woensdag 8 juni 2011

De nationale tankpas voor ondernemersMKB Brandstof

Of u nu één auto heeft of tien: de nationale tankpas maakt het u gemakkelijk. Met één verzamel-factuur verlost MKB Brandstof u van losse tank-bonnen en declaratieformulieren. De tankpas wordt bij alle stations geaccepteerd; ook bij witte pompen, de Makro, en onbemande pompen.


MKB Brandstof biedt een tankpas voor élke ondernemer. Met de nationale tankpas van MKB Brandstof worden alle losse tankbonnen vervangen door één maandelijkse verzamelfactuur. De tankpas werkt via het vertrouwde transactie-netwerk van
Travelcard en kan hierdoor overal worden gebruikt.

Dus niet alleen bij de grote merken, maar ook bij witte pompen, onbemande pompen en de Makro. MKB Brandstof richt zich op kleine wagenparken, van 1 tot 10 auto's. De meeste klanten hebben geen leaseauto maar een auto die is gekocht door het bedrijf (een vergeten marktsegment van maar liefst 450.000 auto's).

MKB Brandstof is dus de ideale oplossing voor elke ondernemer!!

dinsdag 7 juni 2011

Overheidsregelingen voor ondernemingen


De overheid heeft een aantal regelingen ontwikkeld voor zowel starters, bestaande ondernemers als bedrijven die zich bezighouden met innovatieve ontwikkelingen.

Starters kunnen een beroep doen op de regelingen:

    * BMKB: borgstellingsregeling voor ondernemers die niet voldoende zekerheden kunnen verlenen aan de bank.

De BMKB steunt ondernemers en starters die een financieringsbehoefte hebben maar de bank niet voldoende zekerheden kunnen bieden voor hun zakelijke lening.

Bedrijven met maximaal 250 werknemers kunnen gebruik maken van de BMKB, Borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf.


Door de borgstelling wordt het risico voor banken verkleind en zijn zij eerder geneigd jouw bedrijf te financieren.BMKB Voor wie?


Slechts een beperkt aantal mkb-bedrijven is uitgesloten van de BMKB en ook starters kunnen gebruik maken van de regeling. De staatsgarantie is bestemd ondernemers die een eenmanszaak of een VOF drijven, maar ook als directeur-grootaandeelhouder van een BV kom je in aanmerking. Voor de BMKB wordt je als starter gezien wanneer je:

    * minder dan 5 jaar een bedrijf voert;
    * minstens 6 jaar vóór het afsluiten van de kredietovereenkomst geen andere onderneming hebt gedreven.

De maximale bedrijfsomvang om voor de BMKB-regeling in aanmerking te komen is 250 werknemers.


De BMKB voorwaarden


Bij leningen aan starters staat de overheid borg voor 80 procent van het kredietbedrag. De voorwaarden voor de BMKB-regeling voor starters zijn:

    * De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering.
    * De hoogte van de starterslening bij de bank is maximaal € 250.000
    * Bij een financieringsbehoefte groter dan € 250.000 kun je gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.
    * Extra steun is mogelijk voor starters die zich richten op technologische innovatie of wanneer het krediet bestemd is voor bodemsanering.
    * De looptijd is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Voor investeringen in gebouwen en schepen geldt een maximumperiode van 12 jaar.
    * Wil je een woon/werk-pand financieren, dan moet minstens 50 procent van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.


De BMKB aanvraagDe aanvraagprocedure wordt door de bank in gang gezet. Ziet de bank voldoende potentieel in je plannen, maar kun je niet voldoende zekerheden bieden, dan zal de bank een borgstelling aanvragen bij het ministerie van EL & I. De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van de kredietbehoefte.


Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie, deze wordt doorberekend aan de ondernemer

    * BBZ: gemeentelijke regeling voor starters.
    * Innovatiekrediet: voor beginnende ondernemers met innovatieve plannen.


Voor bestaande ondernemingen:

    * BMKB: borgstellingsregeling voor ondernemers die niet voldoende zekerheiden kunnen verlenen aan de bank.
    * Groeifaciliteit: voor gezonde bedrijven met groeiplannen.
    * FOM: voor investeringen in het buitenland.
    * Innovatiekrediet: voor bedrijven  die zich bezighouden met innovatie.
    * GO-regeling: Borgstellingsregeling voor grote en middelgrote bedrijven.


