dinsdag 7 december 2010

Rechtsvormen en oprichting


Rechtsvormen en oprichting

Het kiezen van uw rechtsvorm is de eerste stap naar uw onderneming. De verschillende rechtsvormen waaruit u kiest kunnen grote invloed hebben op de toekomst van uw onderneming.
U kunt hierbij denken aan fiscale en juridische aspecten.

Welke rechtsvorm kiezen?

De vraag welke rechtsvorm u het beste kunt kiezen is niet eenduidig te beantwoorden. Zolang de winst nog niet zo hoog is (minder dan ca 100.000 per jaar) is er bij een BV vrijwel geen of geen fiscaal voordeel te behalen en bent u fiscaal waarschijnlijk beter af met alle ‘startersvoordelen’ die de belastingdienst voor u heeft als u een eenmanszaak of VOF  heeft. Het juridische aspect is een heel belangrijke factor.

Hoe risicovol is uw onderneming? Hoeveel risico vindt u aanvaardbaar om privé te lopen? Dit zijn wel de beslissende vragen die alleen U kunt beantwoorden.De Besloten Vennootschap (BV)


1.3 De Besloten Vennootschap (BV)

Het oprichten van een bv heeft meer voeten in de aarde dan het oprichten van een eenmanszaak of vof maar, dat heeft dan wel als resultaat dat er een stuk privé-risico wordt vermeden en dat u onder bepaalde omstandigheden belastingtechnisch voordeliger uit bent.

1.3.1 De oprichting

Tijdens de oprichting is de rechtsvorm van een BV eigenlijk BV i.o (in oprichting). U bent gedurende de oprichting privé volledig aansprakelijk voor eventuele schulden. Voor het oprichten van een BV moet het volgende gebeuren:

- Inschrijving BV bij de kamer van koophandel
- Er moet een notariële oprichtingsakte opgemaakt worden door een notaris
- U heeft een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig. Dit wordt uitgegeven door het ministerie van justitie.
- U dient een startkapitaal van 18.000 euro te storten op de zakelijke bankrekening. Dit geld is onder bepaalde voorwaarden de dag na oprichting weer terug te boeken.

Naast dat de kosten voor het inschrijven van een BV bij de kamer van koophandel hoger zijn dan bij een vof en een eenmanszaak spreekt het voor zich dat er ook andere bijkomende kosten zijn (waaronder het laten opstellen van de oprichtingsakte). De totale oprichtingskosten zullen ongeveer uitkomen op 2000 tot 4000 euro.

1.3.2 Juridisch

Nadat de oprichtingsfase achter de rug is bent u privé in principe niet meer aansprakelijk voor eventuele schulden van de BV.tenminste zolang er geen sprake is van mismanagement. Als bijvoorbeeld bij een faillissement van uw BV blijkt dat u schuldig bent geweest aan mismanagement, dan is het mogelijk dat u privé alsnog geheel aansprakelijk gesteld wordt voor de schulden van de BV.

1.3.3 Fiscaal/financieel

Fiscaal zijn er zeer grote verschillen tussen eenmanszaak/vof enerzijds en een BV anderzijds. Zo heeft u bij een BV geen winst uit uw onderneming. U bent dan zelf in dienst van de BV. De BV houdt maandelijks de loonbelasting in en u hoeft daardoor in principe ook niets te reserveren voor de aanslag inkomstenbelasting.

Naast het loon dat u ontvangt kunt u wel geld uit de BV onttrekken. Hierover betaalt u geen inkomstenbelasting, maar vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is veel lager dan de inkomstenbelasting. Het zou dus voor de hand liggen om het loon zo laag mogelijk te maken, en de onttrekking uit de BV zo hoog mogelijk maar die ballon gaat niet helemaal op want de belastingdienst gaat uit van een minimaal loon per grootaandeelhouder van ca 40.000 euro. Alleen indien u hierover vooraf met de belastingdienst  afspraken gemaakt heeft (bijvoorbeeld als de BV minder dan 40.000 euro winst maakt) kan hiervan afgeweken worden. Of  een BV voor u fiscaal voordeliger is dan een eenmanszaak of VOF kunt u het beste laten doorrekenen door een accountant of administrateur. Het omslagpunt ligt ongeveer bij een winst van 100.000 euro.


De eenmanszaak

1 De eenmanszaak

Dit is de meest gekozen rechtsvorm. Tegen lage kosten begint u in uw eentje een onderneming.
Er zijn duidelijk voor en nadelen op juridisch en fiscaal/financieel vlak.


1.1.1 Juridisch

Op juridisch vlak bestaat er een risico als het gaat om een eenmanszaak. Bij een eenmanszaak bent u namelijk zelf de rechtspersoon en dus hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming.

In het ergste geval, als uw onderneming failliet gaat, gaat u persoonlijk ook failliet. Dit is zeer belangrijk om in uw achterhoofd te houden bij alle beslissingen die u neemt.

