maandag 22 november 2010

Belasting


Belasting

 
Soorten Belastingen


Alle zelfstandig ondernemers krijgen te maken met belasting en de belastingdiens
.
De fiscus beoordeelt per geval of er sprake is van een ondernemerschap en welke belastingen van toepassing zijn.

U krijgt  in alle gevallen   te maken met :

    * Inkomstenbelasting
    * Omzetbelasting (BTW)

Bi de omzetbelasting (BTW) gelden andere criteria dan voor de inkomstenbelasting.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wél ondernemer bent voor de BTW, maar geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.


Inkomstenbelasting

 

Waar werknemers in loondienst loonbelasting betalen, betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van bv  het urencriterium, de aftrekposten en een voorlopige schatting van uw aanslag.

Als de Belastingdienst u beschouwt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, heeft u mogelijk recht op een aantal aftrekposten,waarmee u uw belastbaar inkomen kunt verminderen en minder belasting hoeft te betalen.Ondernemer voor de inkomstenbelasting


Bij de beoordeling of u voor de inkomstenbelasting als een zelfstandig ondernemer wordt gezien of niet
let de Belastingdienst op de volgende punten:
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal? in de vorm van geld of goederen? 
 • Hoeveel uren steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang  in tijd en geld van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u het  'ondernemersrisico'?
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

 

Aangifte inkomstenbelasting


Eén keer per jaar moet u aangifte doen voor de inkomstenbelasting en geeft op wat u het voorgaande jaar heeft omgezet en wat uw winst was en hoeveel onkosten u heeft gemaakt. 
Ook gaat u na op welke aftrekposten u recht hebt. 
De cijfers leiden uiteindelijk tot uw belastbaar inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen.

 

Hoe doet u aangifteU kunt op drie manieren aangifte voor de inkomsten-belasting doen:
 • U laat de aangifte doen door een boekhouder of accountant 
 • U doet zelf aangifte via de website van de Belastingdienst door in te loggen en een formulier te downloaden dat u  ingevuld en elektronisch. verstuurt.
 • U doet zelf aangifte met behulp van speciale administratie-software

De aangifte van de omzetbelasting (BTW) is  te doen voor de meeste ZZP'ers en freelancers maar de jaarlijkse Aangifte Inkomstenbelasting, ( Jaaropgaaf), is ingewikkelder. 
De belastingwetten veranderen regelmatig waardoor de kans groot is dat je aftrekmogelijkheden over het hoofd ziet.

Een adviseur kan U veel kostbare tijd besparen  en een goede adviseur weet maximaal voordeel te halen zoals met aftrekposten,  zodat u minder belasting hoeft te betalen.

Aftrekposten


Ondernemers hebben het  voordeel dat ze gebruik mogen maken van fiscale aftrekposten, zoals de starters- en zelfstandigenaftrek en investeringsaftrek waarmee je het belastbaar inkomen kunt verlagen en minder belasting hoeft te betalen maar aan het gebruik van de aftrekposten zijn voorwaarden verbonden.


Omzetbelasting   BTW

Wanneer u omzet maakt, bent u als ondernemer bijna altijd verplicht uw klanten omzetbelasting in rekening te brengen. Omzetbelasting wordt ook  BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) genoemd.

De Belastingdienst bepaalt na uw aanmelding als startende ondernemer of uw producten en diensten BTW-plichtig zijn en welk tarief hierop van toepassing is. 
Als de Belastingdienst bepaalt dat u BTW-plichtig bent, dan krijgt u een BTW-nummer en moet u BTW heffen op uw facturen en moet u een BTW administratie gaan houden.

U bent voor de BTW ondernemer als u "deelneemt aan het economisch verkeer" en heirbij maakt de rechtsvorm maakt daarbij niets uit. 
Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, bent u bijna altijd ondernemer voor de BTW.

Aangifte BTW

Uw administratie moet een helder inzicht geven in hoeveel BTW u moet betalen aan de belastingsdienst.
U moet  de volgende informatie bijhouden: facturen die u uitschrijft en facturen die u  moet betalen, alle uitgaven en ontvangsten en het privé-gebruik van goederen en diensten.

Het kan zijn dat u op grond van de kleine ondernemingsregeling geen BTW hoeft te betalen.
U  kunt in dat geval bij de Belastingdienst om ontheffing van uw administratieve verplichtingen vragen, waardoor u geen aangifte hoeft te doen voor de omzetbelasting (BTW)

Als ZZPer of freelancer (éénmanszaak) doet u doorgaans eens per drie maanden BTW-aangifte.
In uw administratie bewaart u alle uitgaande en inkomende facturen en kassabonnen.

Per aangifteperiode verrekend u het bedrag dat u aan BTW gefactureerd heeft met het bedrag dat aan u in rekening werd gebracht door Uw leveranciers.

De aangifte BTW

Nadat u een BTW-nummer hebt aangevraagd, krijgt u aangifteformulieren toegestuurd. U kunt ervoor kiezen om uw aangifte zelf te doen. BTW-administratie bijhouden is eenvoudig en kost weinig tijd. Als je relatief weinig facturen ontvangt en uitreikt dan kunt u een eenvoudige BTW-administratie voeren.

