dinsdag 7 december 2010

Verzekeringen


Verzekeringen


Als startende ondernemer weet u als geen ander dat ondernemen het accepteren van risico’s inhoudt. Uiteraard zit u niet te wachten op risico’s die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Daarom is het van groot belang  voor uzelf duidelijk in beeld te hebben:
1. welke risico’s u daadwerkelijk loopt
2. welke risico’s u zelf wilt dragen en hoe u deze risico’s beheersbaar kunt maken
3. welke risico’s u goed afgedekt wilt hebben d.m.v. een verzekering.
Een onafhankelijke verzekeringsadviseur kan u helpen met het maken van een risico inventarisatie. Voor elk risico dat afgedekt moet worden zijn verschillende verzekeringen. Globaal zijn deze verzekeringen in de volgende rubrieken in te delen:
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Dekt de wettelijke aansprakelijkheid van uw bedrijf voor materiële- en/of letselschade, aan derden toegebracht als gevolg van schuld of nalatigheid voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Op de AVB wordt vermogensschade als gevolg van advieswerkzaamheden expliciet uitgesloten. Voor adviserende beroepsgroepen biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst. In veel gevallen is het zelfs zo dat iemand met een beroep met een adviserend karakter geen werkzaamheden kan en/of mag uitvoeren indien hij niet beschikt over een dergelijke verzekering.
Goederen / Inventarisverzekering.
Uw totale aangeschafte inventaris (“zakelijke inboedel”) wordt verzekerd tegen de gevolgen van brand/ontploffing/blikseminslag, diefstal, inbraak, vandalisme/ gewelddadige beroving, afpersing, storm, water/stoom, regen, aanrijding/aanvaring, olie onvoorzien gestroomd uit CV, etc. Let op: uw particuliere inboedelverzekering dekt alleen de inboedel die particulier is aangeschaft. Zakelijk aangeschafte spullen worden uitgesloten op de particuliere inboedelverzekering.
Opstalverzekering
Uw eigen bedrijfspand (niet: huur) is op deze verzekering verzekerd tegen de gevolgen van de reeds genoemde evenementen.
Computer- en elektronicaverzekering.
Voor al uw hardware, software en kosten die gepaard gaan met het herstel (reconstructie of extra kosten) biedt deze verzekering dekking. Ook hiervoor geldt een alle van buiten komende onheilen dekking, de all risk dekking.
Autoverzekering: Bestel- of personenautoverzekering.
Deze verzekering spreekt voor zich. U bent verplicht in ieder geval een WA verzekering voor uw voertuig af te sluiten. Daarnaast kunt u kiezen voor de zogenaamde beperkt casco-dekking of de all-risk dekking (casco). Let op, enkele maatschappijen hanteren het 8-wielenplan principe voor de zelfstandige ondernemer met een eenmanszaak: de “noclaimkorting” die u geniet op uw privé-auto kan worden meegenomen op de polis van de zakelijke auto.
Eigen vervoersverzekering
Veel zelfstandigen beschikken over een bedrijfsauto (bestelauto) bestemd voor het vervoer van de eigen inventaris (gereedschappen etc.). Inventaris die in de laadruimte van de bestelauto aanwezig is wordt niet gedekt op de normale goederen/inventarisverzekering. De meeste ondernemers laten de spullen ’s avonds en ’s nachts gewoon in de auto liggen. Maar weinig ondernemers hebben de mogelijkheid de auto te stallen in een afgesloten ruimte. De eigen vervoersverzekering biedt uitkomst: de inventaris in de auto is gewoon verzekerd en een alarm is niet nodig! (en de auto mag normaal aan de straat blijven staan, uiteraard goed afgesloten).
Rechtsbijstandverzekering 
Vier verschillende modules kunnen worden meeverzekerd: Verkeer, Bedrijfsvoering inclusief incasso, Inkoop en Verkoop. De rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor de geschillen die onder de afgesloten modules vallen. De incasso-dekking die bij de rubriek Bedrijfsvoering is meeverzekerd zorgt voor de incasso van uitstaande vorderingen bij wanbetalers (onbetaalde, niet betwistbare vorderingen).
Ziekteverzuimverzekering
Indien u beschikt over personeel dan betekent dit als werkgever dat u zelf verantwoordelijk bent voor de doorbetaling van het loon van de werknemer in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Het eerste en tweede jaar bent u verplicht 70% van het loon door te betalen. In veel CAO’s is geregeld dat de werkgever het eerste jaar 100% dekking verleent. De ziekteverzuimverzekering zorgt voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer(s).

Bookmark and Share


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ad


Gratis gids met zzp tips

Schrijf u vandaag gratis in op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.U kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.

Freelance Markt GroeitSchrijf u vandaag gratis in! op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.

ZZP Groei Nederland

Uit de laatste cijfers blijkt dat de freelancemarkt aantrekt, wat meer kansen biedt voor ondernemende mensen die een eigen bedrijf willen starten.

Volgens de Freelance Markt Index (FMI) van Freelance.nl blijkt dat de markt voor freelancers zich positief ontwikkelt. De FMI is gebaseerd op een analyse van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en van Freelance.nl.

Stijging zet door

Over de het afgelopen jaar steeg de index van 213 naar 240 punten, dankzij met name de flexibeler wordende arbeidsmarkt.

Rob Bergers, directeur van Freelance.nl, verklaard dat opdrachtgevers en opdrachtnemers flexibelere projecten wensen. Doordat het werkaanbod groeit, stijgt ook het aantal freelancers en zzp’ers, aldus Bergers.

Freelance.nl ziet met name in de ICT-sector meer opdrachten en verwacht dat deze markt ook in 2015 zal blijven groeien maar ook in de financiële sector en de techniek gingen werkgevers het afgelopen jaar vaker aan de slag met flexibeler personeel.

Meer opdrachten

Voor Freelancers en zzp’ers is het afgelopen jaar het aantal opdrachten gemiddeld met ruim 12% gestegen. Dit is volgens Freelance.nl te danken aan een verbetering van de economie, maar ook de acceptatie van bedrijven dat werk anders ingedeeld kan worden.

Eerder al bleek dat freelancers hun omzet fors hebben zien stijgen.

Eigen bedrijf starten

De stijgende vraag naar flexibelere arbeidskrachten en de stijgende inkomsten bieden meer kansen voor mensen die hun eigen bedrijf willen starten. Volgens recente cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels meer mensen een eigen bedrijf starten dan een faillissement vragen en daarmee wordt ingesprongen op de toenemende behoefte van bedrijven naar flexibeler personeel, maar ook deze startende ondernemers zijn vaak op zoek naar hulp of ondersteuning bij hun dienstverlening en bieden dus kansen voor freelancers en zzp’ers.back to top