Dit heeft ook zijn weerslag op uw partner als u bv in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Uw partner is dan automatisch ook hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden.

1.1.2 Fiscaal/financieel

Het opstarten van een eenmanszaak is eenvoudig en goedkoop. Voor enkele tientjes per jaar kunt u zich bij de kamer van koophandel inschrijven en uw onderneming voeren. Fiscaal gezien is een eenmanszaak niet altijd de beste keuze.

Bij de eenmanszaak betaalt u net als bij een loondienstverband inkomstenbelasting. Uw volledige winst uit onderneming wordt op de reguliere wijze belast. Dit houdt in dat u ergens tussen de 20% en 50% van uw behaalde winst als inkomstenbelasting af moet dragen aan de belastingdienst.

Let op.

Bij een regulier loondienst verband houdt de werkgever maandelijks loonbelasting in. Aan het eind van het jaar wordt er gekeken hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen over het afgelopen jaar en wordt dit verrekend met de reeds betaalde loonbelasting. Effectief komt dit er op neer dat u aan het eind van het jaar een klein bedrag terug krijgt, of een klein bedrag moet betalen.

Maar bij een eenmanszaak gebeurt dit niet op dezelfde manier. Na een bepaald jaar maakt u op hoeveel winst u heeft behaald. Dit moet u via de IB-aangifte aangeven bij de belastingdienst. De belastingdienst zal vervolgens een aanslag opleggen van de totale inkomstenbelasting die u moet betalen.

Heeft u bv een winst gemaakt van 65.000 euro, dan zult u een aanslag krijgen van ca 15.000 euro afhankelijk van uw situatie. Dit moet u dan op korte termijn ineens aan de belastingdienst betalen.

Het is  zaak om hier gedurende het jaar rekening mee te houden. Globaal betekent dit dat het verstandig is om iedere maand ongeveer 30% percentage is afhankelijk van de te verwachten winst van het geld dat u opneemt uit uw onderneming om privé te kunnen gebruiken op een aparte (spaar)rekening zet.

Zo heeft u op tijd een potje bijeen om de jaarlijkse aanslag te kunnen betalen.

Doorgaans na het eerste jaar krijgt u van de belastingdienst in juni een schattingsformulier. Hierop schat u uw winst voor dat jaar. Aan de hand daarvan legt de belastingdienst u een voorlopige aanslag op die u maandelijks of ineens kunt betalen.

Voor kleine ondernemers zijn er  allerlei regelingen (zoals de zelfstandigenaftrek, de starters-aftrek, willekeurig afschrijven etc) die u onder bepaalde voorwaarden veel belastingvoordeel kunnen opleveren.

Het is overigens in een later stadium altijd mogelijk om uw eenmanszaak om te zetten in een vof of een bv.

Bij het hebben van een eenmanszaak is het niet strikt noodzakelijk of verplicht om een accountant in de arm te nemen en zijn er geen deponeringsverplichtingen waarvoor jaarcijfers opgemaakt moeten worden.

U mag zelf uw boekhouding voeren en de omzetbelastingaangifte en inkomstenbelastingaangifte verzorgen maar het is echter raadzaam om uw bedrijf niet geheel zonder financieel specialist te runnen.

Buiten het feit dat een accountant/administrateur het maximale belastingvoordeel voor u kan realiseren kan hij er ook op toezien dat u uw administratie volgens de wettelijke regels correct voert.

De Vennootschap Onder Firma (VOF)


Een vof is juridisch en fiscaal evenwel hetzelfde als een eenmanszaak met als grootste verschil dat een vof door meerdere ‘vennoten’ gerund wordt. U voert dus gezamenlijk met 1 of meer vennoten de onderneming.
Bij de VOF is het heel belangrijk om alle afspraken tussen de vennoten op papier te zetten en te laten toetsen door een jurist.

Inschrijven KvK en belastingdienst


Het oprichten van een onderneming begint bij de Kamer van Koophandel bij u in de buurt. U gaat daar met uw legitimatiebewijs heen, en komt doorgaans niet veel later naar buiten met een uittreksel van uw bedrijf uit het register van de kamer van koophandel.

Start u een eenmanszaak of vof dan krijgt u ook direct een BTW-nummer, zodat u direct facturen kunt opmaken.

Indien u een BV op gaat richten. 

U start dan doorgaans eerst een BV io (BV in oprichting). U moet zelf langs de notaris voor o.a. een verklarig van goed gedrag van het ministerie van justitie en de notariele oprichtingsakte moet worden opgemaakt. Na het storten van een startkapitaal van minimaal 18.000 euro is uw BV opgericht.

Dit proces is een stuk complexer dan een eenmanszaak of VOF. Het verdient daarom aanbeveling om hiervoor contact te zoeken en u te laten informeren door een accountant en een notaris.

Freelance Markt Advies 

Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Freelancers Gezocht

back to top