Voor grote en middelgrote ondernemingen die geld willen lenen voor hun bedrijfsactiviteiten is de Garantie Ondernemingsfinanciering in het leven geroepen. De meest gebruikte naam voor de regeling is de GO-regeling.


De GO-regeling kan aangevraagd worden bij financieringen vanaf € 1,5 miljoen. Het maximale garantstellingbedrag is € 150 miljoen. Bedrijven met een kleinere kapitaalbehoefte kunnen ook voor borgstelling door de overheid in aanmerking komen, maar dan via de BMKB  of Groeifaciliteit. 


Voor wie?


Ondervind je moeilijkheden bij het verkrijgen van een lening of bedrijfsfinanciering, dan kan de GO-regeling uitkomst bieden door het verstrekken van extra overheidsgaranties. De regeling richt zich op ondernemingen die hoofdzakelijk opereren in Nederland en een financieel gezonde basis hebben met voldoende toekomstperspectief.


Een aantal sectoren zijn van de regeling uitgesloten zoals de landbouw, financiële sector en de gezondheidszorg. 


Voorwaarden  GO


De GO-regeling kent de volgende voorwaarden:

    * Alleen beschikbaar voor financieringsbedragen tussen de € 1,5 miljoen en € 150 miljoen.
    * De variabele rente is gebaseerd op Euribor en is al dan niet achtergesteld.
    * Er mag geen sprake zijn van herfinanciering.
    * De looptijd is maximaal acht jaar.
    * De garantiepremie wordt door de bank afgedragen.
    * Uitstel op het aflossingsschema (maximaal één jaar) is mogelijk zonder voorafgaande instemming van Agentschap NL.
    * Afwijkingen op de kredietovereenkomst ('waivers') of permanente aanpassingen op de kredietovereenkomst ('amendments') zijn alleen mogelijk na instemming van Agentschap NL.

De regeling kent geen bepalingen ten aanzien van financiële ratio’s of minimaal aanwezige solvabiliteit. De aanvraag Als je een beroep wilt doen op de GO-regeling moet je je wenden tot de bank.


Na een interne toetsing zal zij een aanvraag tot garantstelling indienen bij Agentschap NL. De financiering vindt vervolgens plaats in de vorm van een bankgarantiefaciliteit en/of banklening.


    * De BBZ: gemeentelijke regeling is er voor ondernemers die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken en ondernemers die hun bedrijf willen staken.

Voor zelfstandige ondernemers is het mogelijk om voor financiering een beroep te doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, kortweg BBZ genaamd. De vorm van de zakelijke lening, kredietverstrekking en hulp verschilt per situatie.

Afhankelijk van de situatie kun je recht hebben op:

    * een renteloze lening;
    * een rentedragende lening of starterskrediet;
    * een vergoeding voor begeleidingskosten;
    * een aanvulling op de inkomsten tot bijstandsniveau.


Voor wie?


Een BBZ-krediet wordt door de gemeente behandeld. Je kunt er terecht als:

    * starter;
    * gevestigd ondernemer;
    * je het bedrijf wil beëindigen.


Starters


Starters die vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen, kunnen volgens de BBZ een lening tot maximaal € 32.905 aanvragen. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op een periodieke uitkering voor levensonderhoud gedurende drie jaar en een vergoeding ontvangen voor begeleiding. 


Gevestigde ondernemers


Heb je al een bedrijf, maar verkeer je in zwaar weer? Ook dan kan je een beroep doen op de BBZ. De gemeente beschouwt je als gevestigd ondernemer als je 18 maanden een eigen zaak hebt gedreven. De maximale kredietsom is € 178.731. De lening mag ook gebruikt worden voor schuldsanering. Daarnaast kun je een periodieke uitkering voor het levensonderhoud aanvragen. 


Bedrijfsbeëindiging


Wil je stoppen met je onderneming, maar voorzie je dat je inkomen niet voldoende is om in je levensonderhoud te voorzien, ook dan de kan de BBZ uitkomst bieden. Er is echter één belangrijke voorwaarde aan verbonden: binnen 12 maanden na toekenning van het krediet moet je de bedrijfswerkzaamheden staken.


