dinsdag 7 december 2010

Aftrekbare kosten>>>>ACTUELE Blog Links


Aftrekbare kosten


U kent de term wel maar welke kosten mag u waar vanaf trekken?
Bij het runnen van uw bedrijf maakt u winst (als het goed is) en over de winst moet u belasting betalen. 
Het klinkt misschien raar: maar voor u is het het beste als uw winst zo laag mogelijk is  want dat scheelt immers belasting maar aan de andere kant wilt u zoveel mogelijk winst maken om een hoger inkomen te hebben. 
In Nederland kan wel gesteld worden dat  hoe meer u verdient, hoe meer belasting u moet betalen.
Het is dus zaak ongeacht uw winst de totaal te betalen belasting zo laag mogelijk te houden.
Uw ‘winst’ komt tot stand door deze som: [Totale omzet] – [Totale kosten]. Indien u een voorraad aanhoudt komt hier de waarde van uw voorraad bij. Uw winst wordt lager als u meer kosten opvoert dus daarom is het mogen aftrekken van kosten aan regels gebonden. In de regel kan gezegd worden dat alle kosten die u maakt voor het uitoefenen van uw onderneming aftrekbaar zijn. Denk hierbij aan de kantoorartikelen, computer, werktafel, etc. 
Het is aanlokkelijk om ook kosten die u eigenlijk privé maakt ook als kosten voor de zaak op te geven. U gebruikt bijvoorbeeld privé waarschijnlijk ook papier. Papier dat u voor privé-doeleinden gebruikt is als vanzelfsprekend niet aftrekbaar. U moet er bij het aftrekken van kosten vanuit gaan dat u altijd redelijkerwijs kunt beargumenteren dat u de kosten voor uw zakelijke doeleinden gemaakt heeft.
Dan is er nog een ‘grijs’ vlak bv : u gebruikt uw privé telefoon voor het voeren van zakelijke gesprekken. Welke kosten mag u dan wel of  niet aftrekken? In dit voorbeeld is bijvoorbeeld het telefoonabonnement niet aftrekbaar, maar de zakelijke gesprekken juist wel. 
Op http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_kosten/ondernemen_kosten-09.html staat een lijst van gemengde kosten met het percentage in hoeverre ze wel aftrekbaar zijn. 
Dit is echter nooit een volledige lijst dus bij enige twijfel is het verstandig na te vragen of de kosten aftrekbaar zijn. Trekt u namelijk onrechtmatig kosten af, dan moet u die later wel terugbetalen en kunt u een boete krijgen.
Aftrekposten
Aftrekposten zijn niet hetzelfde als aftrekbare kosten. Zonder dat u kosten hoeft te maken kan uw belastbare winst (en dus hoeveel belasting u moet betalen) sterk verminderd worden. Aftrekposten moet u eigenlijk zien als ‘voordeeltjes’ die u van de belastingdienst krijgt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Er zijn tal van bekende en minder bekende aftrekposten die allen hun specifieke vereisten met zich meebrengen. Een accountant kan voor uw situatie exact nagaan welke aftrekposten voor u van toepassing zijn. In veel gevallen zullen de kosten voor het advies lager zijn dan de winst die u behaalt door minder belasting te betalen.
  
