    * streven naar continuïteit
    * investeert u in het bedrijf?
    * het aantal opdrachtgevers  


VAR - Loon: u wordt beschouwd als werknemer. De werkgever moet loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden.

VAR - ROW: resultaat uit overige werkzaamheden. U bent zelfstandige maar heeft niet de fiscale status van ondernemer voor de inkomstenbelasting.

VAR - WUO: winst uit onderneming. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.

VAR - Inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap (alleen relevant als er sprake is van een BV of NV). 

De opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

* De freelancer heeft een geldende 'Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming' (VAR-WUO) of een 'Verklaring arbeidsrelatie inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap' getoond.

* De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden die in de verklaring zijn vermeld en worden verricht binnen de geldigheidsduur van de verklaring

* De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en heeft een afschrift van het identiteitsbewijs en een kopie van de verklaring in zijn administratie opgenomen.  

De freelancer is dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.


Tags

De Verklaring Arbeidsrelatie VAR
VAR
Var-verklaring uitgelegd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top