Voorwaarden


Voorwaarden om voor de BBZ in aanmerking te komen zijn:

    * Het bedrijfsinkomen is onvoldoende om in je levensonderhoud te voorzien.
    * Je voldoet aan de criteria die de Belastingdienst stelt aan het ondernemerschap.
    * Je kunt geen lening of krediet bij de bank krijgen. (Hier moet je eerst aankloppen, voordat je bij de gemeente terecht kunt)
    * Je bent tussen de 18 en 65 jaar.
    * Je beschikt over een ondernemingsplan waaruit blijkt dat het bedrijf levensvatbaar is. (Deze eis geldt niet voor ondernemers die hun bedrijf willen staken)
    * Bij een eigen vermogen hoger dan € 172.011 wordt de BBZ altijd verstrekt in de vorm van een lening.
    * Bij een eigen vermogen kleiner dan € 40.768 kun je een aanvulling op het inkomen krijgen.


De BBZ aanvraag


Je vraagt een BBZ aan in de gemeente waar je woont. Een aanvraag voor een BBZ-krediet dien je in bij de uitvoerders van de Wet Werk en Bijstand. Meestal is dit de Sociale Dienst in de gemeente, maar sommige gemeenten hebben de BBZ uitbesteed. Meer informatie over waar je moet aankloppen is te vinden op de website van de gemeente waarin je woont.

Bookmark and Share

Standard Business ReportingOm jouw lening te financieren maken banken gebruik van hun eigen en vreemde vermogen. Voor het vreemde vermogen richten zij zich tot de ECB en DNB. Hier wordt in vogelvlucht uitgelegd hoe banken zich financieren. 

Eigen vermogen

Voor iedere uitgeleende euro moeten banken  een bepaald percentage eigen vermogen aanhouden. Hierover moeten zij verantwoording afdragen aan de toezichthouder, de Nederlandse Bank (DNB).


Vreemd vermogen

Voor kredieten die zij niet uit hun eigen vermogen willen of kunnen financieren doen zij een beroep op:

  • spaarders;
  • de geldmarkt (leningen met een korte looptijd);
  • de kapitaalmarkt (leningen met een lange looptijd);
  • de Europese Centrale Bank.

Geldmarkten

Op de geld- en kapitaalmarkt lenen banken bij pensioenfondsen, andere professionele beleggers en van elkaar. Geld lenen bij de Europese Centrale Bank (ECB) geschiedt op basis van open-markt transacties. Er zijn verschillende open markttransacties die kunnen worden onderverdeeld naar doel en frequentie, zoals de basis-herfinancieringstransacties en langerlopende herfinancieringstransacties.
 
Basis-herfinancieringstransacties

Dit is de belangrijkste vorm van geldverstrekking van de ECB aan banken. Banken kunnen via inschrijving op deze lening (tenderoperatie) bieden. De hoogste bieders krijgen als eerste hun geld toegewezen totdat het totale, door de ECB te lenen, bedrag is bereikt. 

ECB
 
De ECB heeft het recht om per bank een maximum vast te stellen om te grote inschrijvingen af te kunnen wijzen. Wanneer het totaal van de door een bank opgegeven biedingen het maximum overschrijdt, zal DNB, als centrale bank in Nederland, de biedingen afwijzen.
 
Banken moeten hun toewijzing in alle gevallen kunnen dekken door voldoende zekerheden. De hoogte van de zekerheden is dus ook een beperkende factor om als bank bij de ECB te kunnen lenen.
 
Langerlopende herfinancieringstransacties

Hiermee kunnen banken maandelijks geld tegen onderpand lenen voor een periode van drie maanden. De langerlopende herfinancieringstransacties worden evenals de basis-herfinancieringstransacties toegekend op basis van inschrijving (tenderoperatie).
 
Banken kunnen niet onbeperkt bij de ECB lenen waardoor banken ook geld bij andere partijen op de geld- en kapitaalmarkt moeten lenen. De rente is hier hoger dan de rente die de banken bij de ECB moeten betalen.
Wil je een krediet of lening aanvragen dan zal de bank om de financiële gegevens van het bedrijf vragen. De gegevens aanleveren gebeurt op basis van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een standaard rapportagemethode voor de bedrijfsadministratie. 
SBR is bedoeld om de ondernemers werk uit handen te nemen bij verplichte rapportages aan de overheid en banken. Door uit te gaan van een elektronische standaard rapportage kunnen gegevens efficiënt hergebruikt worden. SBR kan worden toegepast op rapportages tussen bedrijven en overheid, bedrijven onderling en overheidsorganisaties onderling.

De voordelen van SBR

De beschrijving van processen gebeurt via SBR op eenduidige wijze. De eenduidigheid in taal en het herbruikbaarheid van gegevens maken het mogelijk om de SBR-aanpak toe te passen op verschillende rapportages van diverse rapportagevragers.

