donderdag 2 december 2010

Bescherming van uw kunst, film en geluid


Kunst, film en geluid

Het werk van uitvoerende kunstenaars, film- en geluidsproducenten en de omroeporganisaties wordt beschermd door de zogenaamde  'naburige rechten'. Deze rechten beschermen de prestaties die zijn gebaseerd op de auteursrechtelijk beschermde werken, zoals een auteursrechtelijk beschermd lied dat wordt vertolkt door een artiest, popgroep, of de cd die een producent ervan maakt.

Naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht en de uitvoerende kunstenaars, filmproducenten, producenten van geluidsdragers en omroeporganisaties kunnen zich hierop beroepen. Bij het auteursrecht ontstaan naburige rechten door het uitvoeren, uitzenden of de productie van de werken. Er zijn echter geen formaliteiten voor het verwerven van de rechten en dus ook geen directe kosten.

Exploitatierechten  

De wet op de naburige rechten geeft uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidsdragers, omroeporganisaties en filmproducenten exploitatierechten. Dit is het recht om een werk te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. Deze rechten kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen.

Persoonlijke rechten 

Uitvoerende kunstenaars hebben naast de exploitatierechten ook persoonlijkheidsrechten, die direct zijn verbonden aan de vertolker van het werk. De uitvoerende kunstenaar kan zich verzetten tegen openbaarmaking van zijn uitvoering, als zijn naam niet wordt vermeld, of als dit onder een andere naam gebeurt. Ook kan de uitvoerende kunstenaar zich verzetten tegen een wijziging of een verminking van de uitvoering van zijn werk. Persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar dus blijft de vertolking  het eigendom van de uitvoerende kunstenaar.

Zie KVK 

Links

- Beroepkunstenaar.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top