U kunt via >>> Docteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

zondag 25 september 2016

DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie ramp voor Nederland

U kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie


De vakbonden, waaronder FNV Zelfstandigen, sturen aan op meer mensen in vaste dienst en minder zelfstandigen. Zij zien de groeiende groep zelfstandigen als een probleem, in plaats van een oplossing! De wet doelt op het aanpakken van schijnzelfstandigen of kwaadwillige opdrachtgevers, maar dit is slechts een kleine groep. Ik kom als VVD-er op voor de overgrote meerderheid van ZZP’ers die gewoon wil ondernemen en de grote groep opdrachtgevers die behoefte hebben aan ZZP’ers.

In de eerste voortgangsrapportage van Staatssecretaris Wiebes wordt gesteld dat samen met ZZP-organisaties, brancheverenigingen en werkgeverskoepels veel is bereikt. Er zijn inmiddels tien algemene modelovereenkomsten en vijftig overeenkomsten per sector waar gebruik van kan worden gemaakt zonder veel vooroverleg met de Belastingdienst.

De uitvoering van de wet leid tot op heden averechts en  raakt de verkeerde groepen. De ‘zelfstandige’ pakketbezorger laat men ongemoeid  terwijl de echte zelfstandige adviseur of ict’er met de onaangename gevolgen zit.  De Wet DBA legt dat de werkwijze van heel veel zelfstandigen niet past in de huidige regels.  Er moet dus gezocht worden  naar een betere consistente en duurzame oplossing, waarmee schijnzelfstandigheid en misbruik tegen worden gegaan en die tegelijk bescherming biedt waar dat nodig is en ruimte geeft waar dat kan.

 Er heerst door het beleid van de regering onrust  onder zzp'ers en opdrachtgevers.  De oorzaak is de regering van Marc Rutte die alleen maar bezuinigd, enorme schulden maakt en niks investeert en bovendien geen flauw benul heeft van economie. Rutte wil ook om een of andere vreemde reden af van alle 990 000 zzpers door de zzpers het leven steeds zuurder te maken met allerhande nadelen, hoge belastingen en een vreselijke DBA wet die bepaalt wie wél als zelfstandige opdrachten mag aannemen en wie niet.Duizenden zzp'ers schreven zich vorige maand uit als zelfstandig ondernemer. Deze regelrechte ramp is  het gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). Die wet moet er zogenaamd voor zorgen dat bedrijven geen ‘schijnzelfstandigen’ meer in dienst nemen maar de strengere eisen hebben een vreselijk en voor de economie zeer nadelig effect want steeds meer bedrijven willen door het beleid van de regering Rutte met hun achterlijke DBA wet  liever helemaal geen zzp’ers meer willen inzetten. Volgens diverse economen heeft de regering Rutte met het ronduit slechte beleid een niet te overziene schade berokkend aan de Nederlandse economie die in de honderden miljoenen loopt. Volgens de experts hebben vele tienduizenden zzpers door de wetten van de regering Rutte geen opdrachten meer en zal het aantal bankroet rakende zzpers  met vele tienduizenden tot over 300 000 extra uitkeringsgerechtigden kunnen oplopen tenzij er snel een nieuwe regering komt die de VAR her invoert zoals het vroeger was en zoals het stukken beter was geregeld dan door de oneerlijke en ondemocratische en bovendien van corruptie doordrenkte regering Rutte.  Nederlandse Economie ernstig benadeeld door Rutte

Rutte, Samson en Pechtold hebben geen bal verstand van een gezonde ondernemingsgeest  en hebben geen moeite met tienduizenden klusjesmannen en hordes zwart werkers uit allerhande landen die in Nederland de zzpers het kaas van het brood komen eten.Volgens de deskundigen en 124 hoogleraren economie heeft de regering Rutte nog nooit iets wezenlijks bijgedragen aan de Economie en aan de hardwerkende zzpers in Nederland . Rutte, Pechtold en Samsom  voeren dan ook een ondemocratisch oneerlijk EU beleid dat catastrofaal  is voor de Nederlandse economie. Sinds Rutte regeert zijn er meer ontslagen en bankroete zaken dan ooit in de geschiedenis van ons land en de staatsschuld is opgelopen tot bijna 500 MILJARD EURO. Vele tienduizenden en steeds meer ondernemers en zzp'ers worden de dupe van Rutte:  "De hardwerkende landgenoten verliezen opdrachtgevers of kunnen opeens niet meer als zelfstandig ondernemer werken en worden afhankelijk van een uitkering en dat is absoluut ontoelaatbaar en onrechtvaardig!"

