donderdag 10 november 2011

Bescherm uw Intellectueel EigendomBBIE

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux, en  biedt de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen in het i-DEPOT.

Het BBIE  staat die toezicht van zijn Raad van Bestuur. In deze Raad zitten vertegenwoordigers van de drie Benelux landen.

De BBIE Organisatie heeft tot taak:

-de uitvoering van het verdrag en het uitvoeringsreglement

-de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux landen
-de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, die de Raad van Bestuur aanwijst;
-voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake
merken en tekeningen of modellen, in het licht onder meer van de internationale en communautaire ontwikkelingen


Intellectueel Eigendom?

Een Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals boeken, muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.


Wat is een merk?

Een merk is een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Inschrijving van uw merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geeft u het exclusief recht op het gebruik van het merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, voor een (verlengbare) periode van 10 jaar.

De bekendste soorten merken zijn woordmerken en beeldmerken. 99 % van de merken valt in één van deze twee categorieën. Andere soorten merken zijn vormmerken, kleurmerken en klankmerken.
is.

Beeldmerk: Een logo of een etiket, maar ook bijvoorbeeld een woord in een speciaal lettertype of in een speciale opmaak (een logo waarin een naam voorkomt).

In bepaalde gevallen kan de vorm van een product of een verpakking (denk bijvoorbeeld aan een bijzonder parfumflesje) een merk zijn.

In uitzonderlijke gevallen kan een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn. Dat is het geval als het publiek een bepaald product of een bepaalde dienst herkent aan de kleur. Een bekend voorbeeld zijn blauwe gastankjes voor op de camping.

Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waar het om gaat. In zo'n geval kan dit een merk zijn en ook (in de vorm van een notenbalk) worden geregistreerd.

Niet alle onderscheidingstekens kunnen een merk zijn. Als u een teken deponeert dat
geen merk kan zijn is het BBIE verplicht de inschrijving ervan te weigeren.


Merk zoeken

Het Merkenregister bevat alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux. Dus niet alleen Benelux merken maar ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en internationale merken waarbij de Benelux is aangewezen. U kunt er de status van uw eigen depots en inschrijvingen volgen en eenvoudig uitzoeken welke merken van anderen er bestaan.

Als een merk niet in het register voorkomt wil dat niet noodzakelijkerwijs zeggen dat het ook beschikbaar is.

Als u wilt weten of uw merk ook buiten de Benelux is geregistreerd, zijn daar verschillende mogelijkheden voor.U kunt hiervoor zoeken in de database van WIPO, in de database van het BHIM, in de database van het land in kwestie of in TMview.

TMView is een gratis online-informatie-instrument. De informatie in TMView wordt verstrekt door de officiële merkenbureaus van de diverse Europese landen. Zij zijn eigenaar van de inhoud en verantwoordelijk voor de dagelijkse bijwerking.

Ook informatie uit de databases van het BHIM en en WIPO is toegankelijk via TMView. Op de website kunt u zien welke Europese landen op dit moment hun gegevens via TMView beschikbaar hebben gesteld.


LINKS

Let op gebruik alleen de officiele links, controleer uw browser!!!!


OHIM is the European Union agency responsible for registering trade marks and designs that are valid in all 27 countries of the EU.WIPO - World Intellectual Property Organization

WIPO is responsible for the promotion of the protection of intellectual property throughout the world through cooperation among States, and for the administration ...Het Merkenregister is de officiële publicatieplaats voor Beneluxmerken. Dit houdt onder meer in dat de afschriften die u zelf (gratis) kunt uitprinten door op "Afdrukken" te klikken door veel instanties als bewijs van uw depot of registratie worden geaccepteerd. En als u toch (tegen betaling) een gewaarmerkt afschrift bij ons wilt bestellen dan kunt u dat doen door op "Bestellen" te klikken.


Individueel of collectief merk

Een individueel merk  zijn  producten of diensten die zich onderscheiden van andere ondernemingen. 99% van de merken zijn individuele merken.

Een Collectief merk  onderscheid zich op  één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten of dienst. De houder van een collectief merk gebruikt het merk zelf niet maar houdt toezicht op het gebruik van het merk door anderen die aan bepaalde criteria moeten voldoen om het te mogen voeren. Deze criteria moeten zijn vastgelegd in een 'reglement op het gebruik en het toezicht van het merk' dat bij het depot moet worden ingediend. Een voorbeeld van een collectief merk is het Woolmark-symbool.

Wat is geen merk?

Een teken dat bv niet onderscheidend is, is volgens het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom geen merk.

In de wet staat dat het BBIE in een aantal gevallen een merkinschrijving moet weigeren Als een merk wordt geweigerd, wordt het niet in het merkenregister ingeschreven. U heeft dan geen merkenbescherming en u krijgt de door u betaalde kosten niet terug.