De voordelen van SBR zijn:
  • minder administratieve handelingen en lagere kosten;
  • meer digitaal in plaats van papier;
  • kortere doorlooptijd bij een kredietaanvraag;
  • betere risico-inschatting.
SBR in de praktijk

In Nederland is de SBR-aanpak als eerste toegepast op de belastingwetgeving, maar daarnaast maken ook de Kamer van Koophandel en het CBS gebruik van SBR voor hun rapportagestromen.

Wil je een krediet aanvragen en wordt er om de SBR-gegevens gevraagd? 

Je accountant kan je helpen om de  Financiele gegevens  op de juiste wijze aan te leveren.

Vraag je als ondernemer een krediet aan voor je bedrijf, dan wordt je geconfronteerd met begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Daarbij zijn voor het verkrijgen van een zakelijke lening vooral de solvabiliteit en rentabiliteit van belang. Door inzicht in de jaarcijfers kan een bank beoordelen of je in staat bent om aan de betalingsverplichtingen te voldoen (solvabiliteit) en of je bedrijf gezond is (rentabiliteit).

Om de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van je onderneming te bepalen, moet je bekend zijn met een aantal basisbegrippen op de balans.

Aan de debetzijde van de balans staan:

    * Vaste activa: productiemiddelen die langer dan 1 jaar meegaan.
    * Vlottende activa: productiemiddelen die korter dan 1 jaar meegaan.
    * Liquide middelen: alle geldmiddelen van een onderneming.

Aan de creditzijde vind je:

    * Eigen vermogen: geld dat de eigenaar zelf in de onderneming gestoken heeft.
    * Vreemd vermogen lang: leningen met een looptijd van meer dan 1 jaar
    * Vreemd vermogen kort: leningen die binnen 1 jaar terugbetaald moeten worden.

Liquiditeit

Je bedrijf wordt als liquide beschouwd als je in staat bent schulden op korte termijn terug te betalen. Producten als een doorlopend krediet en een rekening courant krediet zorgen voor meer liquide middelen en meer liquiditeit. Ga je een lening aan voor de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe computers dan komt dit niet automatisch de liquiditeit ten goede.

Dit komt omdat de liquiditeit de verhouding weergeeft tussen de liquide middelen en vlottende activa ten opzichte van het korte vreemde vermogen. Door het afsluiten van een doorlopend krediet worden de waarden van de liquide middelen en het korte vreemd vermogen verhoogd. Sluit je een lening af voor bijvoorbeeld computers dan worden de waarden van de vaste activa en het vreemd vermogen verhoogd.

Solvabiliteit


Wil je bedrijfsmiddelen financieren door een lening, dan is de solvabiliteit van belang. Door het bepalen van de solvabiliteit wordt inzichtelijk of je in staat bent om alle schulden terug te betalen, zowel het vreemd vermogen kort als het vreemd vermogen lang. Je onderneming is solvabel als de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen 50% of hoger is. Is de verhouding precies 50% dan is het solvabiliteitsgetal 1.

Voorbeeld:


Bedraagt het eigen vermogen € 100.000 en het vreemde vermogen € 80.000, dan is je onderneming solvabel. De solvabiliteit is hoger dan 50% en het solvabiliteitsgetal hoger dan 1,0. Voor de bank is dit cijfer van belang omdat je ze dan zekerheid kan bieden.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend om de levensvatbaarheid van je onderneming te bepalen. De rentabiliteit is een percentage dat laat zien hoeveel rendement het eigen vermogen oplevert.

Voorbeeld:

Heeft je bedrijf een eigen vermogen van € 100.000 en bedraagt de winst € 25.000 dan is de rentabiliteit 25%.
 
Heeft hij een pakket XBRL, dan zal de accountant de informatie zenden aan de bank van je keuze.

Nederlandse Banken

Speciaal voor SBR hebben ABN AMRO, ING en Rabobank de Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) opgericht. Deze coöperatie heeft de krachten gebundeld om SBR toe te passen en ondernemers te informeren. Speciaal hiervoor is er de brochure 'Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank' gemaakt.

Brochure over SBR voor ondernemers...pdf

 
Bookmark and Share

Bankadvies voor uw Kredietaanvraag
U heeft geld nodig en wil daarvoor een krediet aanvragen bij de bank. Wat zijn dan de belangrijkste dingen waar de bank op let? Tips van de Rabobank en ING, zodat U de kredietaanvraag nog beter kan voorbereiden!