3.4.1           Zelfstandigenaftrek
Uw winst (2009)
Aftrekbare bedrag
Minder dan € 13.695
€ 9.251
€ 13.695 tot € 15.890
€ 8.600
€ 15.890 tot € 18.080
€ 7.953
€ 18.080 tot € 51.765
€ 7.087
€ 51.765 tot € 53.955
€ 6.470
€ 53.955 tot € 56.150
€ 5.785
€ 56.150 tot € 58.340
€ 5.106
Meer dan € 58.340
€ 4.488
De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die voor bijna iedere onderneming van toepassing is. De voorwaarde om deze aftrekpost te mogen opvoeren zijn als volgt:
-          U drijft zelf de onderneming
-          U bent nog geen 65 per 1 januari van dat jaar
-          U heeft in dat jaar minimaal 1225 uren aan uw onderneming gewerkt.
De hoogte van deze aftrek kan ieder jaar veranderen. Hiernaast vindt u de tabel voor 2009.
3.4.2           Startersaftrek
De startersaftrek ligt direct in het verlengde van de zelfstandigenaftrek. De voorwaarden zijn als volgt:
-          U heeft recht op zelfstandigenaftrek
-          Uw bedrijf bestaat maximaal 3 jaar
-          U heeft minder dan 3x de startersaftrek toegepast
Ook de startersaftrek kan ieder jaar weer anders zijn. In 2009 is dit een vast bedrag: € 2.070. Indien u in de eerste drie jaar van uw onderneming arbeidsongeschikt bent geweest gelden extra aftrekmogelijkheden. Raadpleeg hiervoor een accountant of boekhouder.
3.4.3           Meewerkaftrek
Aantal gewerkte uren
Aftrek
525 t/m 874
1.25%
875 t/m 1224
2%
1225 t/m 1749
3%
1750 of meer
4%
Indien uw (ongehuwde) partner werkzaamheden (bijv telefoon beantwoorden, boekhouding etc) voor uw onderneming uitvoert maar geen vennoot/eigenaar is van de onderneming dan kunt u gebruik maken van meewerkaftrek. De voorwaarden zijn:
-          Uw partner heeft een maximale vergoeding van 5000 euro gehad
-          Uw partner heeft minimaal 525 uur in dat jaar voor uw onderneming gewerkt
-          Uw partner heeft een sluitende urenadministratie bijgehouden
De aftrek betreft een percentage van de winst:
Indien u meer dan 5000 euro aan vergoeding heeft betaalt, dan kunt u geen aanspraak maken op de meewerkaftrek, maar kunt u die 5000 euro wel als kostenpost opvoeren.
3.4.4           Winstvrijstelling
Het kabinet heeft besloten dat vanaf 2007 er een extra aftrekpost is. Deze is van toepassing voor iedere ondernemer en betreft een aftrekpost van 10,5% (2009). Dit betekent dat de aftrek groter wordt, naarmate de winst groter wordt. Stel dat u 100.000 euro winst gemaakt heeft dan kan deze aftrekpost u een belastingvoordeel opleveren van meer dan 5000 euro!
3.4.5           Investeringsaftrek
De meest gebruikte investeringsaftrek is de zogenaamde ‘Kleinschaligheidsinvesteringaftrek’. Als u in 2008 voor meer dan 2100 euro aan bedrijfsmiddelen heeft gekocht (bijv. computers, machines) dan krijgt u een investeringsaftrek van 25%. Dat betekent dat u 25% van het geïnvesteerde bedrag extra van de winst af mag trekken. Heeft u voor meer dan 36.000 euro geïnvesteerd dan gelden andere tarieven.
3.4.6           Willekeurig afschrijven
Om willekeurig afschrijven nader toe te kunnen lichten zal ik eerst uitleggen wat afschrijven betekent. Alles wat u aanschaft met een waarde onder de 450 euro mag u direct in zijn geheel van de winst aftrekken (dit gaat automatisch door het invoeren van de factuur). Is hetgeen u aanschaft echter 450 euro of meer en gaat hetgeen u aangeschaft heeft een aantal jaren mee (bijvoorbeeld een computer) dan mag u niet de totale aanschafkosten in 1x van uw winst aftrekken. U moet de aanschafkosten dan over meerdere jaren afschrijven (bijv bij een pc van 1000 euro gedurende 3 jaar 333 euro). Zo ‘verdeelt’ u de kosten over de jaren dat u gebruik maakt van het bedrijfsmiddel. Meer informatie over afschrijven kunt u vinden op www.gratis-cursus-boekhouden.nl.
Voor u als starter betekent dit dat als u bijvoorbeeld 5000 euro aan PC’s aangeschaft heeft dat u uw winst niet met 5000 euro mag verlagen. Dit zou betekenen dat u relatief meer belasting betaalt in dat jaar. Om dit voor u als starter beter dragelijk te maken heeft u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. U hoeft dan de aanschafkosten niet over meerdere jaren af te schrijven, maar deze mag u willekeurig afschrijven. Alles in het eerste jaar, een gedeelte enz. Er zijn wel enkele voorwaarden:
-          U heeft een eenmanszaak, vof, maatschap of cv
-          U mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen die u aanschaft in de jaren dat u recht heeft op startersaftrek of in het jaar ervoor
-          U mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen waarvoor u recht heeft op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
U kunt door willekeurig af te schrijven bijvoorbeeld in uw eerste jaar zoveel mogelijk afschrijven zodat de te betalen winst in dat jaar lager is. Dit betekent natuurlijk wel dat u niet of minder kunt afschrijven in toekomstige jaren en dan dus meer belasting betaalt.
3.4.7           Kleine ondernemersregeling
Jaarsaldo BTW
Af te dragen BTW
Minder dan € 1.345
€ 0,00
Tussen € 1.345 en € 1.883
2,5 x (€ 1.883 – btwsaldo)
Indien u een vof of eenmanszaak heeft en het totaal af te dragen saldo aan BTW (via de btw-aangifte) komt uit onder de € 1883,00 (in 2008) dan kunt u gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Deze houdt in dat u geen of minder BTW hoeft te betalen. Deze vrijstelling wordt wel bij uw winst opgeteld en is daar dus wel belast. Echter, dit levert u in vrijwel alle gevallen voordeel op.
 Bookmark and Share

1 opmerking:

Freelancers Gezocht

back to top