De belangrijkste gevallen zijn:

Het teken mist onderscheidend vermogen. Dit is de meest voorkomende reden van weigering. Onderscheidend vermogen  ontbreekt bijvoorbeeld als een merk het product of de dienst waarvoor het is aangevraagd, beschrijft of als het het product of de dienst aanprijst. Denk bijvoorbeeld aan het merk Fietsmagazine voor een tijdschrift over wielrennen of biomild voor yoghurt met een milde smaak.

Het teken is misleidend. Een logo waarop duidelijk koffie is afgebeeld kan niet als merk voor iets anders (zoals thee of slaapmiddelen) worden geregistreerd en gebruikt, omdat de consument daardoor misleid kan worden.

Het teken is een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie die geregistreerd staat volgens het Verdrag van Parijs.

Dit soort merken kunnen alleen in het Benelux-register worden ingeschreven met toestemming van de betreffende staat of organisatie. Dit komt regelmatig voor bij merken waarin (onderdelen van) de vlag van de Europese Unie zijn opgenomen.

Het vormmerk overlapt met andere intellectuele eigendomsrechten zoals het modellenrecht en het octrooirecht. Zo ziet de consument de vorm van bijvoorbeeld een stoel of een lamp eerder als model dan als een vormmerk. In de wet wordt dit als volgt omschreven: Een vorm kan geen merk zijn als deze (1) door de aard van de waar is bepaald, (2) een wezenlijke waarde aan de waar geeft of (3) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Het merk in strijd is met openbare orde en goede zeden. Dit komt in de Benelux bijna niet voor.

Zo kan de rechter oordelen dat een al ingeschreven merk niet geldig is. Hij verklaart de inschrijving in dat geval alsnog nietig.


Is mijn merk nog beschikbaar?Voordat u uw merk gaat gebruiken en wilt beschermen is het uiteraard verstandig om uit te zoeken welke oudere merken er bestaan. Idee, concept of prototype vastleggen?

Bent u creatief? Heeft u regelmatig nieuwe ideeën en bent op zoek naar een manier om uw idee, concept, (mode)ontwerp, prototype, film, songtekst, scenario etc. vast te leggen? Dan is het vastleggen van het idee in een i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een goede oplossing.

Met het i-DEPOT kunt u bewijzen dat uw creatie op een bepaalde datum al bestond. Dat is handig, want als iemand anders claimt dat hij die creatie gemaakt heeft, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen .

 

Online indienen


U kunt uw i-DEPOT direct online indienen. Dat gaat snel, en gemakkelijk. Het i-DEPOT is goedkoop en vooral ook veilig. In een aantal stappen wordt u gevraagd om uw referentiegegevens in te vullen en een omschrijving of weergave van uw concept of idee toe te voegen. Het bestand of de gezamenlijke bestanden die u toevoegt, mogen niet groter zijn dan 100 MB.


Gratis zoeken in het merkenregister


Het Merkenregister bevat alle gedeponeerde en ingeschreven merken die geldig zijn in de Benelux. Niet alleen Benelux merken maar ook gemeenschapsmerken (Europese merken) en internationale merken waarbij de Benelux is aangeduid.


Surf via uw browser en controleer altijd of de websitelink origineel is, miljoenen computers zijn namelijk  gehackt en als u uitvindingen registreert worden deze gestolen door hackers.

Uitvinders, bedrijven!!! raadpleeg ten alle tijden een anti-spyware specialist en geef uw geheimen niet zonder beveiligde verbinding  via internet op! Ook kunt u door het onderzoeksformulier in te vullen het BBIE vragen om (tegen betaling) voor u te zoeken welke oudere merken er voor bepaalde waren of diensten bestaan die wellicht een bezwaar vormen voor het merk dat u wilt laten registreren. U ontvangt binnen ongeveer 3 weken een onderzoeksrapport dat aan de hand van bepaalde zoekcriteria voor woord- en beeldelementen is samengesteld.

Zo krijgt u een indicatie van welke merken er al zijn ingeschreven. De garantie dat u geen problemen zult krijgen kan echter nooit worden geboden. In de eerste plaats kunnen ook andere rechten dan geregistreerde oudere merken een probleem vormen. Met name handelsnamen, maar bijvoorbeeld ook het auteursrecht of het modellenrecht. Verder is het moeilijk voorspelbaar wie op basis van welk merk bezwaar zal hebben tegen uw merk. En wat daarbij de kansen zijn hangt af van alle feitelijke en juridische omstandigheden van het geval.

U kunt het onderzoek ook uitbesteden aan een merkengemachtigde of in intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaat. Het goed verrichten van een onderzoek en, belangrijker, het goed kunnen interpreteren van de resultaten en inschatten van de risico's is een specialisme. Veel bedrijven hebben deze kennis niet in huis en doen er dus verstandig aan om advies in te winnen bij een deskundige.


