donderdag 2 december 2010

Bescherm uw uitvindingen en ideeën


Beschermen van ideeën

Als u een goed idee of een uitvinding heeft, dan kunt u die reeds in een vroeg stadium beschermen  bijvoorbeeld door:

Auteursrecht te claimen      
U heeft automatisch het auteursrecht op eigen producties zoals tekst, beeld, foto,ontwerp . Auteursrecht kunt u nergens registreren, maar wel claimen om de bescherming te doen vergroten bv door een standaardbericht aan te brengen op al uw producties, waarin u uw auteursrecht vermeld. ook kunt u het ©
-teken gebruiken.

Bescherming van ideeën: overzicht tekens

Als u het auteursrecht hebt, dan kunt u dit extra benadrukken door het copyright-teken (©) aan te brengen op uw publicaties. De volgende tekens worden vaak gebruikt bij het beschermen van producten en ideeën:

Met het copyright-teken wordt het auteursrecht geclaimd. U hoeft het teken in Nederland echter niet verplicht te gebruiken om het auteursrecht te kunnen claimen. 
Met dit teken wordt het auteursrecht op geluid geclaimd. Ook hier is het gebruik niet verplicht.  
Dit teken laat zien dat een merk is geregistreerd ('registered'). In de VS wordt TM (Trade Mark) gebruikt. Deze tekens hebben in Nederland echter geen wettelijke basis. Gebruik ervan zonder dat er daadwerkelijke registratie is, kan gezien worden als misleiding. 
Dit teken laat zien dat een uiterlijke vorm wordt beschermd door het modelrecht. Gebruik ervan zonder dat er daadwerkelijke registratie is, kan gezien worden als misleiding.Auteursrecht

De Auteurswet beschermt de makers van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De literaire of wetenschappelijke waarde of de kunstzinnigheid zijn hierbij niet van belang. Er zijn twee eisen om in aanmerking te komen voor bescherming:
  • het werk moet origineel zijn (de hand van de maker moet herkenbaar zijn).  
  • het werk moet zintuiglijk waarneembaar zijn (dus te zien, lezen of horen).           

Ideeën, methoden, theorieën of andere bedenksels vallen niet onder het auteursrecht. Als een idee schriftelijk is uitgewerkt, dan is de tekst beschermd, maar het idee zelf niet. Auteursrecht geldt bijvoorbeeld voor romans, brieven, muzikale composities, toneelwerken, films, software, bouwtekeningen, en foto's. Het auteursrecht bepaalt wie een werk mag openbaar maken en vermenigvuldigen en beschermt de auteur tegen verminking van zijn werk.             

Bescherming van kunst film foto schrijfwerk en geluid:

Bescherming .Kunst, film en geluidUw idee te registreren 

Als u een idee heeft, dan is het aan te raden om het moment waarop u dit idee heeft objectief vast te leggen. Dit kan door het idee te beschrijven vóórdat u het voorlegt aan leveranciers of klanten, en te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de Belastingdienst of een notaris. Dit levert geen bescherming op van de inhoud, maar bewijst wel dat u het idee al had op het moment van registratie.

Uw idee te beschermen met een contract:

  • Geheimhoudingsverklaring U kunt potentiële klanten vragen uitgewerkte voorstellen en ideeën geheim te houden. Een getekende verklaring maakt het de potentiële klant erg moeilijk het idee of voorstel zelf uit te voeren zonder de oorspronkelijk rechthebbende in te schakelen. Belangrijk is dat de geheimhoudingsverklaring duidelijk beschrijft wat er geheim moet blijven (beschrijf dus bijvoorbeeld concreet het idee of de toepassing). 
  • Geheimhoudingsbeding in algemene voorwaarden Zorg ervoor dat u uw algemene voorwaarden voor het tekenen van een offerte/contract aan de tegenpartij verstrekt. Alleen verwijzen naar de voorwaarden op internet, bij de KvK of de griffie van de rechtbank is onvoldoende. Als u de voorwaarden goed verstrekt, dan is de wederpartij gebonden aan de inhoud ervan. 
  • Werken met freelancers/onderaannemers Als u iemand de opdracht geeft een idee, voorstel, product of dienst te ontwikkelen, dan ligt het auteursrecht automatisch bij de maker. Ook als u de persoon hiervoor betaalt. Als u dit niet wilt, zorg er dan voor dat bijvoorbeeld freelancers in hun offerte verklaren dat zij het intellectueel eigendom aan u overdragen.                     

 Als u uw idee heeft uitgevoerd, dan kunt u  de rechten vervolgens beschermen via het:
U kunt uw intellectuele eigendom ook beschermen door de juiste rechtsvorm-keuze bv door het eigendom onder te brengen in een holding.

Bon: KVK

Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top