vrijdag 20 april 2012

Kinderpaspoort Nieuws

Kinderpaspoort Nieuws HeadlinesKinderen moeten een eigen paspoort hebben.

Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen van de overheid een eigen reisdocument hebben. Zij kunnen dan niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn vanaf die datum ongeldig verklaard.

Kinderbijschrijving

Geldigheidsduur kinderbijschrijvingen vervalt op 26 juni 2012

De geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van hun ouder(s) cq de voogd komt op 26 juni 2012 te vervallen. Dit besluit is in 2009 genomen door de Europese Unie en maakt onderdeel uit van de Europese Verordening (EG) 444/2009 van het Europees parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.

Eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart

Kinderen moeten vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een aanzienlijk hoger aantal aanvragen dan normaal. Daardoor kan de wachttijd voor een paspoort of identiteitskaart fors oplopen.

Alleen document aanvragen voor bijgeschreven kind als dat echt nodig is

1.Uw kind gaat vóór 1 september 2012 niet naar het buitenland en ook wordt uw kind vóór 1 september geen 14 jaar.

Bent u niet van plan om vóór 1 september 2012 te reizen met uw kind en wordt uw kind vóór die datum ook geen 14 jaar, dan heeft uw kind geen paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig. Gaat u dan vóór 1 september 2012 alstublieft geen document voor uw kind aanvragen. U kunt dat daarna doen. Kinderen hoeven zich in Nederland pas vanaf 14 jaar te kunnen identificeren met een paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

2.Uw kind gaat vóór 1 september 2012 wel naar het buitenland of uw kind wordt vóór die datum wel 14 jaar

In dat geval heeft uw kind een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig. Ik roep u dan op de aanvraag daarvoor zo snel mogelijk te doen, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om er voor te zorgen dat in dat geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 (het begin van de zomervakantie) wordt geleverd.

Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan zal het document naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) kunnen worden geleverd. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het ook niet mogelijk zal zijn om een spoedaanvraag te doen.

Bij de keuze om een paspoort dan wel een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen, is het volgende voor u van belang:

• Met een Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:
de lidstaten van de Europese Unie;Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland. Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig

Paspoort waar de kinderbijschrijving is aangebracht blijft geldig

Het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw eigen paspoort. Uw document blijft geldig tot de datum einde geldigheid die in het paspoort is aangegeven.


1 persoon 1 paspoort

Met 1 paspoort kan identificatie en verificatie van de identiteit van personen beter plaatsvinden. Ook kan kinderhandel en kindersmokkel beter worden voorkomen. Beter in vergelijking ten opzichte van de bestaande situatie, waarbij er verschillende soorten bijschrijvingen in paspoorten van een aantal EU-lidstaten mogelijk zijn.

Geldigheid paspoort

Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw paspoort. U hoeft dus geen nieuw paspoort voor uzelf aan te vragen, maar u moet wel een eigen paspoort of identiteitskaart voor uw kind(eren) aanvragen.

Aanvragen reisdocument voor de bijgeschreven kinderen

Vanwege de drukte bij het aanvragen van reisdocumenten is het heel belangrijk om zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2012 naar het stadhuis te gaan om een reisdocument voor de bijgeschreven kinderen aan te vragen.

Europese regelgeving

Het vervallen van de kinderbijschrijving komt voort uit gewijzigde Europese regelgeving. Voortaan is maar 1 persoon per paspoort toegestaan. Deze regel moet uiterlijk 3 jaar na het vaststellen ervan ingevoerd worden. Dat is per 26 juni 2012.

)))))
Kinderpaspoort Alerts


))))


Nuttige Links

 

Instanties

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
voor informatie over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
http://www.overheid.nl/
voor het opzoeken van de adresgegevens of de website van uw gemeente
 
http://www.curacao-gov.an/
voor informatie over de overheid op Curaçao 
http:/www.overheid.aw/
voor informatie over de overheid op Aruba
http://www.minbuza.nl/
voor informatie over het Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor het opzoeken van adresgegevens van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Kind Baby & Webwinkel  Kortingacties

Actuele Kinder Korting Acties Webwinkels

 

Reisadviezen

 

http://www.wijsopreis.nl/
voor informatie om goed voorbereid op reis te gaan
 
http://www.anvr.nl/
voor informatie over het Algemeen Nederlands Verbond voor Reisondernemingen (ANVR)
 
http://www.sgr.nl/
voor informatie over de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 
http://www.calamiteitenfonds.nl/
voor informatie over de Stichting Calamiteitenfonds Reizen 

 

Gezondheid

 

http://www.gezondopreis.nl/
voor informatie ter voorkoming van infectieziekten
 
http://www.lcr.nl/
voor informatie over risico's en maatregelen voor reizigers
 
http://www.ggd.nl/
voor het opzoeken van de adresgegevens of de website van de regionale GGD

 

Meer informatie

AdressenTagsKinderpaspoort Nieuws Nuttige  Overheid Links Nieuws Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen over vereiste reisdocumenten, een zogenaamd kinderpaspoort beschikken. Het niet op tijd in het bezit hebben van een kinderpaspoort is niet aan te bevelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal ouders wederom flink aansporen om op tijd een paspoort aan te vragen voor kinderen. De ouders krijgen daarover weer een brief. In maart 2012 kregen 630.000 ouders alreeds een brief van het ministerie waarin stond dat de aanvragen voor 1 mei 2012 moeten zijn ingediend anders is het te laat. Op die manier denkt de overheid de kinderpaspoorten voor de zomervakantie klaar te hebben maar of dat lukt is maar de vraag..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top