Voordelen MERK registratie

Uw merk wordt opgenomen in het officiële Benelux merkenregister.
U ontvangt een registratiebewijs.

Met een merkregistratie kunt u stappen ondernemen tegen concurrenten die uw merk misbruiken (namaak en piraterij).

U kunt het ® teken gebruiken. Dat wekt het vertrouwen van uw klanten.

U kunt uw merk verkopen of het in licentie geven, want een geregistreerd merk is geld waard.Het deponeren van een merk in de Benelux voor drie klassen kost € 240 . Het verschuldigde bedrag moet binnen een maand na de datum van aanvraag op onze rekening zijn bijgeschreven. Als de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt de depotdatum verschoven naar het moment van ontvangst van uw betaling.

Procedure.
Direct online deponeren

U kunt uw merk registreren door de merknaam en/of het logo online te deponeren (aanvragen). Ook kunt u een handelsnaam of bedrijfsnaam vaak vastleggen als merk.

Deponeer uw merk direct online

De procedure voor de definitieve registratie van een merk neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Als uw merk uiteindelijk niet wordt ingeschreven, krijgt u de depotkosten niet van ons terug.U kunt uw merk ook met spoed laten inschrijven, tegen betaling van een extra taks.

De inschrijving is 10 jaar geldig en gedurende deze periode heeft u merkbescherming. Na 10 jaar kunt u uw registratie verlengen.

BBIE

Het BBIE kan, als onafhankelijk en onpartijdig beheerder van het register, alleen informatie verstrekken. en u informeren over alle procedurele aspecten rondom de registratie van uw merken.

U kunt de registratie van uw merken zelf regelen.maar bedenkt dat er allerlei praktische en juridische vragen spelen bij een zo optimaal mogelijke bescherming van uw merken.

De bescherming van merken en andere IE-rechten is een specialisme en veel bedrijven hebben dat specialisme niet in huis, juist daarom kan het verstandig zijn om dit uit te besteden aan een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat.


U kunt uw handelsnaam, productnaam of merkbeeld (logo) ook als merk registreren door het papieren formulier in te vullen. Dit formulier kunt u samen met de toelichting uitprinten. Het ingevulde formulier kunt u per post of fax  toesturen of eventueel persoonlijk  komen afgeven.

Een inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geldt altijd automatisch voor de hele Benelux: België, Nederland en Luxemburg. Op basis van een Beneluxinschrijving kunt u optreden tegen het gebruik of de registratie door derden van uw merk of daarmee overeenstemmende tekens binnen de Benelux. U kunt niet alleen optreden tegen latere Beneluxmerken, maar tegen alle in de Benelux geldige merken, dus ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en Internationale merken met geldigheid in de Benelux.

Bescherming buiten de Benelux is ook mogelijk. Dat is aan te raden als u uw producten en diensten buiten de Benelux gaat verkopen. Voor bescherming buiten de Benelux bestaan er verschillende mogelijkheden, die elk hun specifieke voor- en nadelen hebben. De keuze voor een bepaald systeem hangt af van tal van omstandigheden en een effectieve bescherming valt of staat met het kiezen van het systeem dat het beste past bij uw specifieke situatie. Vuistregel hierbij is, dat de bescherming moet aansluiten bij het afzetgebied waar u actief bent: de bescherming moet niet te beperkt zijn maar een te uitgebreide bescherming is ook niet verstandig.  

Het is van belang uw merk te beschermen daar waar u het gebruikt en dus bescherming nodig hebt. 

Bescherming in een ruimer gebied kan onnodige risico’s met zich meebrengen en zelfs tot gevolg hebben dat u uw rechten verliest.

Nationaal

Het merk wordt in een bepaald land bij de bevoegde instantie gedeponeerd. Met name wanneer u slechts actief bent in één land of enkele landen buiten de Benelux, kan deze optie aantrekkelijk zijn. Wanneer u echter in meerdere landen actief bent, kunnen de kosten behoorlijk oplopen.

Wanneer u bescherming in een of meer landen buiten de Benelux wilt, kunt u ervoor kiezen om voor die landen nationale depots te verrichten. Hiervoor kunt u terecht bij de voor die landen bevoegde instanties

Wanneer u binnen zes maanden na een eerder depot (bijvoorbeeld in de Benelux) een depot verricht in een ander land, kunt u voor dat latere depot de prioriteit van uw eerdere depot inroepen. Uw depot in het andere land krijgt dan dezelfde datum van bescherming als uw eerdere depot.