U kunt uw BTW-aangifte laten verzorgen door een boekhouder, die goed op de hoogte is van de regels betreffende bijzondere situaties zodat u een optimaal resultaat behaalt.

Ondernemen vanuit uw huis

 De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar. Er wordt echter een uitzondering gemaakt als de werkruimte afsplitsbaar is van de woning (een eigen opgang/ingang en eigen voorzieningen) en daarnaast moet er een substantieel deel van het inkomen in de zelfstandige ruimte worden verdiend:
 • Als u elders ook een werkruimte heeft moet minimaal 70% van het inkomen in de werkruimte worden verdiend.
 • Als u geen werkruimte elders heeft dan moet minimaal 30% van het inkomen in de werkruimte worden verdiend.
Er is maximaal 4% van de waarde van de werkruimte aftrekbaar plus een evenredig deel van de kosten die een normale huurder ook zou moeten betalen. Bij een huurwoning gaat het om een evenredig gedeelte van de huur. Verder komen de kosten voor energie, schoonmaken en verzekeringen in aanmerking en kunt u afschrijven op de inrichting.

Kosten werkruimte

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u ook geen kosten aftrekken. De inrichtingskosten zijn dan ook niet aftrekbaar maar u heeft  wel de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen over de voor de werkruimte gemaakte kosten en investering in de inrichting. 
Alhoewel u niet mag afschrijven op de inrichting, mag u deze wel meenemen in de berekening van de investeringsaftrek dus de in de werkruimte aanwezige computers en randapparatuur kunt u gewoon afschrijven.

Eigen woning met werkruimte

Bouwkundig splitsbaar

 Eerst moet de vraag gesteld worden of het pand bouwkundig gesplitst kan worden (aparte ingang, eigen voorzieningen...). Is dit het geval dan bent u verplicht die splitsing administratief door te voeren. De bedrijfsruimte valt dan onder het ondernemingsvermogen en de woning onder het privé vermogen. De kosten van het bedrijfs-gedeelte zijn dan aftrekbaar maar toekomstige waardestijgingen zijn bij verkoop belast.

Niet bouwkundig splitsbaar

Is een bouwkundige splitsing niet mogelijk dan heeft u drie keuzes: 
Het pand wordt gerekend tot het privévermogen, het ondernemingsvermogen of wordt administratief gesplitst. De gemaakte keuze (privé dan wel ondernemingsvermogen) moet u opgeven direct na de start bij de eerste jaaraangifte inkomstenbelasting als ondernemer.

Is het pand niet in uw bezit maar van uw partner (huwelijkse voorwaarden) dan dient er voor het ondernemingsgedeelte een (in box 1 belaste) zakelijke huur in rekening gebracht te worden. 
Dan  zijn bij uw partner  kosten aftrekbaar en is de gerealiseerde waardestijging belast.

Free Lance Markt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ad


Gratis gids met zzp tips

Schrijf u vandaag gratis in op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.U kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.

Freelance Markt GroeitSchrijf u vandaag gratis in! op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.

ZZP Groei Nederland

Uit de laatste cijfers blijkt dat de freelancemarkt aantrekt, wat meer kansen biedt voor ondernemende mensen die een eigen bedrijf willen starten.

Volgens de Freelance Markt Index (FMI) van Freelance.nl blijkt dat de markt voor freelancers zich positief ontwikkelt. De FMI is gebaseerd op een analyse van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en van Freelance.nl.

Stijging zet door

Over de het afgelopen jaar steeg de index van 213 naar 240 punten, dankzij met name de flexibeler wordende arbeidsmarkt.

Rob Bergers, directeur van Freelance.nl, verklaard dat opdrachtgevers en opdrachtnemers flexibelere projecten wensen. Doordat het werkaanbod groeit, stijgt ook het aantal freelancers en zzp’ers, aldus Bergers.

Freelance.nl ziet met name in de ICT-sector meer opdrachten en verwacht dat deze markt ook in 2015 zal blijven groeien maar ook in de financiële sector en de techniek gingen werkgevers het afgelopen jaar vaker aan de slag met flexibeler personeel.

Meer opdrachten

Voor Freelancers en zzp’ers is het afgelopen jaar het aantal opdrachten gemiddeld met ruim 12% gestegen. Dit is volgens Freelance.nl te danken aan een verbetering van de economie, maar ook de acceptatie van bedrijven dat werk anders ingedeeld kan worden.

Eerder al bleek dat freelancers hun omzet fors hebben zien stijgen.

Eigen bedrijf starten

De stijgende vraag naar flexibelere arbeidskrachten en de stijgende inkomsten bieden meer kansen voor mensen die hun eigen bedrijf willen starten. Volgens recente cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels meer mensen een eigen bedrijf starten dan een faillissement vragen en daarmee wordt ingesprongen op de toenemende behoefte van bedrijven naar flexibeler personeel, maar ook deze startende ondernemers zijn vaak op zoek naar hulp of ondersteuning bij hun dienstverlening en bieden dus kansen voor freelancers en zzp’ers.back to top