maandag 10 oktober 2011

de financiering van uw ondernemingHoe komt u aan geld?

Als u investeringen moet doen voor uw bedrijf, heeft u geld nodig. Meestal beschikt u over eigen middelen, daarnaast heeft u vaak financiering nodig, bijvoorbeeld van een bank.


De financiering van uw onderneming

Er zijn er diverse manieren om aan geld te komen.

Geld lenen bij de bank

Een lening bij een bank kent een aantal vormen, zoals een rekeningcourant, een bedrijfskrediet of een hypotheek. Banken willen een deugdelijk ondernemingsplan zien en in de meeste gevallen ook een eigen inbreng van kapitaal. Banken dekken het risico voor het verstrekte krediet af met zekerheden. Zekerheden bestaan uit bijvoorbeeld de overwaarde van een koophuis, maar ook uit andere bezittingen. Familie of andere partijen kunnen garant staan voor de starter. Steeds meer banken hebben zogenaamde starterskredieten: een pakket financiële diensten, speciaal ontwikkeld voor startende ondernemers.

Ook stellen steeds meer banken bij een kredietaanvraag eisen op het gebied van duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat dit bedrijfs- en reputatierisico´s verkleint hebben banken meer vertrouwen in de kredietwaardigheid van maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Regeling Borgstelling MKB-kredieten

Als u de bank bij een kredietaanvraag onvoldoende zekerheden kan bieden, kan de bank een beroep doen op de overheid via het besluit Borgstelling MKB kredieten (BBMKB). De overheid kan zich, onder voorwaarden, borg stellen voor een deel van het kredietbedrag. De bank beslist of bij de financiering van uw bedrijf dit borgstellingskrediet wordt gebruikt. Naast deze regeling bestaat ook groeifaciliteit van SenterNovem.

Geld lenen bij familie, vrienden of kennissen

Het lenen bij familie, vrienden of kennissen is een uitstekende mogelijkheid als u dit goed vastlegt in een contract. Particulieren die geld lenen aan startende ondernemers hebben bepaalde fiscale voordelen. Met de zogenaamde Durfkapitaalregeling (voorheen Tante Agaath-regeling) krijgt de geldschieter kortingen op de belastingheffing (vermogensrendementsheffing in box 3) en de inkomstenbelasting als u de lening niet kunt terugbetalen.

Geld lenen van de Sociale Dienst

Bij de start van een eigen bedrijf met een bijstandsuitkering of WW-uitkering kan het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) uitkomst bieden. Het BBZ biedt inkomensondersteuning aan ondernemers, zoals een rentedragende lening. Meer informatie over starten met een uitkering.

Risicokapitaal

Risicokapitaal of venture-capital is geld dat derden met meer risico dan gewoonlijk in de onderneming steken. In ruil voor het risico dat zij dragen willen ze vaak invloed in het bestuur van de onderneming en een eigendomsaandeel of aandeel in de winst. Over het algemeen zijn investeerders niet bereid om bijvoorbeeld eenmanszaken te financieren. Dit heeft te maken met het verwerven van een aandeel in het bedrijf. Investeerders richten zich daarom op rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap.

Leasen

Bij lease koopt de leasemaatschappij het gewenste bedrijfsmiddel voor u en u betaalt dit in termijnen terug. Er bestaat een verschil tussen financiële lease en operationele lease. Bij financiële lease blijft u eigenaar van het object. U betaalt de leasemaatschappij rente en aflossing en ontvangt zelf een eventueel fiscaal voordeel. Bij operationele lease is het object niet van u. Als u bijvoorbeeld een auto least, blijft de leasemaatschappij eigenaar.

Factoring

Bij factoring draagt u het risico dat een debiteur niet of te laat betaalt over aan een financier (factor). De financier betaalt u op voorhand een deel van de factuur. U betaalt de financier daarvoor uiteraard wel een vergoeding. Dit is meestal een percentage over de omzet. (link naar debiteurenbeheer)

Leverancierskrediet

Met leveranciers kunt u afspraken maken over de betalingstermijn van goederen. Hoe langer die termijn, hoe langer uw geld (kas/bank/giro) voor andere zaken beschikbaar is.


Subsidies en belastingfaciliteiten

Algemene starterssubsidies bestaan niet, wel subsidies op basis van specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van technologie, milieu, scholing en internationale handel. Startende ondernemers kunnen in aanmerking komen voor fiscale aftrekposten waardoor zij minder belasting hoeven te betalen. Lees meer over subsidies en fiscale regelingen.

Microkrediet

Microkrediet of microfinanciering is een lening van minder dan 25.000 euro aan starters of ondernemers die al een bedrijf hebben. Het uitgangspunt is dat de ondernemer moeite heeft om financiers te vinden. Via het Kenniscentrum Microfinanciering van het Ministerie van Economische Zaken krijgt u een beeld van de (micro)financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf.


Tags


de financiering van uw onderneming
hoe komt u aan geld voor uw onderneming
starters financiering

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top