Wanneer u slechts actief bent in één of enkele landen buiten de Benelux, kan een nationaal depot een aantrekkelijke optie zijn. Nadeel is echter dat dit, wanneer het om meerdere landen gaat, al gauw tamelijk duur, ingewikkeld en tijdrovend wordt. U zult dan immers voor elk land een afzonderlijke procedure moeten doorlopen en afzonderlijk moeten betalen. Communicatie met het nationale bureau (bevoegde instantie) moet bovendien meestal in de officiële taal van dat bureau gebeuren en soms is het verplicht om een lokale vertegenwoordiger of correspondentieadres aan te wijzen.

Gelukkig geldt voor steeds meer landen dat zij zijn aangesloten bij internationale verdragen die het verkrijgen van merkbescherming vergemakkelijken. Wanneer u actief bent of denkt te gaan worden in een groter aantal landen, kan een Internationaal merk of een Gemeenschapsmerk een aantrekkelijke optie zijn.

Voor landen die geen lid zijn van internationale verdragen is een nationale registratie echter de enige mogelijkheid.

Internationaal

Via één depot kan in meer dan 80 landen (naar keuze) bescherming worden verkregen. Wanneer u in meerdere landen actief bent, is deze optie al gauw (veel) goedkoper dan allemaal aparte nationale depots. Voordeel ten opzichte van het Gemeenschapsmerk is, dat de risico’s worden beperkt doordat problemen in één land alleen gevolgen kunnen hebben voor de bescherming in dat betreffende land. Internationale merken worden gedeponeerd bij het bureau van het land van oorsprong (in uw geval dus meestal bij het BBIE).

Gemeenschapsmerk

Via één depot kan bescherming worden verkregen in alle landen van de Europese Unie. Wanneer u in (een groot deel van) de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Er geldt wel het “alles of niets” principe. Daarnaast kan de verkrijging, instandhouding en handhaving van het recht risico’s met zich meebrengen.

Gemeenschapsmerken worden gedeponeerd bij het BHIM (Alicante, Spanje).


Gemeenschapsmerk via Internationaal depot

Een Gemeenschapsmerk kan worden “ingebouwd” in een internationaal depot. U kunt zo met één depot bescherming krijgen in zowel de hele EU als in landen daarbuiten (in totaal meer dan 80). Bijkomend voordeel is dat de risico’s van het “alles of niets” principe van het Gemeenschapsmerk hiermee worden verminderd. Internationale merken worden gedeponeerd bij het bureau van het land van oorsprong (in uw geval dus meestal het BBIE).

Internationaal merk

U kunt door middel van één aanvraag merkbescherming krijgen in landen die lid zijn van de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Dankzij deze twee internationale verdragen kunt u op een tamelijk eenvoudige en voordelige manier merkbescherming krijgen in een groot aantal landen. Een Internationaal merk moet in feite worden beschouwd als een bundel nationale merken die in één keer wordt verkregen, tegen een lager tarief dan wanneer u bij elk van de betreffende bureaus afzonderlijk deponeert.

Meer dan 80 landen binnen en buiten Europa (waaronder grote economieën zoals de VS, China en Japan) zijn bij deze verdragen aangesloten. U kunt kiezen voor bescherming in alle aangesloten landen of een aantal daarvan en ook in één keer voor de hele EU. Wanneer u binnen zes maanden na een eerder depot een Internationaal depot verricht, kunt u voor dat Internationale depot de prioriteit van uw eerdere depot inroepen.

Een Internationaal merk wordt geregistreerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO) die is gevestigd in Genève (Zwitserland). Een Internationaal depot moet echter altijd worden gebaseerd op een basisdepot (bijvoorbeeld een Beneluxmerk of een Gemeenschapsmerk) en loopt dus ook altijd via het bureau van oorsprong. Wanneer een Beneluxmerk als basis wordt gebruikt, is dat dus het BBIE, dat controleert of uw Internationale depot in orde is en of het identiek is aan uw Benelux basisinschrijving, en vervolgens sturen zij  uw Internationale depot door naar de WIPO.

Een nadeel van een Internationale registratie is dat deze de eerste vijf jaar afhankelijk is van de basisinschrijving. Als de geldigheid van die basisinschrijving komt te vervallen, kan de Internationale registratie echter in de meeste gevallen worden omgezet in nationale depots voor de betreffende landen.
Daar tegenover staat echter een groot voordeel. Wanneer uw merk stuit op bezwaren (bijvoorbeeld een weigering of oppositie) in een bepaald land, heeft dit alleen gevolgen voor de bescherming in dat land.

Dit is met name een voordeel van een Internationale registratie ten opzichte van het Gemeenschapsmerk, waarvoor het principe “alles of niets” geldt, hetgeen een belangrijk risico vormt. Dit risico kan overigens worden beperkt, door een Gemeenschapsmerk “in te bouwen” in een Internationale registratie.