Bankadvies voor uw Kredietaanvraag.

Je hebt geld nodig en wil daarvoor een krediet aanvragen bij de bank. Wat zijn dan de belangrijkste dingen waar de bank op let? Tips van de Rabobank en ING, zodat je je kredietaanvraag nog beter kan voorbereiden!

Labels:

* krediet

* bank
* aanvraag
* financieringsaanvraag
* financieringsplan
* Rabobank
* ING
* ondernemen
* mkb
* ondernemer
* mkb servicedesk
* mkb tvBookmark and ShareOverheids kredieten voor uw bedrijf
De overheid heeft een aantal regelingen die het ondernemers makkelijker maken om aan krediet te komen, zoals de BBMKB en de Groeifaciliteit.

Directeur Ondernemerschap van EL & I Rinke Zonneveld legt uit hoe deze regelingen in elkaar steken.


Labels:

* Ondernemerskredietdesk

* BBMKB
* BMKB
* Groeifaciliteit
* ondernemerschap
* ondernemen
* krediet
* financiering
* overheid
* overheidsregelingen
* rinke zonneveld
* ministerie van EL & I
* Economische Zaken
* geld

* borgstellingsregelingBookmark and Sharemaandag 6 juni 2011

Freelance Markt Twitter NieuwsFreelance Markt Twitter


Info:

Freelance Nederland

Via Freelance Markt Twitter vind u snel de baan die u zoekt. Schrijf u vandaag nog gratis in bij Freelance Nl, de grootste freelance marktplaats van Nederland


Freelance Success

Freelance Success International.quickly helps to find the job you deserve.


Tags

Freelance , zzp, ondernemers, Freelance Twitter, Freelance Success Twitter, Freelance Vacatures op Twitter, Freelance Twitter Jobs.

donderdag 2 juni 2011

Ondernemers Nieuws DZ

Ondernemers HoofdnieuwsDe ZaakRSS Nieuws Feeds

Auto van De Zaak www.dezaak.nl/autovandezaak.rss
Bedrijfsvoering www.dezaak.nl/bedrijfsvoering.rss
Bedrijf Starten www.dezaak.nl/bedrijfstarten.rss
Commercie www.dezaak.nl/commercie.rss
Financien www.dezaak.nl/financien.rss
ICT www.dezaak.nl/ict.rss
Personeel www.dezaak.nl/personeel.rss
Weblogs www.dezaak.nl/weblogs.rss


Tags

Ondernemers Nieuws DZ Actueel Ondernemers Nieuws DE Zaak Nieuws Feeds RSS Nieuws De Zaak Actueel Nieuws voor ondernemers Auto van De Zaak Bedrijfsvoering Bedrijf Starten Commercie Financien Personeel

Ondernemersnieuws belastingdienst

Freelance Markt RSS Nieuws

Tags

Belastingdienst Actueel Nieuws ,Ondernemers Particulieren, Belastingconsulenten Douane Actueel nieuws Serviceberichten. Volg deze pagina en blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws van de Belastingdienst. Freelance Markt, Op deze pagina staat Het Actueel Ondernemersnieuws Van de Belastingdienst , gebruik onze RSS nieuwsdienst en blijf automatisch op de hoogte van het actuele Nieuws Van de Belastingdienst.

Belastingsdienst actueel ondernemers nieuwsoverzicht
Belastingdienst actueel nieuws voor ondernemers

Bookmark and Share

Alles wat u wilde weten over Auteursrecht


Auteursrechten Links
Search Autersrechten
Search Results  Database Autersrechten 

* Acteur
* Architect
* Beeldend kunstenaar
* Componist, tekstdichter
* Filmauteur
* Fotograaf
* Illustrator
* Ontwerper
* Schilder
* Schrijver, dichter, vertaler
* Software-programmeur
* Tekstschrijver, journalist
* Uitvoerend musicus

Professioneel gebruik


* Concertorganisator

* Docent
* Horeca-exploitant
* Koor
* Omroep
* Platenmaatschappij
* Uitgever
* Winkelier
* Bedrijven algemeen
* Archieven en bibliotheken

Consumeren


* Kopiëren

* Gebruiken
* Verhuren/lenen
* Verkopen
* Weggeven
* Websites

Bookmark and Share

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top