Rutte is een ramp voor lands Economie

Zo verklaren de experts:  "Andere landen zoals Belgie doen het veel beter dan Nederland  met veel  hogere groeicijfers.  De stagnerende Nederlandse Economie met een groei van nog geen 0,03 procent  en een alsmaar hoger wordende Staatsschuld van 500 000 000 000 Euro is een regelrechte ramp die geheel toe te schrijven is aan het gevoerde  EU beleid van de regering Rutte"  "De  Rijksbegroting deugt  niet en is gevuld met fictief geld uit bronnen die niet bestaan zoals nieuwe aardgasreserves en Rutte is zelfs nog extra geld gaan lenen omdat ze niet uit de enorme schulden agv  naheffingen afdracht aan Brussel en de kosten van de massa opvang van gelukzoekers  kwamen"   "Het afstaan van de Nederlandse  pensioenreserve van 2500 miljard euro aan Merkels ineenstortende EU is de grootste wanhoopsdaad  en regelrechte blunder ooit gemaakt, waarbij de 30 miljard gulden die Wim Kok in vroegere tijden uit de pensioenpot graaide niks bij vergeleken is"'  "Nederland gaat kapot  en bankroet door Rutte beleid"   "De regering Rutte is corrupt, want dat blijkt uit de enorme waslijst aan schandalen bij de VVD, PVDA en D66  en uit de gelekte Panama Files"  "Rutte qui merde...nog nooit gingen zoveel zaken bankroet als door het beleid van Rutte"  "Nederland word alsmaar armer en onveiliger door Rutte beleid"  "Rutte gedoogt en beloont de misdaad en bestraft de ondernemers" 'De regering is arrogant en hypocriet en neemt  zelfs na herhaaldelijke dringende verzoeken met goede argumenten,  geen enkel advies aan van de gerespecteerde hoogleraren" "Rutte liegt, komt beloftes niet na en en houd zich ook niet aan het Oekraine referendum" en  zo zijn er wel meer dan duizenden klachten en ernstige verwijten door ondernemers, bezorgde burgers, experts en economen aan het adres van de regering Rutte die we hier niet allemaal op kunnen noemen.  
 


Staatssecretaris Wiebes maakte op  19-09-2016 bekend dat zij niet alle zzpers voor vol neemt en dat er onderscheid word gemaakt tussen "echte"  en "onechte zzpers. Van boetes zou evenwel in alle gevallen geen enkele sprake zijn en men  kan zich afvragen waar zulk een idiote DBA wet door een regering die zelf zo corrupt is als de neten ( Panama Files Tonen de miljarden witwasserij terdege aan) eigenlijk goed voor is, ja nergens voor dus en ronduit uitermate slecht voor heel Nederland.

Zo staat te lezen op de site van Rijksoverheid:

Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Met de wet DBA is alleen de VAR - de automatische vrijwaring voor de opdrachtgevers - verdwenen. De regels of je ondernemer bent of niet zijn nog precies hetzelfde. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht en vaak onnodig. Een groot deel van de opdrachtnemers functioneert overduidelijk buiten dienstverband, bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken of voor zelfstandige adviseurs met concrete opdrachten voor wisselende opdrachtgevers.

Voor deze groep is een modelovereenkomst of zekerheid vooraf natuurlijk niet nodig. Een tweede grote groep betreft zzp’ers en opdrachtgevers die zekerheid vooraf willen of ze hun arbeidsrelatie goed hebben georganiseerd. Zij zijn of kunnen aan de slag met de modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.

Geen boetes voor goedwillende ondernemers

Ook na 1 mei 2017 worden goedwillende ondernemers niet beboet.

Een verstrooide Wiebes: “Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren.” In gesprekken met bedrijven klagen ondernemers soms over kwaadwillende branchegenoten die de regels uit de arbeidswetgeving expres niet nakomen; hen kwam de vrijwaring van de VAR goed uit. Deze oneerlijke concurrentie wordt nu aangepakt. Kwaadwillende ondernemers, die bijvoorbeeld kostenvoordeel halen ten opzichte van concurrenten, kunnen per mei wel rekenen op een harde hand.


Extra acties


Halverwege dit implementatiejaar (tot mei 2017) zien we bij sommige groepen nog onzekerheid, wat ingrijpend is omdat het gaat om het werk van mensen en daarmee om hun bestaanszekerheid. Om deze onzekerheid versneld te verhelpen, kondigt Wiebes een aantal acties aan voor de tweede helft implementatiejaar tot mei 2017, onder andere:

extra capaciteit ter beoordeling van ingediende (bijna alleen nog maar bedrijfsspecifieke) overeenkomsten

een meldpunt bij de Belastingdienst om eventuele knelpunten beter te kunnen verhelpen

meer toegespitste en betere communicatie, samen met branche- en koepelorganisaties