Een groot voordeel van de Internationale registratie is dat deze flexibiliteit biedt. Wanneer u in een later stadium actief wordt in nieuwe markten, kunt u de bescherming via een territoriale uitbreiding uitbreiden tot die landen. Uw hele internationale bescherming blijft daarmee ondergebracht in één enkele registratie. Dit maakt het beheer ervan niet alleen overzichtelijker, maar op termijn ook goedkoper, omdat slechts één registratie hoeft te worden verlengd.

Gemeenschapsmerk (EU)

Een Gemeenschapsmerk biedt in één keer bescherming voor alle (momenteel 27) landen van de Europese Unie. Gemeenschapsmerken worden geregistreerd door het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (het BHIM) dat is gevestigd in Alicante (Spanje).

Een voordeel van een Gemeenschapsmerk is dat u voor (relatief) weinig geld bescherming kunt krijgen in een groot gebied. De kosten bedragen slechts  900 euro voor een online depot en 1.050 euro voor een papieren depot.

Een markt van bijna 500 miljoen inwoners klinkt aantrekkelijk, maar dit voordeel kan tegelijkertijd een nadeel zijn. Rechten komen immers in de regel niet zonder verplichtingen en bij een territoriaal zo uitgestrekt recht zijn die navenant groter.

Voor een Gemeenschapsmerk geldt het principe “alles of niets” en bescherming in een gebied waar u niet actief bent, kan risico’s met zich meebrengen. Niet alleen in de registratiefase, maar ook bij de instandhouding en handhaving van het recht.

Registratie

Het BHIM moet een merk in alle EU-talen beoordelen en wanneer het bijvoorbeeld beschrijvend blijkt te zijn in één taal, wordt de inschrijving geweigerd. Een Gemeenschapsmerk moet immers in alle EU-landen onderscheidend zijn, zoals door het Gerecht van de Europese Unie (GEU) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) is bevestigd (vorm van een chocoladesnack, T-28/08, 8 juli 2009). Verder kan een bezwaar van een derde uit eender welk EU-land tot gevolg hebben dat het Gemeenschapsmerk wordt geweigerd (in een oppositie) of later wordt doorgehaald (in een nietigheidsprocedure).

Alleen al het percentage opposities tegen Gemeenschapsmerken ligt boven de 15%. Het risico dat het merk niet of pas na langdurige, ingewikkelde en vaak dure procedures wordt ingeschreven, moet dus in overweging worden genomen.

Dit risico wordt weliswaar enigszins weggenomen doordat een Gemeenschapsmerk in zo’n geval kan worden omgezet (geconverteerd) in nationale depots, maar dat is, zeker wanneer het om meer landen gaat, al gauw tamelijk ingewikkeld en duur. Bovendien wordt de bescherming daarbij versnipperd over allemaal aparte depots in verschillende landen, hetgeen het beheer van de merkenportefeuille lastiger maakt en de verlenging van alle afzonderlijke registraties veel duurder. Door een Gemeenschapsmerk “in te bouwen” in een Internationaal merk, kunnen deze nadelen worden ondervangen.

Instandhouding

Wanneer een merk is ingeschreven, moet het worden gebruikt. Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet normaal is gebruikt, kan vervallen worden verklaard.

Gezien het relatief korte bestaan van het Gemeenschapsmerk is hierover nog veel onduidelijk. Bij de invoering van het Gemeenschapsmerk werd verklaard dat instandhoudend gebruik in één land voldoende zou zijn, maar met de gestage uitbreiding van de EU wordt de kritiek hierop vanuit wetenschap en praktijk steeds groter. Tot nu toe heeft de hoogste rechter, het HvJEU, hierover nog geen uitspraak gedaan. Het Gerecht van de Europese Unie (GEU) heeft echter nadrukkelijk geoordeeld dat “normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt,aanwezig is” (HIWATT, T-39/01, 12 december 2002).

De vereisten voor instandhouding van een Gemeenschapsmerk vormen een onzekere factor. Het is niet uitgesloten dat een merkhouder die voor een Gemeenschapsmerk heeft gekozen terwijl hij zijn merk in feite op beperktere schaal of in een beperkter gebied gebruikt, uiteindelijk met lege handen blijkt te staan.

Handhaving (optreden tegen inbreuk)

Het handhaven van een recht is uiteindelijk de reden waarom u uw merk beschermt – in zo’n groot gebied een stuk lastiger. Wanneer u kiest voor merkbescherming in een veel groter gebied dan waar u actief bent, is de kans op conflicten navenant groter. En dat geldt twee kanten op. Enerzijds kan, wanneer er waar dan ook in de EU al een ouder merk of een oudere handelsnaam bestaat die gelijk is aan of overeenstemt met uw merk, dit fatale gevolgen hebben voor uw Gemeenschapsmerk. 

Anderzijds geldt dat als er later binnen de EU een ander bedrijf een zelfde of overeenstemmend merk gaat voeren, ook al is dat in een gebied waarin u misschien helemaal niet actief bent of geen belang bij heeft, u er verstandig aan doet om uw Gemeenschapsmerk te handhaven. Als u namelijk een jonger merk langer dan vijf jaar hebt gedoogd, kunt u daartegen later, wanneer de andere partij misschien wel in uw vaarwater terechtkomt, niet meer optreden. Zowel het onderzoek naar oudere rechten als het monitoren van en optreden tegen jongere rechten, is dus in geval van een Gemeenschapsmerk van groot belang en vaak een kostbare aangelegenheid.

Gemeenschapsmerk

Met een Gemeenschapsmerk kan voor (relatief) weinig geld bescherming in de hele EU worden verkregen. Het risico dat die bescherming uiteindelijk niet of pas na langdurige, ingewikkelde en vaak dure procedures wordt verkregen, is echter niet te onderschatten. Verder is zowel over de instandhouding van het recht als over de handhaving ervan nog veel onduidelijk en lijken er ook nadelen aan te kleven.

Als een merk in de hele EU of een groot deel ervan wordt gebruikt, kan het Gemeenschapsmerk een aantrekkelijke optie zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals een Internationaal merk of een Gemeenschapsmerk via een internationaal depot, die, zeker wanneer u niet in (een groot deel van) de EU actief bent, of wanneer u dat juist ook buiten de EU bent, meer mogelijkheden en zekerheid lijken te bieden.

Het grootste voordeel van een Internationale registratie is, dat u op relatief goedkope en eenvoudige manier bescherming kunt krijgen in een groot aantal landen, zowel binnen als buiten de EU. Bovendien kunt u hiervoor terecht bij de voor u bekende instantie, het BBIE.

Onderhoud

Het uitsluitend recht op een merk ontstaat nadat het BBIE uw depot heeft ingeschreven. Uw merk wordt definitief opgenomen in het officiële Benelux merkenregister. U ontvangt hiervan een registratiebewijs.Met een merkregistratie kunt u stappen ondernemen tegen concurrenten die uw merk misbruiken (namaak en piraterij).

Om uw merkrecht in stand te houden moet u uw merkregistratie onderhouden. Dit betekent dat u uw merk moet bewaken, gebruiken en up-to-date houden. En uiteraard uw registratie op tijd verlengen.


Om uw merk effectief te handhaven is het verstandig om continu in de gaten te blijven houden of er inbreuk makende merken worden gedeponeerd of gebruikt. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld in het Merkenregister kijken. Om te zien of uw merk door anderen wordt gebruikt kan het nuttig zijn om zelf van tijd tot tijd eens op internet te zoeken.

Om latere depots in de gaten te houden kunt u ook gebruik maken van het jaarabonnement op latere merken. U word dan op de hoogte gehouden van tevoren bepaalde zoekcriteria, welke mogelijkerwijs conflicterende merken er gedeponeerd worden. U kunt kiezen voor een maandelijkse, twee wekelijkse of zelfs dagelijkse rapportage.

U kunt de bewaking van uw merken ook uitbesteden aan een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat.


Merkinbreuk

Bij de ontdekking van een conflicterend merk kunt u een oppositie bij het BBIE indienen of u kunt met uw inschrijving naar de rechter stappen.


Uw registratie is een belangrijk wapen in deze strijd.

Met de oppositieprocedure kunt u zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk en zonder tussenkomst van de rechter een merkenconflict oplossen. U kunt ook bij de rechter een verbod op het gebruik van het inbreukmakende merk vorderen. Eventueel met inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk). Het opzettelijk vervalsen of in de handel brengen van vervalste merken of merkartikelen is strafbaar.

Optreden tegen inbreuk is in de meeste gevallen aan een termijn gebonden. Oppositie kan alleen gedurende een bepaalde periode worden ingediend; deze termijn van twee maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het merk.Voor Benelux merken kunt u in het Merkenregister onderaan het afschrift zien of er nog oppositie mogelijk is. In dat geval ziet u de oppositietermijn vermeld.

Als u het gebruik of de inschrijving van een ingeschreven jonger merk langer dan vijf jaar hebt gedoogd kunt u daar later vaak niet meer tegen optreden.


Merk gebruiken

Als uw merk is ingeschreven is het natuurlijk de bedoeling dat u het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Als u dat langer dan vijf jaar niet doet kan uw merk (geheel of voor een deel van de waren of diensten) vervallen worden verklaard.