Schijnzelfstandigheid


De grootste weerstand ontmoet de Belastingdienst niet waar onzekerheid bestaat maar waar inmiddels juist zekerheid is dat de oude manier van werken nooit binnen de wet heeft gepast. Vaak gaat het om werkrelaties die beoordeeld naar al lang bestaande wettelijke criteria neerkomen op een dienstbetrekking, bijvoorbeeld een reguliere leraar in het onderwijs die onder gezag van een rector werkt met een door de school bepaalde lesstof, de vaste verpleegster in het ziekenhuis of een ICT’er die jarenlang op vaste werkdagen en met vaste werktijden werkt onder gezag van een projectleider van de opdrachtgever, soms zelfs met functioneringsgesprekken. Het gaat om beperkte aantallen, veelal in sectoren waar concurrenten dominant met werknemers werken. Eerste onderzoeken van marktpartijen bevestigen dat, evenals het punt dat verreweg de meeste opdrachtgevers en ondernemers geen knelpunten ervaren of verwachten door de wet DBA.

Bron Rijksoverheid


Van de redactie


Wiebes is een Kwiebus, Pechtold een mislukte veiling meester, Samson een overspannen kerngeleerde en Rutte is de minst populaire premier aller tijden gezien het liegen, de corruptie, EU ondemocratisch wanbeleid en het totaal niet nakomen van allerhande beloftes.

Het zal eenieder in elke bevolkingsgroep wel duidelijk zijn dat de regering Rutte die gekenmerkt word door corruptie en wanbeleid  zich in allerlei bochten draait en wringt en bezig is met stuiptrekkingen en nu de verkiezingen eraan komen vana lles wijs probeert te maken maar nog snel meer geld wil innen voor de enorme schulden die Rutte heeft veroorzaakt( 300 miljard extra schuld)  en dan ook alle inkomensgroepen behalve de top inkomens en met name  alle 900 000 een lelijke  loer wil draaien door ze geld af te persen,  want laten we eerlijk zijn de regering Rutte heeft in heel haar regeringsperiode niks anders gedaan dan bezuinigen en belastingen verhogen, en miljarden verkwisten aan de EU en aan Griekenland en aan de massa opvang van alsmaar meer figuren die inderdaad helemaal geen vluchteling zijn en ook nog eens een zeer ernstige hekel hebben aan de Europese cultuur op basis van hun overtuiging en roots  hetgeen bewezen is door tal van documenten en reportages. Het Sociale Stelsel en lands Economie zal daardoor alsmaar meer belast worden en  ineenstorten zoals  Dijsselbloem zelf  heeft verklaard afgelopen jaar.

Zo heeft de regering Rutte de Nederlandse Economie door een totaal ondemocratisch en onrechtvaardig EU beleid een miljarden schade berokkend en Nederland in een staat van alsmaar toenemende onrust, onveiligheid, verarming en de verpaupering van de zorg en van de welvaart en van de rechtstaat gebracht. Daarom en om nog veel meer moverende redenen (duizenden organisaties en  Amnesty International hebben  de regering Rutte aangeklaagd)  moet de regering Rutte ZSM verdwijnen en moet er een nieuwe sociale democratische  regering komen die de Nederlandse Economie een forse steun in de rug geeft door investeringen, belastingverlaging en een soepele wetgeving zoals voor alle 900 000 zzpers .De nieuwe regering moet dan heel snel  alle corrupte lieden wegzuiveren en  de cash flow vergroten door veel meer geld en middelen vrij te maken voor alle Nederlanders zelf en door zo snel als het maar kan uit de  beperkende en voor Nederland uitermate nadelige en peperdure EU te stappen


1 opmerking:

  1. Ik ben Jeff Chandler bij naam, ik wil dit medium gebruiken om te waarschuwen alle lening zoekers heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichters everywhere.Few maanden geleden was ik financieel gespannen, en te wijten aan mijn wanhoop ik was opgelicht door verschillende online kredietverstrekkers. Ik had bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij me een zeer betrouwbare geldschieter genaamd Rev. Ben Davies (A God vrezende man) die me lenen een lening van $ 65.000,00 onder 72 werkuren zonder stress genoemd. Ik leg het bedrijf per e-mail en alles wat ze vertelden mij was om niet meer te huilen omdat ik mijn lening in hun bedrijf zal krijgen en ook heb ik de juiste keuze gemaakt van contact met hen vulde ik de lening aanvraagformulier en ging met alles wat was gevraagd van mij en mijn schok kreeg ik de lening, en ik beloof om dit te delen, zonder dat hij het weet, als u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem opnemen via: bendaviesloanfirm@yahoo.com, ik gebruik dit medium om alle lening zoekers vanwege de hel ik doorlopen in de handen van degenen frauduleuze lenders.He is een soort hart onder de riem te waarschuwen. (bendaviesloanfirm@yahoo.com).

    BeantwoordenVerwijderen

back to top