Let er bij het gebruik op dat u uw merk ook gebruikt zoals u het hebt gedeponeerd. Dus als u bijvoorbeeld uw logo moderniseert denk er dan aan daarvoor ook een nieuw depot in te dienen.

Het gebruik van een ®-teken kan het voor de buitenwereld duidelijker maken dat het om een geregistreerd merk gaat.

Verlenging registratie

Een merkinschrijving is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De inschrijving kan met een onbeperkt aantal periodes van tien jaar worden verlengd. Een merk kan dus in principe voor eeuwig worden beschermd.


Daarvoor moet u er wel voor zorgen dat uw inschrijving wordt vernieuwd. Wij sturen hierover een herinnering aan het in het register vermelde adres. Maar mocht u deze om welke reden dan ook niet ontvangen dan kunt u daaraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen (verlengen) van uw inschrijving is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid!

Het is belangrijk dat de in het register opgenomen gegevens juist en up-to-date zijn. Als er iets verandert kunt u  vragen om de registergegevens te wijzigen.

De meest voorkomende wijziging is de adreswijziging maar het kan ook voorkomen dat de naam van uw onderneming wijzigt. Of dat u uw merk overdraagt (verkoopt), dat u een ander een licentie verstrekt of dat u uw merk in pand geeft bij de bank. Het kan voorkomen dat een ander beslag laat leggen op uw merkinschrijving of dat u uw merkinschrijving (eventueel voor een deel van de waren of diensten) wilt doorhalen en dit zijn zaken die, om ze tegen anderen te kunnen inroepen, in het register moeten worden aangetekend.


Mogelijke Wijzigingen

Naams- en adreswijziging
Wijziging van gemachtigde
Wijziging van het correspondentieadres
Beperking van de waren- en dienstenopgave (uitbreiding is niet mogelijk)

Overdracht

Aantekening of doorhaling van een licentie
Wijziging van het reglement op gebruik en toezicht (in geval van een collectief merk
Aantekening of doorhaling van pandrechten en beslagen
Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd
De waren- en dienstenopgave kan nooit worden uitgebreid (wel beperkt)
Een collectief merk kan nooit worden omgezet in een individueel merk (en vice versa)>

Rechtspraak

De afdeling Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de juridische werkzaamheden van de afdeling Registratie. De primaire taken van de afdeling kunnen worden onderverdeeld in uitvoerende taken en beleidstaken.

De uitvoerende taken bestaan uit onderdelen van het registratieproces, met als belangrijkste de toetsing op absolute gronden en de oppositie. Daarnaast verlenen wij juridische ondersteuning bij complexe dossiers.

De beleidstaken bestaan uit het uitstippelen van het beleid. Het waarborgen van de kwaliteit van het registratieproces. Wet- en regelgeving (Benelux, Europees, internationaal).

Deelname aan overlegorganen (zowel intern als extern) en advisering van de directie bij juridische en institutionele (nieuwe organisatie, nieuwe diensten, reglementen e.d.) aangelegenheden.


Dwnloads Wet- en regelgeving

 


Toekomstige wetgeving

 Weigering op absolute gronden

 

Er zijn een aantal wettelijke gronden op basis waarvan het BBIE verplicht is de inschrijving van een depot te weigeren.
 1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
  a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;
  b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
  c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid,
  hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de
  dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer
  gebruikelijk zijn geworden;
  e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.
 2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.
 3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
 4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, ondervermelding van het in artikel 2.12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
 5. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

Richtlijnen weigering

De richtlijnen Weigering vormen een toelichting bij de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden en de manier waarop het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom deze richtlijnen in de praktijk toepast. Doel is met name de gebruiker hierover te informeren en de voorspelbaarheid van de beslissingen van het BBIE te verhogen.


Oppositie

 

De oppositieprocedure is een eenvoudige en relatief goedkope manier om u op basis van uw eigen merkrechten te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk. U kunt op deze manier uw merkconflict zonder tussenkomst van de rechter oplossen.Oppositie indienen

 

Een oppositie kan zowel door een natuurlijk persoon als een rechtspersoon worden ingediend, degene die de oppositie indient is de opposant.

Als u een ouder merkrecht heeft, dan kunt u de oppositie hierop baseren. Een ouder merkrecht wil zeggen; een depot of (spoed)inschrijving van een Benelux-, Gemeenschaps- of Internationaal merk (met bescherming voor de Benelux) met een vroegere depotdatum dan het merk waartegen oppositie wordt ingesteld, of een algemeen bekend merk (In de zin van het Verdrag van Parijs).

Als u licentiehouder bent, kan u oppositie instellen indien u daartoe van de merkhouder toestemming heeft gekregen.

De grondslag voor de oppositie is in de wet te vinden: oppositie kan ingesteld worden tegen een jonger merk in de volgende gevallen:
 1. als er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
 2. als er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan;
 3. als het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

Talenregime

 

Er is slechts één proceduretaal: het Frans of het Nederlands. Voor de bepaling van de proceduretaal is het aanknopingspunt bij Benelux merken de taal van het depot van verweerder (dit is de taal waarin de classificatie werd ingediend). Voor internationale merken is het aanknopingspunt de door verweerder gekozen taal (Nederlands of Frans). Als de verweerder geen keuze maakt, dan is de proceduretaal het Frans.

Tot de aanvang van de procedure kunnen de gemaakte keuzen betreffende de proceduretaal (of het uitwisselen van argumenten in het Engels) op gezamenlijk verzoek gewijzigd worden.

Stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen kunnen in hun oorspronkelijke taal (om het even welke) worden ingediend. Ze worden echter slechts in aanmerking genomen indien het BBIE oordeelt dat deze stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. Het BBIE zal dergelijke stukken nooit vertalen.

Verloop  oppositie procedure

 

Na ontvangst van het oppositieformulier beoordeelt het BBIE de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens. Als de oppositie niet ontvankelijk is, wordt zij verder buiten behandeling gelaten. De partijen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Als de oppositie wel ontvankelijk is, wordt de oppositie in behandeling genomen. Het BBIE controleert of de oppositie voldoet aan de overige wettelijke vereisten.

Vanaf het moment dat het BBIE de gegevens van de ontvankelijke oppositie aan beide partijen heeft gezonden, krijgen partijen gedurende een korte periode de gelegenheid om te zien of zij hun geschil onderling kunnen oplossen, dit is de zogenaamde cooling-off periode.

Als de cooling off is afgelopen deelt het BBIE dit mee aan beide partijen en gaat de eigenlijke oppositieprocedure van start. Dit wordt aangeduid als de aanvang van de procedure.

De opposant moet zijn argumenten binnen twee maanden na de aanvang van de procedure indienen.
De verweerder krijgt vervolgens twee maanden de tijd om op deze argumenten te reageren en/of om bewijzen van gebruik te vragen. Indien verweerder om bewijzen van gebruik vraagt heeft de opposant twee maanden om deze in te dienen.

Verweerder krijgt vervolgens twee maanden om hierop te reageren en te antwoorden op de argumenten van de opposant indien hij dit nog niet eerder gedaan heeft.

Als alle stukken ingediend zijn is het dossier klaar voor de beslissing.

Het BBIE kan eventueel de partijen nog uitnodigen om nadere argumenten of stukken in te dienen binnen een daartoe gestelde termijn.


Workshops


Naast de registratie van merken, modellen en dienstverlening op het gebied van ideeën verzorgt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ook workshops.

Deze workshops zijn bedoeld voor iedereen die zich in de praktijk bezig houdt met het deponeren van merken of modellen. Iedere workshop behandelt een ander thema, zoals classificatie of weigering op absolute gronden. Tijdens een workshop brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Naast theorie wordt er ruime aandacht besteed aan praktijkoefeningen. De workshops vormen een ideaal forum om van gedachten te wisselen met collega's uit de sector.

Als u per e-mail geïnformeerd wilt worden over de workshops, kunt u zich bij de Workshops
aanmelden, dan ontvangt U een bevestiging per e-mail.

 

Route  FOD Economie

 

Stafdienst Budget en Beheerscontrole van het FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
City Atrium, blok C,
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel (België)


De locatie is slechts enkele minuten lopen vanaf het Noordstation.
 • U neemt in het Noordstation de uitgang richting Rogierplaats.
 • Deze uitgang loopt naar beneden tot verkeerslichten met links een autotunnel.
 • U steekt deze laan over en komt in de Vooruitgangsstraat.
 • Links zijn de gebouwen van verschillende ministeries. De ingang is bij nummer 50.

Contact

 

U kunt bij het Informatiecentrum terecht voor algemene informatie, inlichtingen uit het register, het deponeren van een merk of model en het vastleggen van een i-DEPOT. 

U kunt natuurlijk ook eerst onze meest gestelde vragen bekijken.

Telefoon:
Iedere werkdag tussen 8:30 en 17:00 uur via:
070 244 242
(vanuit België)
070 349 12 42
(vanuit Nederland)
8002 5383
(vanuit Luxemburg)

E-mail:
Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen.
Wij streven ernaar uw e-mail binnen 48 uur af te handelen. 

Uw e-mails worden behandeld conform ons beleid e-mail.

Bezoek: 

Ons kantoor is open voor het publiek van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 16 uur. U hoeft niet van te voren een afspraak te maken. Ons adres:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Bordewijklaan 15
NL-2591 XR Den Haag
Nederland

Ons kantoor is gesloten op een aantal van de wettelijke feestdagen van de Beneluxlanden.
 

LinksGeen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top